Cerebral Palsy (ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Cerebral Palsy (ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါဆိုသည္မွာ ႂကြက္သားမ်ားႏွင့္ အာရံုေၾကာမ်ားကိုထိခိုက္ေစေသာအေျခအေနအုပ္စု ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးမ်ိဳးဆက္ခံျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေသာ္လည္းငယ္ရြယ္ေသာအခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားပါသည္။ ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ (CP) ၃ မ်ိဳးမွာ spastic (အျဖစ္အမ်ားဆံုး ). Atetoid ႏွင့္ ataxic တို႔ျဖစ္ပါသည္။

Cerebral Palsy (ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ သည္ ပိုးဆိုးမလာေသာတစ္သက္တာျဖစ္ေသာေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ ျဖစ္ေသာကေလးအမ်ားစုသည္ ပံုမွန္သက္တမ္း ျဖင့္ ေနႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ထိခိုက္မႈသိပ္မျပင္းထန္ျခင္းေၾကာင့္ပံုမွန္ဘဝနီးပါးျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာဆိုးရႊားစြာမသန္မစြမ္း ျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ရုပ္ပိိုင္းဆိုင္ရာဆိုးရႊားစြာမသန္မစြမ္း ျဖစ္သြားေသာ္လည္းပံုမွန္ ဥာဏ္ရည္ရွိၾကပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Cerebral Palsy (ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ၏ အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာလက္ႏွင့္ ေျခေထာက္ မ်ားပံုမမွန္ လႈပ္ရွားျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား ႏို႔တိုက္ရန္ အဆင္မေျပျခင္း၊ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ႂကြက္သားမ်ားေပ်ာျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ရန္ႏွင့္ စကားေျပာတက္ရန္ ၾကာျခင္း၊ ကိုယ္ေနဟန္ထားပံုမမွန္ုျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ားအေၾကာဆဲြျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ေတာင့္တင္းျခင္း ၊ အာရံုႏွင့္ ရုပ္ပိုင္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈကိုညီညြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း ႏွင့္ မ်က္စိေစြျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ သည္ မျပင္းထန္ေသာအေျခအေနမွ ျပင္းထန္ေသာအေျခအေနအထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

Spastic CP ျဖစ္ေသာကေလးမ်ားတြင္ ႂကြက္သားေတာင့္တင္းမႈ မ်ားရိွျပီးအထူးသျဖင့္ ေျခေထာက္၊ လက္ေမာင္း ႏွင့္ ေက်ာတို႔တြင္ ေတာင့္တင္းေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။

Athetoid CP သည္ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးကိုထိခိုက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားသည္ ကုိယ္ဟန္ခ်က္ထိန္းျခင္း ႏွင့္ စိတ္အာရံုႏွင့္လႈပ္ရွားမႈ ညီညႊတ္ေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔တြင္ ျပႆနာမ်ားရိွပါသည္။ သူတို႔တြင္ ေႏွးေကြးေသာမထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာလႈပ္ရွားမႈ မ်ားရိွပါသည္။ ႂကြက္သားေတာင့္တင္းမႈလည္းအားနည္းေသာေၾကာင့္ မတ္မတ္ထိုင္ရန္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရိွပါသည္။

ေရာေႏွာေနေသာဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွ ထိုအမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုကိုေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ ရိွေသာကေလးမ်ားတြင္ စာသင္ျခင္း၊ ၾကားျခင္း ျမင္ျခင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွပါသည္။ ညဏ္ရည္ မမီွျခင္းလည္းရိွတက္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပမထားေသာအျခားလကၡဏာမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။အကယ္၍သင့္ဆီတြင္ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနသည္ဟုစိုးရိမ္မိပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေစာစီးစြာေရာဂါအေျဖရွာျခင္းသည္ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားအားကာကြယ္ႏိုင္ျပီးေရာဂါကိုပို၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ကေလးတြင္ အထက္မွာေဖာ္ျပမထားေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါကသို႔မဟုတ္ ႂကြက္သားလုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အာရံုႏွင့္လႈပ္ရွားမႈ ညီညြတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ တြင္ ျပႆနာမ်ားရိွပါကဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Cerebral Palsy (ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမွာဦးေႏွာက္၏ ႂကြက္သားမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္ေသာအစိတ္အပိုင္းတြင္ ဒဏ္ရာရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ cerebral ဆိုသည္မွာဦးေႏွာက္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ကိုဆိုလိုပါသည္။

palsy ဆိုသည္မွာ ႂကြက္သားမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ အားနည္းမႈ ျဖစ္သည္။ cerebral palsy (ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ) ၏ ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ-

  • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊ ေမြးဖြားခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ကေလးဘဝအေစာပိုင္းတြင္ ဒဏ္ရာရမႈ
  • ေမြးဖြားေနစဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားျပီးေနာက္တြင္ ေအာက္စီဂ်င္ လံုေလာက္စြာမရမႈ
  • အေမမွ ရင္ေသြးဆီသို႔ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ (ဥပမာ-ဂ်ာမန္ ဝက္သက္ေရာဂါ)
  • ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ ျပင္းထန္စြာေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရမႈ

Risk factors

Cerebral Palsy (ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါကိုျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ် ကိုျမင့္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမ်ားစြာရွိပါသည္္။ ဥပမာအားျဖင့္-

  • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္းဒဏ္ရာရျခင္းသို႔မဟုတ္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္း
  • ကေလးငယ္သည္ သားအိမ္ထဲတြင္ ေအာက္စီဂ်င္ လံုေလာက္စြာမရျခင္း
  • ကေလးဘဝအေစာပိုင္းတြင္ ဒဏ္ရာရျခင္းသို႔မဟုတ္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Cerebral Palsy (ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္း

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္ မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္ သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲံ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါဟုတ္မဟုတ္ ဘယ္လိုအေျဖရွာအတည္ျပဳမလဲ။

ဆရာဝန္သည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ျပီးသင့္ကေလး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေသခ်ာစစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။ ဆရာဝန္သည္ ေရာဂါကိုအတည္ျပဳရန္ ဦးေႏွာက္အား CT,MRIရိုက္ျခင္း၊ ultrasound ႏွင့္ အာရံုေၾကာလွ်ပ္ကူးျခင္းစေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ခိုင္းပါလိမ့္မည္။

Cerebral Palsy (ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ဦးေႏွာက္အေၾကာေသေရာဂါသည္ ကုသ၍ မေပ်ာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းမ်ားကိုရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုထံုး (PT) ၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာကုထံုး (OT) ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကံညဏ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ခဲြစိတ္ကုသျခင္းတို႔ျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။

PT သည္ကေလးငယ္မ်ားအား ႂကြက္သားမ်ားပိုပိုသန္မာလာေစရန္ ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ထိုင္ျခင္း၊ ဟန္ခ်က္ထိန္းျခင္းစသည္တို႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။

သိုင္းၾကိဳးမ်ားဂ်ာပ္စည္းရာတြင္ သံုးေသာဂ်ာပ္ စေသာအသံုးအေဆာင္မ်ားသည္လည္းအကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ OT လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အဝတ္ဝတ္ျခင္း၊ အစာစားျခင္း၊ စာေရးျခင္းစသည္တို႔ အတြက္ လိုအပ္ေသာေသသပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္ပါသည္။ စကားေျပာျခင္း ႏွင့္ ဘာသာစကားကုထံုးသည္ ကေလးမ်ားကိုစကားေျပာကၽြမ္းက်င္မႈ တြင္ ကူညီေပးပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကိုအထူးသင္ၾကားျခင္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖင့္ အကူအညီေပးပါသည္။

Hello Health Group  သည္ ေဆးပညာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 28, 2017

ပံုစံတူေသာေဆာင္းပါးမ်ား
က်န္းမာေရးအားလံုး, က်န္းမာေရးစင္တာ
HIV ပိုး ကူးစက္ခံရျပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားလဲ
ခရီးသြားရင္ ဘာေဆးေတြေဆာင္သြားၾကမလဲ။
Uncategorized, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, လူေနမႈဘဝႏွင္႔ က်န္းမာေရး, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာေရးနဲ ့အာဟာရ, အလွအပ, အလွအပ
ခရီးသြားရင္ ဘာေဆးေတြေဆာင္သြားၾကမလဲ။
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္သမီးငယ္ကို အင္အားျပည့္ဝေနေစဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲ
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္သမီးငယ္ကို အင္အားျပည့္ဝေနေစဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲ
ေဘဘီေလးေတြမွာျဖစ္တဲ့ အသားေျခာက္တဲ့ျပႆနာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။
အေရျပားက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြမွာျဖစ္တဲ့ အသားေျခာက္တဲ့ျပႆနာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။