Chickenpox (ေရေက်ာက္ ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Chickenpox (ေရေက်ာက္ ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရေက်ာက္ဆိုသည္မွာ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ခႏၶာေပၚရွိ အေရျပားႏွင့္ နံရံအေျမွးပါးတို႔တြင္ အဖုအပိန္႔ထြက္၍ varicella zoster ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရေက်ာက္ခုခံအားမရထားသူ (မေပါက္ဘူးသူ)ႏွင့္ ေရေက်ာက္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးထားသူတို႔တြင္ပို၍ကူးစက္ႏိုင္သည္။
ထိုဗိုင္းရပ္စ္သည္ ကေလးမ်ားတြင္ ေရေက်ာက္ျဖစ္ေစတတ္သလိုပင္ လူႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေရယုန္ဟူ၍ျဖစ္ေစတတ္ေသးသည္။
လူႀကီးေရယုန္ျဖစ္ပါက ထိုအဖုအပိန္႔မ်ားသည္ အလြန္နာက်င္တတ္ကာ ဆိုးရြားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

Chickenpox (ေရေက်ာက္ ေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေရေက်ာက္သည္ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားမေရြး ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါျဖစ္ကာ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္တတ္သည္။ ကေလးမ်ား ၊ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္လည္း အျဖစ္မ်ားတတ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ေရေက်ာက္ေရာဂါ ကူးစက္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သလို၊ ေရေက်ာက္ေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပါႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

လကၡဏာမ်ား

Chickenpox (ေရေက်ာက္ ေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေရေက်ာက္ဗိုင္းရပ္စ္သည္ကူးစက္ခံရၿပီး ၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္အတြင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ ကိုယ္ပူျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ၊ႏံုးျခင္း၊ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ အနီစက္ထြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

အေရျပားရွိအနီစက္မ်ားသည္ ၂ရက္ ၃ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ ယားယံအနီကြက္ျဖစ္လာကာ ထိုမွတဆင့္ အရည္ၾကည္ဖုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေရာဂါလကၡဏာေပၚမူတည္၍ အရည္ၾကည္ဖု အနည္းအမ်ားကြာျခားႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္မ်က္စိ၊နား၊ပါးစပ္တို႔တြင္ အနာမ်ားျဖစ္တတ္ၾကသည္။

ထိုအရည္ၾကည္ဖုမ်ားသည္ ၄ရက္ ၅ ရက္အတြင္း ေျခာက္လာကာ ေနာက္ဆံုးအနာေဖးမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေရေက်ာက္ေရာဂါသည္ အနီစက္ေပၚၿပီး ၁ရက္ ၂ရက္ ႏွင့္ အရည္ၾကည္ဖုေပၚၿပီး ၆ ရက္အထိ တျခားသူမ်ားသို႔ ကူးစက္ႏိုင္သည္။

ေရာဂါလကၡဏာအေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရေက်ာက္ေပါက္သည္ဟု သံသယရွိပါက နီးစပ္ရာ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ကုသသင့္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ဆရာဝန္ႏွင့္တုိင္ပင္ကုသ သင့္သည္။
မ်က္လုံးတစ္ဖက္သုိ႔မဟုတ္ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္အနီစက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း။
• အနီစက္မ်ားပုိးဝင္၍ပူစပ္နာက်င္လာျခင္း။
• ေခါင္းမူးျခင္း၊ရင္တုန္ျခင္း၊အသက္ရူက်ပ္ျခင္း၊ေျခလက္မ်ားတုန္ရီျခင္း၊ မူးေမ့ျခင္း၊ေခ်ာင္းတအားဆုိးျခင္း၊အန္ျခင္း၊ဇက္ ေၾကာတက္ျခင္း၊အဖ်ားႀကီးျခင္း။
• ေျခာက္လေအာက္ကေလးမ်ားႏွင့္ကိုယ္ခံအား နည္းသူမ်ားတြင္ျဖစ္ျခင္း။

အထက္ပါေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကနီးစပ္ရာဆရာဝန္နင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Chickenpox (ေရေက်ာက္ ေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေရေက်ာက္သည္ varicella zoster ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း မွတဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အေရျပားျခင္း ထိေတြ႕၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကူးစက္ႏိုင္သည္။

ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျချမင့္မာေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

Chickenpox (ေရေက်ာက္ ေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေရေက်ာက္ျဖစ္ပြားနုိင္ေခ် ျမင့္မားေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ
• ေရေက်ာက္တစ္ခါမွမေပါက္ဖူးသူမ်ား။
• ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးမထုိးထားသူမ်ား။
• ေန႔ကေလးထိန္းႏွင့္မူၾကဳိေက်ာင္းမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္သူမ်ား။
• ကေလးမ်ားႏွင့္ေနထုိင္ၾကသူမ်ား။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Chickenpox (ေရေက်ာက္ ေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေရေက်ာက္သည္ တျခားအေရျပားေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေရေက်ာက္ေပါက္ပါက သိသာသည္။နီးစပ္ရာဆရာဝန္ႏွင့္ျပသရုံျဖင့္ပင္ ေရေက်ာက္ကိုသိရွိႏုိင္သည္။

Chickenpox (ေရေက်ာက္ ေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ပင္ကုိ္က်န္းမာေရးေကာင္းေသာကေလးမ်ားတြင္ ဗုိင္းရပ္စ္သတ္္ေဆး ေသာက္ရန္မလုိပါ။ အဖ်ားႀကီးပါကပါရာစီတေမာ့ကဲ့သုိ႔ေဆးဝါးေပးႏုိင္သည္။သုိ႔ေသာ္အက္စပရင္ပါေသာအကုိက္ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားမေပးသင့္ပါ။ လုိအပ္ပါကယားယံျခင္းသက္သာေစရန္ေသာက္ေဆးမ်ား၊ လိမ္းေဆးမ်ား ၊အုပ္ဂ်ဴံ ေကြကာအုပ္တို႔ ျဖင့္ ေရခ်ဴိးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

ေရေက်ာက္ေပါက္ပါကအရည္မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း၊ အနားယူျခင္းမ်ားလုိအပ္သည္။ တျခားအိမ္သားမ်ားသုိ႔ေရေက်ာက္ေရာဂါမကူးစက္ေစရန္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ား သက္သာသည္အထိ သီးျခားခြဲေနေစရန္ လိုအပ္သည္။ ဗုိင္းရပ္စ္ေပ်ာက္ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေရာဂါအေျခေန ဆုိးဝါးႏုိင္သူ၊ ခုခံအားက်ဆင္းေနသူ (ဥပမာကင္ဆာေရာဂါသည္မ်ား၊ ရုိးတြင္းျခင္ဆီအစားထုိးကုသခံထားသူမ်ား)တြင္သာ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ေရေက်ာက္ ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ေရေက်ာက္ကုသတဲ့ေနရာမွာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။
• ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားေရေက်ာက္ေပါက္ပါကဆရာဝန္ႏွင့္ခ်က္ျခင္းျပသင့္သည္။
• လက္ကုိအခ်ိန္မွန္ေသခ်ာစြာေဆးရမည္။ အိပ္ယာခင္းမ်ားဝတ္ထားေသာအဝတ္မ်ားကုိေရေႏြး၊ ဆပ္ျပာမ်ားျဖင့္ေလၽွာ္ရမည္။
• လက္သည္းညႇပ္ျခင္းျဖင့္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ား ကုပ္မိျခင္း မွကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး ပုိးမဝင္ေအာင္တားဆီးႏုိင္သည္။
• အက္စပရင္ပါေသာ ေဆးဝါးမ်ားမသံုးသင့္ပါ။
• ေရေက်ာက္ေပါက္ေသာကေလး၏ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းႏွင့္အျခားကေလး မ်ား၏မိသားစုဝင္မ်ားကုိပါ အေၾကာင္းၾကားထားသင့္သည္။
• ယားယံျခင္းသက္သာေစရန္ေဆးတိုက္ျခင္း၊ ေရပတ္တုိက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္။
• အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ႏုံးလာျခင္း၊ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ အလင္းၾကည့္လၽွင္မ်က္လုံးစူးျခင္း၊အန္ျခင္း၊ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊မူးေမ့ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္လၽွင္နီးစပ္ရာ ဆရာဝန္ႏွင့္ခ်က္ျခင္း ကုသသင့္သည္။
• ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ေရေက်ာက္မေပါက္ဖူးသူမ်ားအား ထိုးထားေပးသင့္သည္။

ေရေက်ာက္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက သင္၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုငိပင္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 28, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 28, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။