Brugada Syndrome (ဘရူဂါဒါေရာဂါ ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Brugada Syndrome (ဘရူဂါဒါေရာဂါ ) ကဘာလဲ။

ဘရူဂါဒါ ေရာဂါသည္ ေဖာ္ျပရေလာက္ေအာင္ထိ ႏွလံုးဖြဲ႔စည္းမႈမူမမွန္ျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္၊ ဆီးခ်ိဳ၊ အ၀လြန္ စသည့္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္ေသာ အခ်က္မ်ား မရွိေသာ္လည္း Ventricular Fibrillation (VF – ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းမ်ား ခုန္ႏႈန္းမမွန္ျခင္း)ေၾကာင့္ ရုတ္တရတ္ ႏွလံုးရပ္ျခင္းႏွင့္ ရုတ္တရတ္ ႏွလံုးေသဆံုးျခင္းတို႔အား ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဒီေရာဂါသည္ ဗီဇဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမွီကမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိ ေရာဂါအမည္တပ္ထားေသာ မ်ိဳးရိုးလိုက္ႏွလံုးစည္းခ်က္မမွန္ေရာဂါပင္ ျဖစ္သည္။ ၎ကို အီးစီဂ်ီ၏ V1 – V3 လွ်ပ္ေခါင္းမ်ားတြင္ ညာဖက္ Bundle branch ပိတ္ရာမွ ေပၚတတ္ေသာ covered/cove-type ST-segment elevation (>=2mm) ေနာက္တြင္ T လိႈင္း ပါမလာျခင္းျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိုအီးစီဂ်ီပံုစံကို အမ်ိဳးအစား ၁ BrS ECG ပံုစံဟု ေခၚပါသည္။

Brugada Syndrome (ဘရူဂါဒါေရာဂါ ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားၿပီး စစ္ေဆးမႈတစ္ခုတြင္ ကိုးဆခန္႔ (10:1 အခ်ိဳး) ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ prospective registry study ႀကီးတစ္ခုတြင္ ရုတ္တရတ္ ေသဆံုးႏႈန္းႏွင့္ မူးေမ့လဲႏႈန္းသည္ ေယာက္်ားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး အသက္ ၂၂-၆၅ ၾကားတြင္ လကၡဏာမ်ား စေပၚလာတတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ ခုထိရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါ။

သို႔ေသာ္ autosomal dominant disorder မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ပိုခံရေၾကာင္း သိရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီေရာဂါအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါဟု ယူဆထားၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အသက္ ၄၀ ၄၁ မ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

မရွင္းျပႏိုင္ေသာအခ်က္မွာ ေရာဂါသည္ ညအခါတြင္ ျဖစ္ပြားၿပီး (ညအခါတြင္ သၾကားဓာတ္ ထိုးက်ပံုႏွင့္ ဆင္တူသည္) အရက္ေသာက္ၿပီးအိပ္ယာ၀င္လွ်င္လဲ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ရုတ္တရတ္ထေဖာက္တတ္ၿပီး ေန႔အခ်ိန္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနစဥ္ စားေသာက္ေနစဥ္ စသည့္ ျဖစ္ခ်င္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထျဖစ္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ကို ျမင့္ေစႏုိင္ပါသည္။

BrS သည္ ကေလးမ်ားတြင္ ရွာမေတြ႔ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏိုင္သည္မွ ေသခ်ာသည္။

ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ ဘရူဂါဒါေရာဂါ – ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာ ဘရူဂါဒါေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားကို သုေတသနမ်ားမွ ျပသၿပီးျဖစ္ၿပီး ဥေရာပရွိ referral center ၁၃ ခုတြင္ ျပဳလုပ္ထား၏။ ရွာေဖြ႔ေတြ႔ရွိမႈမ်ားမွ “ဘရူဂါဒါေရာဂါျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ေရာဂါအေျခေအေနႏွင့္ ႏွလံုးစည္းခ်က္ မမွန္ျခင္းသည္ ဖ်ားနာသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္။

ေရာဂါလကၡဏာျပသမႈ ေႏွးရျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဟာ္မုန္းမ်ား၊ ၾကြက္သားဆဲလ္ (Myocytes – M cells) ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံ တျဖည္းျဖည္း ယိုယြင္းလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္” ဟူေသာအဆိုကို သတ္မွတ္ထားႏုိင္ပါသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ လူထုေလ့လာေရးတြင္ ကေလး ၃၀ အား (၁၆ႏွစ္ေအာက္)ေလ့လာရာ၌ မိသားစု ၂၆ ခုမွ ဘရူဂါဒါေရာဂါရွိေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္မ်ားတြင္ ႏွလံုးျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ စည္းခ်က္မမွန္မႈ၊ မူးေမ့လဲျခင္းႏွင့္ ရုတ္တရတ္ႏွလံုးရပ္ေသဆံုးျခင္းတုိ႔သည္ ဖ်ားျခင္းေၾကာင့္ကေန စတင္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ သိရသည္ မဟုတ္ေသးေသာၾကာင့္ ဘရူဂါဒါေရာဂါရွိကေလးမ်ားအား ကုသရန္မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကို ေကာင္းေကာင္းမသိရေသးပါ။

ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ စီမီႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Brugada Syndrome (ဘရူဂါဒါေရာဂါ ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ဘရူဂါဒါ ေရာဂါ  ၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ယူဆရသည္မွာ ေအာက္ပါတို႔ မဟုတ္သည္လဲ ျဖစ္ႏုိင္သလို တျခားအရာမ်ားလဲ ျဖစ္ႏုိင္ေသးသည္။ လကၡဏာမ်ားသည္ ေသႏိုင္သည့္ polymorphic ventricular tachyarrhythmia (ေသြးလႊတ္ခန္းခုန္ႏႈန္း စည္းခ်က္မမွန္ျခင္း) ႏွင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆင္တူပါသည္။

ေမာပန္းလြယ္ျခင္း

အသက္ရွဴရခက္ျခင္း

စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း

ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမ်ား စည္းခ်က္ေက်ာ္ျခင္း (ရုတ္တရတ္ ႏွလံုးရပ္ျခင္း သို႔ ေသြးလႊတ္ခန္းခုန္ႏႈန္းစည္းခ်က္မမွန္ျခင္း – အျဖစ္မ်ားဆံုးပင္)

ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း ဖိထားသလိုျဖစ္ျခင္း တရႊီရႊီျမည္ျခင္း

မူးေ၀ျခင္း မူးေမ့လဲျခင္း

အထက္ပါလကၡဏာမ်ားအတြက္ PhD အဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘရူဂါဒါေရာဂါ၏ လကၡဏာေပၚလာရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာက ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။ (ဥပမာ Bundle block, left axis deviation)

ႏွလံုးမွ ဆိုးဒီယမ္ျပြန္ဗီဇ SCN5A ၌ ဗီဇေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ေသြးလႊတ္ခန္းနံရံတစ္ေလွ်ာက္ repolarization မ်ား အႏွံ႔အျပားျဖစ္သြားၿပီး အားအျပင္းဆံုးေနရာတြင္ ႏွလံုးအတြင္း ဗို႔အားမညီမွ်မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဒီအခ်က္အလက္ေၾကာင့္ အီးစီဂ်ီတြင္ ST segment ျမင့္တက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ဆိုဒီယမ္ျပြန္မ်ားကို ပိတ္သည့္ပစၥည္းမ်ား “လုပ္ႏုိင္စြမ္းေပ်ာက္သြားျခင္း” ကို ရွင္းျပႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လကၡဏာေပၚေပါက္လာျခင္းမ်ား မတူညီရျခင္းမွာ ဗီဇေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဇီ၀ကမၼ မူမမွန္ျခင္းမ်ား မတူညီရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး “overlap syndrome” ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုရွိခဲ့လွ်င္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သင့္သည္။

မိသားစုထဲတြင္ ရုတ္တရတ္ႏွလံုးရပ္ျခင္း၊ မူးေမ့လဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ခန္းခုန္ႏႈန္းျမန္ျခင္း/ ခုန္ခ်င္သလိုခုန္ေနျခင္း/ ေသြး၀င္ခန္းခုန္ခ်င္သလိုခုန္ေနျခင္း (ေလ့လာမႈမ်ားမွ ၂၀%သာ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သက္ေသျပခ်က္မ်ားက ဆိုသည္) စသည္တုိ႔ရွိလွ်င္။

ST segment အား ျမင့္တက္ေစႏုိင္သည့္ ေဆးမ်ား procainamide, flecainide သံုးေနလွ်င္။

မူးေ၀ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားစဥ္ ဖ်ားစဥ္တြင္ ႏွလံုးခုန္စည္းခ်က္မမွန္မႈ ျဖစ္ဖူးလွ်င္

အာရွရွိ တတိယကမာၻႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမြးခဲ့လွ်င္

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Brugada Syndrome (ဘရူဂါဒါေရာဂါ ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ယခုအခါတြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည့္ တိက်သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်ိဳ႔ကိုသိထားၿပီး အားလံုးသည္ ဗီဇေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေန၏။ သို႔ေသာ္လည္း မူကြဲမ်ားႏွင့္ ရွာမေတြ႕သည္မ်ား ရွိေသးတာေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္သည့္အေၾကာင္းရင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏွလံုးကယ္လ္စီယမ္ျပြန္ပ်က္စီးသည့္ ဗီဇအပါအ၀င္ ေရာဂါ၏ ၂၅%သည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္သည့္ လိုဆိုင္ေအာ္တိုဇုမ္းမ်ား ေၾကာင့္ဆိုႏုိင္သည္။ ခရိုမိုဇုမ္း 3p22-25 ရွိ လိုကပ္ (SCN5A) ႏွင့္ ဆိုဒီယမ္ျပြန္မ်ားျဖစ္ေစသည့္ တျခားဗီဇမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

ၾကြက္သားဆဲလ္အေျမွးပါးမ်ားတြင္ ဆိုဒီယမ္ျပြန္မ်ား နည္းသြားျခင္းကို ေသြးသားေတာ္စပ္သူမ်ားတြင္ ျဖစ္သည့္ ဘရူဂါဒါေရာဂါမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ဆိုဒီယမ္ျပြန္မ်ား နည္းျခင္းႏွင့္ ၾကြက္သားဆဲလ္နံရံမ်ားတြင္ ေစာလ်င္စြာ repolarization ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ႏွလံုးခုန္စည္းခ်က္မမွန္ျခင္းကို ကုသည့္ေဆးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးအစား IA မ်ား (M cell မ်ားရွိ ဆိုဒီယမ္ျပြန္မ်ားကို ပိတ္ေစၿပီး depolarization ကို ရပ္သြားေစသည္) quinidine, procainamide, disopyramide တို႔ျဖစ္သည္။

အီးစီဂ်ီတြင္ ေဖာ္ျပေသာ မူမမွန္မႈမ်ားသည္ autosomal dominant disorders မ်ားအေပၚမူတည္ကာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေသြးလႊတ္ခန္းခုန္ႏႈန္း ကေမာက္ကမ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ခုန္ႏႈန္းျမန္ႏွလုံးစည္းခ်က္မူမွန္ျခင္းတို႔သည္ ညအခါတြင္ sympathetic ႏွင့္ pararsympathetic မညီမွ်မႈတို႔ေၾကာင့္ ညအခါတြင္ ျဖစ္ပြားရျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Brugada Syndrome (ဘရူဂါဒါေရာဂါ ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ရုတ္ရတ္ႏွလံုးရပ္ျခင္းမ်ိဳးရိုးရွိေသာ အမ်ိဳးသားလူနာမ်ားသည္ ဘရူဂါဒါႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရုတ္တရတ္ႏွလံုးရပ္ျခင္းျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ ၄၀ တစ္၀ိုက္

ျဖစ္ႏုိင္ေခ် သတ္မွတ္ႏႈန္းသည္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ား ေပၚျခင္း မေပၚျခင္းႏွင့္ စတင္ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

ရုတ္တရတ္ႏွလံုးရပ္ျခင္းႏွင့္ သို႔ မဟုတ္ မရွင္းျပႏုိင္ေသာ မူးေမ့လဲျခင္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င္

ေသြးလႊတ္ခန္း ခုန္ႏႈန္ျမန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘရူဂါဒါလူနာမ်ားတြင္ ႏွလံုးစည္းခ်က္မမွန္ျခင္းႏွင့္ တျခားေသာ ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေသာေစေသာ အေၾကာင္းရင္းသည္ အဖ်ားတက္ျခင္းေၾကာင့္ဆိုလွ်င္

Asymptomatic dysfunction ျဖစ္ဖူးလွ်င္ (ေသြး၀င္ခန္း ေသြးလႊတ္ခန္းဆိုင္ရာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ကေမာက္ကမျဖစ္ျခင္း – “overlap syndrome” သည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္)

ကိုကိန္း၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ား အလြန္အကၽြံသံုးျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Brugada Syndrome (ဘရူဂါဒါေရာဂါ ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

မူးေမ့လဲဖူးေသာ လူနာမ်ားအား စံျပအီးစီဂ်ီ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး တျခားေသာ ပူးတြဲရွိႏုိင္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား (ရုတ္တရႏွလံုးရပ္ဖူးျခင္း၊ ေသြးလႊတ္ခန္းခုန္ႏႈန္းျမန္ စည္းခ်က္မမွန္ျခင္း၊ မရွင္းျပႏုိင္ေသာ မူးေမ့လဲျခင္း၊) တို႔ကို ရွာေဖြရမည္။

တီဗီဓာတ္မွန္၊ ပဲ့တင္သံျဖင့္ႏွလံုးပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္း၊ အမ္အာအိုင္ႏွင့္ ၾကြက္သားအသားစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔သည္ တိတိက်က် မေျဖမထြက္ပါ။

ဗီဇစစ္ေဆးျခင္းသည္ တိက်ေသာအေျဖရႏိုင္ပါသည္။

Brugada Syndrome (ဘရူဂါဒါေရာဂါ ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ဘရူဂါဒါေရာဂါကို implantable cardioverter-defibrillator (ICD)ထည့္ေသာ ကုထံုးနွင့္ ကုသႏုိင္ပါသည္။ quinine ႏွင့္ hydroquinidine တို႔လို ေဆးမ်ားႏွင့္ ကုသရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ဘရူဂါဒါေရာဂါသည္မ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေပမည့္ amiodarone ႏွင့္ beta-blockers တို႔သည္ ရုတ္တရတ္ႏွလံုးရုပ္ေသျခင္းကို မကာကြယ္ႏုိင္ပါ။

ICD သည္ အေကာင္းဆံုးနည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ICD ထည့္ျခင္းသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား – ပံုမွန္ႏွလံုးစည္းခ်က္ရွိေနစဥ္တြင္ မသင့္ေတာ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့မ်ားလႊတ္ျခင္းႏွင့္ မလိုလားအပ္သည့္ နာက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

Quinidine သည္ ေလ့လာမႈအနည္းငယ္၌ ေသြးလႊတ္ခန္းခုန္ႏႈန္းျမန္ စည္းခ်က္မမွန္ျခင္း ျပန္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ ေလ့လာမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ဘရူဂါဒါ ေရာဂါ  ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ဘရူဂါဒါ ေရာဂါသည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေသာေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ရန္ သင္ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ပါ။

ေအာက္ပါ လူေနမႈပံုစံေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားသည္ ဘရူဂါဒါေရာဂါ ကိုကုသတဲ့ေနရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

ႏွလံုးဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံု ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းမ်ားအား ဘရူဂါဒါေရာဂါႏွင့္ ဆက္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အီစီဂ်ီဆြဲျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ကာ ေရာဂါရွာထားသင့္ပါသည္။

ဘရူဂါဒါေရာဂါသည္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ICD ကုထံုးႏွင့္ ကုသရန္လမ္းညႊန္ထားပါသည္။ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏႈန္းသည္ ICD ထည့္ၿပီးေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာတြင္ ၀%ထိက်သြားသည္ကို သုေတသနမ်ားမွ ေတြ႔ရွိရၿပီး ရုတ္ရတ္ႏွလုံးရပ္ ေသဆံုးျခင္းကိုလဲ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 9, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 9, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ