campylobacter (ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

campylobacter (ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္းဆိုသည္မွာ

အူသိမ္လမ္းေႀကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားေသာ ဃောစပူသဘေခအနမ ဟု ေခၚသည့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးတစ္မ်ိဳးေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။ အစာအဆိပ္သင့္ၿခင္း တစ္မ်ိဳးလည္း ၿဖစ္သည္။

campylobacter (ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေမြးကင္းစမ်ားနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားတြင္ လူၾကီးမ်ားထက္ၿဖစ္ပြားနိုင္ေၿခမ်ားေသာ္လည္း အရြယ္မေရြး ၿဖစ္ပြားနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ိဳးၿဖစ္သည္။အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ကူးစက္နိုင္ေၿခ ပိုမ်ားျပီး ေႏြရာသီတြင္ ေဆာင္းရာသီထက္ ၿဖစ္ပြားနႈန္း ပိုၿမင့္မားသည္။ ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားကို ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

လကၡဏာမ်ား

campylobacter (ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္း၏လကၡဏာမ်ားမွာ

ေရာဂါၿဖစ္ပြားခ်ိန္ တစ္ပတ္မွ် ၾကာသည္။ ကူးစက္ခံရၿပီဆိုပါက ဘက္တီးရီးယားပိုးကို စားသံုးမိျပီး ၂ရက္အၾကာတြင္ ေရာဂါလကၡဏာျပတတ္သည္။

အျဖစ္အမ်ားဆံုး လကၡဏာမွာ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝမ္းထဲတြင္ ေသြးလည္းပါနိုင္သည္။ ဗိုက္ေအာင့္ဗိုက္နာ၍ ေအာ့အန္ျခင္းလည္းျဖစ္နိူင္သည္။

အျခား လကၡဏာမ်ားမွာ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ရင္ျပည္.ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္းတို့ျဖစ္သည္။

ေရာဂါလကၡဏာမေပၚေသာ လူမ်ားလည္းရွိနိုင္သည္။ အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္နွင့္ မတူေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားလည္းရွိနိုင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ သံသယရွိပါက ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ခႏၶာကိုယ္ခုခံအားစနစ္ အားနည္းေနပါက ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ သို.မဟုတ္ အျခား ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ျခင္း ဆရာဝန္ျပသင့္သည္။ ခုခံအားနည္းျခင္းသည္ ဘက္တီးရီးယားကို ေသြးထဲသို.ဝင္ေရာက္ကာ ျပင္းထန္ေသာကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ံႈဠ ကဲ့သို.ေရာဂါပိုးရွိျခင္း ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူေနျခင္းတို.သည္ ခုခံအားက်ဆင္းေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းသူတစ္ဦးတြင္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျဖစ္လာပါက တစ္ရက္နွစ္ရက္ေစာင့္ၾကည့္၍ ပံုမွန္ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာအတိုင္း ကုသနိုင္သည္။

အလြန္ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္လာပါက ဆရာဝန္နွင့္ေစာေစာျပသင့္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

  • နွစ္ရက္ထက္ပို၍ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း
  • ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္သည့္ လကၡဏာမ်ား (ဆီးအေရာင္ရင့္ျခင္း၊ နႈတ္ခမ္းနွင့္ အသားအေရေျခာက္ေသြ.ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း)
  • ဝမ္းဗိုက္ သို.မဟုတ္ စအိုတြင္ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ျခင္း
  • အဖ်ား၃၈.၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ထက္ပိုျခင္း တို.ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိပါက၊ သိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။ လူတိုင္း၏ ခႏၶာကိုယ္တုန္.ျပန္မႈမ်ားသည္ မတူညီနိုင္ေသာေႀကာင့္ သင့္ ေရာဂါလကၡဏာအတြက္ ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

campylobacter (ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ဃောစပူသဘေခအနမ ဟု ေခၚသည့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးတစ္မ်ိဳးေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ campylobacter (ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေကာင္းစြာက်က္ေအာင္မခ်က္ျပုတ္ထားေသာ ၾကက္သားဘဲသားမ်ားနွင္႔ ၾကက္သားဘဲသားအစိမ္းတို႕နွင့္ထိေတြ႕မိထားေသာ အစားအစာမ်ားကို စားမိျခင္းျဖင့္ ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႕ဝင္ေရာက္နိုင္သည္။

ထိုဘက္တီးရီးယားသည္ ၾကက္ ငွက္ ဘဲ ႏြား စသည္႔တိရိစာၦန္တို႕၏ အစာေျခစနစ္တြင္ ေပါက္ဖြားေလ့ရွိသည္။ ေပါင္းခံပိုးသတ္ထားျခင္းမရွိေသာနို႔တြင္လည္း ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးပါနိုင္သည္။

ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္သာ ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါ လူအမ်ားသို႕ကူးစက္ျပန္႕ပြားနိူင္သည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားရွိ ေရနွင္႔ အညစ္အေၾကးစြန္႕စနစ္မ်ားတြင္လည္း ထိုဘက္တီးရီးယားပိုးကိုေတြ႕နိုင္သည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

campylobacter (ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

မွန္ကန္တိက်ေသာ ေရာဂါရွာေဖြမွဳျပဳလုပ္ရန္ ဆရာဝန္က သင့္ထံမွဝမ္းနမူနာကို ေတာင္းယူ၍ ဓါတ္ခြဲခန္းသို႕ပို႕လိမ့္မည္။

ဝမ္းနမူနာယူရန္ ခြက္ကို ေဆးခန္းမွ တာဝန္ရွိသူက ေပးလိမ့္မည္။ ဝမ္းအေျဖရရန္ ရက္အနည္းငယ္ ၾကာမည္။

အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဆရာဝန္က ေသြးစစ္ရန္ညႊန္ၾကားေသာအခါ ေသြးအေျဖရရန္ နွစ္ပတ္မွ်ပင္ ၾကာနိုင္သည္။

campylobacter (ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

လူအမ်ားစုတြင္ ေဆးကုသမႈမလိုဘဲ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းနိုင္သည္။ ဝမ္းေလွ်ာေနစဥ္တြင္ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ေပးပါ။

ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ အန္ျခင္းနွင့္ ဝမ္းေလွ်ာၿခင္းေပ်ာက္ေစမည့္ ေဆးမ်ားမေသာက္သင့္ပါ။ အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းတို႕သည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္မွ ေရာဂါပိုးကိုစြန္႕ထုတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

သင္၏ခုခံအားစနစ္အားနည္းေနပါက ဆရာဝန္မွ ေရာဂါပိုးကိုတိုက္ဖ်က္မည့္ေဆးေပးလိမ့္မည္။

ဆရာဝန္မ်ားသည္ ူနလသူ္သထေခငည ေဆးကို ဦးစြာေပးေလ့ရွိသည္။ သင့္တြင္ ထိုေဆးကို မေသာက္နိုင္သည္႕အေၾကာင္းရွိလွ်င္ အသံုးမ်ားေသာ ေဖငအ့မသာပခငညယ ခငစမသူ္သထေခငည တို႕ကဲ႔သို႕ ပဋိဇီဝေဆး တစ္ခုခုကိုေပးလိမ့္မည္။

 

ေနထိုင္မႈပံုစံနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား

ကမ္ပိုင္လိုဘက္တာပိုးဝင္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ ၾကက္သား ဘဲသားမ်ားကို အနည္းဆံုး၇၃ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္တြင္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသားသည္ မနီဘဲ ျဖဴသြားရမည္။ ေကာင္းစြာ ခ်ကျ္ပဳတ္ထားပံုမရေသာ အသားမ်ားကို မစားသင့္ပါ။

အစားအစာမ်ားကို အပူေပးျခင္း၊ နို႕နွင့္နို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေပါင္းခံပိုးသတ္ျခင္းကသာ ဝင္ေရာက္ေပါက္ပြားေနေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို တိုက္ထုတ္နိုင္စြမ္းရွိသည္။

အျခားနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕မွာ

  • အစားအစာမခ်က္ျပဳတ္မီနွင့္ သားစိမ္းငါးစိမ္းမ်ား ကိုင္တြယ္ျပီး လက္ေဆးျခင္း
  • သားစိမ္းငါးစိမ္းမ်ားနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေရာေနွာမထားဘဲ စဥ္းတီတံုးနွင့္ ဟင္းခ်က္ရာတြင္လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုပါ ခြဲျခားအသံုးျပဳျခင္း
  • အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္နွင္႔အညစ္အေၾကးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျပီး လက္ေဆးျခင္း
  • ဝမ္းေလွ်ာေနေသာ ကေလးသို႕မဟုတ္ မည္သူမဆို လက္ကိုစင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာေစျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

သိလိုသည္မ်ားရွိပါက သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ရရွိနိုင္ရန္ ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။