Cauliflower ear (ပန္းေဂၚဘီနွင့္တူေသာ နားအသားမာတက္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Cauliflower ear (ပန္းေဂၚဘီနွင့္တူေသာ နားအသားမာတက္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ပန္းေဂၚဘီနွင့္တူေသာ နားအသားမာတက္ျခင္း ဆိုတာဘာလဲ

ပန္းေဂၚဘီနွင့္တူေသာနားအသားမာတက္ျခင္းကိုနားအရိုးနုေဘးတြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေသြးခဲ (သို ့) နပန္းသမားနား ဟုလည္း ေခၚျပီး နားတြင္ ထိခိုက္မႈတခုေျကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အသားမာကိုဆိုလိုသည္။

နား၏အျပင္ပိုင္းသည္တစံုတခုႏွင့္ရိုက္မိလ်ွင္ (သို ့)ညက္မိလ်ွင္

ထိုနားအျပင္ပိုင္းတြင္ေသြးခဲျဖစ္လာသည္။

ထိုသို ့ျဖစ္လာပါက ခ်က္ခ်င္းကုသမႈခံယူရန္လိုအပ္သည္။အကယ္၍

ထိခိုက္မႈျဖစ္ျပီးခ်က္ခ်င္းကုသမႈမယူရေသးေသာ္လည္းျကိုတင္ကာကြယ္နိုင္သည္။

ထို ့ေျကာင့္ သတိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကိုသိရန္လိုအပ္ျပီး ခ်က္ခ်င္း

ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။

Cauliflower ear (ပန္းေဂၚဘီနွင့္တူေသာ နားအသားမာတက္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အလြန္အမင္းအျဖစ္နည္းသည္။အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိသည္။

အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ပြားနိုင္သည္။ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ေရွာင္ျကည္၍ ျဖစ္ပြားမႈအားေလ်ွာ့ခ်နိုင္သည္။က်န္ရွိေသာအေျကာင္းအရာမ်ားအား

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Cauliflower ear (ပန္းေဂၚဘီနွင့္တူေသာ နားအသားမာတက္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အကယ္၍နားတြင္ထိခိုက္မႈရွိလာပါကျဖစ္သည့္ဘက္တြင္ေသြးေျခဥေနျခင္း ေယာင္ရမ္းလာျခင္းမ်ားရွိမရွိကို မွန္ျကည့္၍စစ္ေဆးပါ။နား၏ပံုစံပ်က္ေနသည္ကိုလည္းသတိထားမိနိုင္သည္။

ထိခိုက္ေနရာတြင္ ေသြးမ်ားစုပံုလာေသာအခါ ထိုေနရာသို ့ေသြးေျကာေထာက္ပံ့မႈလည္း

ျပတ္ေတာက္သြားျပီး မကုသပဲထားပါက

နားအူျခင္း

နားကန္းသြားျခင္း

ေခါင္းကိုက္ျခင္း ႏွင့္ အျမင္ေ၀၀ါးျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားနိုင္သည္။

အာရွဂ်ာနယ္ဆိုေသာအားကစားဂ်ာနယ္တခုတြင္ ေရးသားထားသည့္ ေလ့လာမႈတခုအရ

ထိုကဲ့သို ့နားအသားမာတက္ေနေသာ နပန္းသမား၊လက္ေ၀ွ ့သမားမ်ားသည္ အျခားေသာ

နပန္းသမားမ်ားထက္စာလ်ွင္ပို၍အျကားအာရံုဆံုးရံွဴးရန္

အခြင့္အေရးပိုမ်ားေနေျကာင္းေတြ ့ရသည္။ထို ့အျပင္နားအတြင္းပိုး၀င္ျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္ရန္

အလားအလာေကာင္းသြားနိုင္သည္။ထို ့ေျကာင့္ အစပ်ိဳးေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို သိရွိပါက

ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ နားပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးနုိ္င္သည္။

အထက္တြင္မပါေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားလည္းျဖစ္ပြားနိုင္သည္။သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသသင့္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အထက္ပါ လကၡဏာရပ္မ်ားျဖစ္ပြားပါက ဆရာ၀န္ျပသသင့္ပါသည္။လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတြင္ ျဖစ္ပြားမႈမတူညီ၍ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Cauliflower ear (ပန္းေဂၚဘီနွင့္တူေသာ နားအသားမာတက္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အျဖစ္မ်ားဆံုးအေျကာင္းအရင္းမွာ

နားကို ရိုက္မိ ခိုက္မိျခင္း (သို ့) အျကိမ္ျကမ္ထိခိုက္မိျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုမွတဆင့္ ေသြးခဲျခင္း ေသြးမ်ားစုပံုျခင္းျဖင့္ နားသို ့အာဟာရေပးေနသည့္ ေသြးေထာက္ပံ့မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

နားအားပံုေဖာ္ေပးေနေသာ အျပင္ပိုင္းနားရြက္၏အေရျပားကို နားရိုးနုဆီမွ ဆြဲထုတ္ဖယ္ခြာ

မိသကဲ့သို ့ျဖစ္ပြားလ်ွင္လည္း ထိုကဲ့သို ့ ေသြးခဲျခင္းမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။အမ်ားအားျဖင့္

အားကစားလုပ္ရင္း ထိခိုက္မႈေျကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း အျမဲတမ္းမဟုတ္ေပ။နား၏

မည္သည့္ထိခိုက္မႈမ်ားမဆို ထိုသို ့ျဖစ္ပြားနိုင္သည္။ထို ့ျပင္ နားရြက္တြင္ပိုး၀င္ျခင္းေျကာင့္

လည္း ထိုသို ့ျဖစ္ပြားနိုင္ေသးသည္။

ေသြးေထာက္ပံ့မႈပိတ္ဆို ့သြားပါက ေသြးမရေသာ အရိုးနုသည္ ပ်က္စီးေသဆံုးသြားသည္။

အမာရြတ္တက္ေစျခင္းျဖင့္ ပံုပန္းမလွေသာ ေယာင္ရမ္းေနသည့္ နားရြက္ကိုျဖစ္ေစသည္။

အခ်ိန္ျကာလာသည္နွင့္အမ်ွပိုမိုသိသာလာျပီး ပံုေသျဖစ္သြားေတာ့သည္။သတင္းေကာင္းကိုဆို

ရလ်ွင္ ထိုကဲ့သို ့ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားေသာ္လည္း နားအသားမာမတက္ရန္ ကာကြယ္ထားနိုင္ျခင္း

ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Cauliflower ear (ပန္းေဂၚဘီနွင့္တူေသာ နားအသားမာတက္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အမ်ားအားျဖင့္ ထိကပ္ကာ တြန္္းတြန္းတိုက္တိုက္ကစားရေသာ အားကစားမ်ား ဥပမာ

လက္ေ၀ွ ့နွင့္ နပန္း တို ့တြင္အျဖစ္မ်ားသည္။နပန္းသတ္ျခင္းတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ျပိဳင္ဘက္၏

ေခါင္းႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း နပန္းသတ္ရာ ခံုနွင့္ ပြတ္တိုက္ထိခိုက္မိျခင္းတို ့ေျကာင့္ျဖစ္

တတ္သည္။ထိုကဲ့သို ့အားအင္စိုက္သံုး၍တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ကစားရေသာ

အားကစားသမားမ်ားႏွင့္

စစ္ေရး (သို ့) အတိုက္အခိုက္ေလ့က်င့္သူမ်ားတြင္

အျခားသူမ်ားထက္ ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ား

ေနသည္။သို ့ေသာ္ အားကစားပြဲမဟုတ္ေသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ဥပမာ မေတာ္တဆထိခိုက္

ဒဏ္ရာရမႈမ်ားတြင္လည္းျဖစ္ပြားနိုင္ပါသည္။နားေဖာက္ျခင္းကဲ့သို ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

လည္းမသန္ ့ရွင္းပါက ပိုး၀င္ျပီး ထိုကဲ့သုိ ့ျဖစ္ပြားနိုင္ပါေသးသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Cauliflower ear (ပန္းေဂၚဘီနွင့္တူေသာ နားအသားမာတက္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ေရွးဦးစြာ ကုသျခင္း – ထိခိုက္ ဒဏ္ရာအား ျဖစ္နိုင္သမ်ွျမန္ျမန္ 15မိနစ္စာ ေရခဲအုပ္ထားပါ

ထိုသုိ ့ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရာင္ရမ္းမႈအား သက္သာေစျပီး နားအသားမာတက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးနိုင္သည္။ေဆးထည့္ရန္လည္း ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ေဖာက္ထုတ္ကုသျခင္း – ဆရာ၀န္သည္ သင္၏နားရွိ စုပံုေနေသာ ေသြးတို ့ကို အနည္းငယ္မ်ွ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာအား ဓားရာေပးျခင္းျဖင့္ ေဖာက္ထုတ္ေပးနိုင္သည္။ထို ့ေနာက္ ပိုးသတ္ေဆး

ေသာက္သံုးရန္ေပးေလ့ရွိသည္။နားရွိအနာအားလည္း ေဆးျဖင့္ က်ပ္စည္းကာပံုမပ်က္ပဲ

အနာက်က္ေစသည္။ေနာက္ထပ္အနာတရမ်ား အနာမက်က္ခင္ ထပ္မျဖစ္ရန္လည္း အခ်ိဳ ့

ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေရွာင္ျကဥ္ရသည္။မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ပံုမွန္လႈပ္ရွားသြားလာနိုင္

ေျကာင္းကိုဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းကာ ညႊန္ျကားခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာလိုက္နာရမည္။

ထိုကဲ့သို ့အသားမာတက္ျခင္းသည္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားနို္င္သည့္အတြက္ေျကာင့္ ေရာင္ရမ္း

လာျခင္းရွိမရွိကို ေဖာက္ထုတ္ကုသအျပီးတြင္ ေသခ်ာေစာင့္ျကည့္ရမည္။ကုသမႈမေအာင္

ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္မကုသလိုက္နိုင္သည္ျဖစ္ေစ နားအရိုးနုေလးသည္ အမာ

ရြတ္ကဲ့သို ့ေသာ ပန္းေဂၚဘီပံုစံ အသားမာတက္သြားနုိင္သည္ဟု ကေလးနား၊ႏွာေခါင္း

ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ငုရင္ဖန္ က ေျပာျကားထားသည္။

ခြဲစိတ္ကုသျခင္း – နားအသားမာတက္ျခင္းသည္ ပံုေသျဖစ္ေသာ္လည္း တခါတရံတြင္ခြဲစိတ္

ျပဳျပင္၍ရနိုင္သည္။ဆရာ၀န္သည္ နားအေနာက္ဘက္မွ ဓားရာေပး၍ မေကာင္းေတာ့ေသာ

အရိုးနုမ်ားကို ျဖတ္ထုတ္ျခင္း (သို ့) ပံုပ်က္ေနေသာ အရိုးနုမ်ားကိုျပဳျပင္ပံုေဖာ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္

သည္။သာမာန္ထံုေဆးျဖစ္ေစ ေမ့ေဆးျဖစ္ေစ လိုအပ္တတ္သည္။ဆရာ၀န္ွ မွ ျကာျမင့္စြာ

အနားယူရန္ အျကံေပးတတ္ေသာ္လည္း ခြဲစိတ္ျပီး ေျခာက္ပတ္အတြင္း

ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာနုိင္သင့္သည္။

လူေနမွုပံုစံနွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

မည္ကဲ့သို ့ေသာအေလ့အက်င့္အေနအထိုင္မ်ားက ကုသရာတြင္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ

သနည္း

ကာကြယ္မႈျပဳရန္အေရးျကီးဆံုးအခ်က္မွာ သင့္ေတာ္ေသာ ေခါင္းစြပ္ (သို ့) ေခါင္းအားအကာ

အကြယ္တခုခုကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရနိုင္ေသာအေျခအေနမ်ား ဥပမာ – နပန္းသတ္ျခင္း၊လက္

ေ၀ွ ့ထိုးျခင္းတို ့တြင္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။သင့္ေတာ္ေသာ ေခါင္းအကာကြယ္တခုျဖစ္ရန္

အလြန္အေရးျကီးသည္။ခါးေမာက္သည္ေခ်ာင္ခ်ိေနပါက က်ြတ္ထြက္ကာ ထိခိုက္မႈအား

ကာကြယ္ရန္ လြဲေခ်ာ္နိုင္ျပီး အရမ္းတင္းျကပ္ေနပါကလည္း မိမိ၏နားမ်ားကို ထိခိုက္ေစနုိင္

သည္။အထူးသျဖင့္ ၀တ္ဆင္ျခင္း ျပန္ခ်ြတ္ျခင္း တို ့ကို အျကိမ္ဖန္မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ေနပါက

ပြတ္တိုက္မိနိုင္သည္။

ကစားသမားမ်ားသည္ အားကစားလုပ္တုိုင္းေခါင္းအားကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ရန္သတိ

ထားသင့္ျပီး နားေဖာက္မည့္သူမ်ားသည္လည္း ဆရာ၀န္ႏွင့္အရင္တိုင္ပင္သင့္သည္။

ေနာက္ထပ္အေရးျကီးေသာ အခ်က္မွာ နားအသားမာ ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားကို သိရွိျပီး

အေပၚယံအနာတရမ်ား ကိုလည္းမေပါ့ဆပဲဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသတိုင္ပင္ရန္ျဖစ္သည္။

ကုသမႈမ်ားသည္ နားရြက္၏ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္မီ

ေဆာင္ရြက္ကုသမွသာ ထိေရာက္ေသာရလဒ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထပ္မံသိရွိလိုပါက ဆရာ၀န္မ်ားနွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 15, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။