Broken Shoulder Blade (ပခံုး လက္ျပင္ရိုး က်ိဳးျခင္း ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Broken Shoulder Blade (ပခံုး လက္ျပင္ရိုး က်ိဳးျခင္း ) ကဘာလဲ။

ပခံုးအရိုးျပား (သို ့)လက္ျပင္ရုိးျပား ဆိုသည္မွာ ေက်ာအထက္ပိုင္းတြင္ ရွိသည့္ လက္ေမာင္းႏွင့္ ရင္ဘတ္ကို ဆက္သြယ္ေပးထားေသာ အရိုးျဖစ္သည္။ပခံုးဆစ္၏ လက္ေမာင္းႏွင့္  ခြက္ေနေသာလက္ေမာင္းအိမ္အေခါင္းကိုဆက္သြယ္ေပးထားသည့္ခြက္ေနေသာလက္ေမာင္းအိမ္အေခါင္းအျဖစ္လည္း ရွိေပးသည္။Acromion ႏွင့္ Coracoid processesမ်ားဆိုသည္မွာ လက္ျပင္ရိုးျပား အေပၚပိုင္းရွိ အရိုးဖုမ်ားျဖစ္ျပီး လက္ျပင္ရိုးျပားႏွင့္ ညွပ္ရိုးတို ့ကိုဆက္သြယ္ေပးသည္။လက္ျပင္ရိုးျပားကို ပခံုးဆစ္၏ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ေပးသည့္ ျကြက္သားအထူလႊာမ်ားျဖင့္ ကာရံထားသည္။  လက္ျပင္ရုိးအားက်ိဳးေစရန္အလြန္ျပင္းထန္ေသာအားတခုကို

လိုအပ္တတ္ေသာေျကာင့္ ဆရာ၀န္သည္ လက္ျပင္ရိုးျပား က်ိဳးလာသူတြင္ အျခားေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရွိမရွိကို ေလ့လာရတတ္သည္။ပခံုးလက္ျပင္ရိုးျပားအပါအ၀င္အရိုးေနရာမ်ားစြာ က်ိဳးေနေျကာင္းကို ေတြ ့ရွိရသည္။

Broken Shoulder Blade (ပခံုး လက္ျပင္ရိုး က်ိဳးျခင္း ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ပခံုးလက္ျပင္ရိုးျပားသည္ က်ိဳးရန္ခဲယဥ္းျပီး က်ိဳးေသာအရိုးမ်ားအားလံုးတြင္ လက္ျပင္ရိုးက်ိဳးျခင္းသည္ 1ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္ သာရွိေျကာင္းသိရသည္။အသက္25 မွ 45အတြင္း လူမ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအသက္အရြယ္အတြင္းရွိလူမ်ား၏ျကံုေတြ ့ျပဳလုပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားေျကာင့္ျဖစ္သည္။အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ယဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားနွင့္ အျခားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားေျကာင့္ ျဖစ္တတ္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Broken Shoulder Blade (ပခံုး လက္ျပင္ရိုး က်ိဳးျခင္း ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ပခံုး လက္ျပင္ရိုးျပား က်ိဳးျခင္း ရဲ႕ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့

 • သင္၏လက္ေမာင္းကို လႈပ္ရန္ျကိဳးစားေသာအခါ ျပင္းထန္ေသာနာက်င္မႈကိုခံစားရျခင္း
 • လက္ေမာင္းကို ေခါင္းေက်ာ္ေအာင္မေျမွာက္ႏုိင္ျခင္း
 • သင့္ေက်ာလက္ျပင္ရိုးေနာက္တြင္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ညိဳမည္းစြဲျခင္းႏွင့္ အေရျပားမ်ားပြန္းပဲ့ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားသည္လည္း ပခံုးလက္ျပင္ရိုးက်ိဳးျခင္းကဲ့သို ့ပင္ လကၡဏာမ်ားျပႏုိင္သည္။အရိုးက်ိဳးျခင္းအားလံုးမွာ ျပင္းထန္ေသာေျကာင့္ အထက္ပါလကၡဏာမ်ားထဲမွ မည္သည့္လကၡဏာမဆိုျဖစ္ပြားေနပါက သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုျပသရန္ အေရးျကီးလွပါသည္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Broken Shoulder Blade (ပခံုး လက္ျပင္ရိုး က်ိဳးျခင္း ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ပခံုးလက္ျပင္ရိုးက်ိဳးျခင္းသည္ အားအလြန္ျပင္းေသာ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာေျကာင့္ျဖစ္ပြားျပီး ရင္ဘတ္၊အဆုတ္ႏွင့္ ပခံုးရွိ တြဲဖက္ျဖစ္ပြားေသာဒဏ္ရာမ်ားကိုလည္း ပခံုးလက္ျပင္ရိုးက်ိဳးသည့္ သူ80ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္တြင္ ေတြ ့ရတတ္သည္။ပခံုးလက္ျပင္ရိုးက်ိဳးေစသည့္ အျဖစ္မ်ားေသာအေျကာင္းအရင္းမ်ားမွာ

 • ေမာ္ေတာ္ယဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား
 • ပခံုးအားတုိက္ရိုက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစသည့္ ပစ္လဲမႈ၊ေခ်ာ္လဲမႈ၊(သုိ ့)ျပဳတ္က်ျခင္း
 • လက္ေမာင္းဆန္ ့ထားရက္ျပဳတ္က်ျခင္း
 • တူ(သို ့) ေဘ့စ္ေဘာ ရိုက္တံကဲ့သို ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားေျကာင့္ျဖစ္ေသာ တုိက္ရုိက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Broken Shoulder Blade (ပခံုး လက္ျပင္ရိုး က်ိဳးျခင္း ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ထပ္မံသိရိွလိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးဖုိ႕ လိုအပ္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Broken Shoulder Blade (ပခံုး လက္ျပင္ရိုး က်ိဳးျခင္း ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆရာ၀န္တစ္ဦးသည္ က်ိဳးေနသည့္ လက္ျပင္ရိုးျပားတခုအား ထိေတြ ့ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္မွန္ရိုက္အျပီးတြင္ သိရွိအတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ပခံုးႏွင့္ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္မ်ားကိုရိုက္ရတတ္သည္။အျခားေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကို သိရွိစစ္ေဆးရန္ ဗိုက္ႏွင့္ရင္ဘတ္အား ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္ရိုက္ရန္လည္း ညႊန္ျကားျခင္းခံရတတ္သည္။

ပခံုး၏ သံလုိက္ဓာတ္မွန္(သို ့)ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္မ်ားအား

ပခံုးအဆစ္ရိုး၏အေခါင္းအိမ္က်ိဳးသြားျခင္းရွိမရွိကို စစ္ေဆးရန္လည္း ရိုက္ရတတ္သည္။တခါတရံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ျပဳတ္က်မႈမ်ား၊(သို ့)တိုက္ရိုက္ထိခိုက္မႈမ်ားအျပီးတြင္ပခံုးလက္ျပင္ရိုးက်ိဳးျခင္းကို အထူးစစ္ေဆးမႈမ်ားမွ သာျမင္ေတြ ့ရတတ္သည္။

Broken Shoulder Blade (ပခံုး လက္ျပင္ရိုး က်ိဳးျခင္း ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ခြဲစိတ္မႈမဟုတ္ေသာ ကုသမႈ

က်ိဳးသြားေသာပခံုးလက္ျပင္ရိုးအမ်ားစုကို ခြဲစိတ္ရန္မလိုပဲကုသႏုိင္ပါသည္။သင္၏အရိုးမ်ားျပန္ဆက္ေနခ်ိန္တြင္ သင့္ပခံုးအားေထာက္ကန္ေပးမည့္ slingဟုေခၚသည့္ ျကိဳးအသိုင္းတခုအား ဆရာ၀န္မွ သင့္အတြက္ျပဳလုပ္ထားေပးတတ္သည္။ထုိ ့ျပင္ေတာင့္တင္းေန

မႈ၊နာက်င္မႈမ်ားအားသက္သာေစရန္သင့္ပခံုးဆစ္၏

လႈပ္ရွားမႈကိုမ်ားေစေသာ ကာယေလ့က်င့္ကုသမႈမ်ားကိုလည္း ညႊန္ျကားတတ္ပါသည္။ကာယေလ့က်င့္ကုသမႈအတြက္ အသင့္မျဖစ္ေသးခင္အထိသ့င္၏ပခံုးကိုအနားေပးထားရန္ညႊန္ျကားခံရႏုိင္ပါသည္။ကာယေလ့က်င့္ကုသမႈကို မျကာခဏအသံုးျပဳရတတ္ျပီး သင္၏ပခံုးလႈပ္ရွားမႈအျပည့္အ၀ျပန္လည္ရရွိသည္အထိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေပးရသည္။သင္၏ဆရာ၀န္မွသင့္ေတာ္သည့္

အခ်ိန္တြင္ ျကိဳးအသိုင္းအားျဖဳတ္ရန္ညႊန္ျကားမွာျဖစ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ သင့္နာက်င္မႈမ်ားေပ်ာက္သြားခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို ့ညႊန္ျကားတတ္ပါသည္။

ခြဲစိတ္မႈ

အခ်ိဳ  ့ေသာက်ိဳးေနသည့္ ပခံုးျပင္ရိုးမ်ားသည္ ခြဲစိတ္ကုသရန္လိုအပ္တတ္သည္။ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • ပခံုးလက္ျပင္ရိုးက်ိဳးေသာအခါ ပခံုးအဆစ္ရိုးအေခါင္းအိမ္ပါ လြဲေခ်ာ္သြားျခင္း
 • ပခံုးလက္ျပင္ရိုး၏လည္ပင္းပိုင္း ျပင္းထန္ဆိုး၀ါးစြာက်ိဳးထားျခင္း
 • လက္ေမာင္းရိုးကိုပြတ္ဆြဲသြားေစသည့္ Acromion အရိုးက်ိဳးသြားျခင္း

ခြဲစိတ္စဥ္တြင္ ေမ့ေဆးေပးထားရျပီး ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္သည္ သင့္အရိုးမ်ားကို နဂိုအတုိင္းညီညာေအာင္ ျပန္ျပဳျပင္ေပးရျပီး ထုိအရိုးမ်ားကိုသတၱဳျပားမ်ား၊၀က္အူလွည့္မ်ား(သုိ ့)၀ိုင္ယာျကိဳး

မ်ားျဖင့္ ကပ္ကာထိန္းေပးပါသည္။ခြဲစိတ္မႈမလိုေသာကုသမႈကဲ့သို ့

ပင္ သင္၏ခြဲစိတ္မႈအျပီး အနားယူရန္လိုျပီး သင္၏ပခံုးလႈပ္ရွားမႈအျပည့္အ၀ရသည္အထိ ကာယေလ့က်င့္ကုသ

မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ပခံုး လက္ျပင္ရိုးျပားက်ိဳးျခင္း ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ပခံုးလက္ျပင္ရိုးက်ိဳးျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ အသက္ေဘးအထိျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားကို မျကာခဏ ျဖစ္ပြားသြားေစႏိုင္ေသာေျကာင့္ ထိုကဲ့သို ့ျဖစ္ပြားလာပါက ေဆးရံုရွိအေရးေပၚ႒ာနတြင္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္သင့္ပါသည္။

 • လက္ေမာင္းကို ျငိမ္ေအာင္ခ်က္ခ်င္းထိန္းထားပါ။လံုး၀မလႈပ္ပါႏွင့္။ေကြးထားေသာတံေထာင္ဆစ္ႏွင့္ လည္ပင္းတုိ ့အေပၚသိုင္းထားေသာျကိဳးအသိုင္းအားအသံုးျပဳကာ ထိခိုက္ထားေသာလက္ေမာင္းႏွင့္ ကိုယ္ကိုကပ္ထားျပီး ျငိမ္ေအာင္ထိန္းထားႏုိင္ပါသည္။
 • ေရခဲကပ္ကာ ေရာင္ရမ္းမႈႏွင့္ နာက်င္မႈတို ့ကိုသက္သာေအာင္လုပ္ပါ။
 • တစ္ျကိမ္လွ်င္ ေရခဲကို မိနစ္20ခန္ ့ကပ္ပါ။ အေရျပားႏွင့္ ေရခဲတိုက္ရိုက္ထိေတြ ့မႈကို ေရွာင္ျကဥ္ပါ။(အ၀တ္ပါးပါးတခုကို ျကားခံအျဖစ္သံုးပါ)

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 12, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။