Broken Foot (ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Broken Foot (ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း) ကဘာလဲ။

မေတာ္တဆမႈတခုခု(သို ့)ေခ်ာ္လဲျပဳတ္က်ျခင္းတခုခုမွ သင့္ေျခေထာက္က်ိဳးႏိုင္ပါသည္။ထိုအျဖစ္မ်ားလွေသာ ထိခိုက္မႈသည္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစစ္ေဆးကုသမႈခ်က္ခ်င္းလိုအပ္ျပီး ျပင္းထန္ႏိုင္ပါသည္။ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း၏ျပင္းထန္မႈမွာ ကြဲျပားႏုိင္ေသာေျကာင့္ အကယ္၍သင့္ေျခေထာက္က်ိဳးသြားသည္ဟုသံသယရွိပါကသင္၏ဆရာ၀န္ကိုျပသရန္ လိုအပ္သည္။သင္လံုး၀ျပန္ေကာင္းႏိုင္ရန္ ကုသမႈအစီအစဥ္ကို ဆရာ၀န္မွ စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

Broken Foot (ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေျခေထာက္အရိုးမ်ားက်ိဳးသြားျခင္းသည္ အရမ္းအျဖစ္မ်ားပါသည္။အမွန္ဆိုရလွ်င္ အရိုး10ခုက်ိဳးတိုင္း ေျခအရိုး1ခု က်ိဳးျခင္းျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

PasteTextHere

လကၡဏာမ်ား

Broken Foot (ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း ရဲ႕ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့

 • နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း
 • ေသြးေျခဥသကဲ့သို ့ညိဳမည္းစြဲသြားျခင္း
 • ထိေတြ ့လုိက္လွ်င္နာက်င္ျခင္း
 • ေရာင္ရမ္းဖုေဖာင္းလာျခင္း
 • လမ္းေလွ်ာက္ရအဆင္မေျပျခင္း(သို ့) ေျခေထာက္ေပၚတြင္ အေလးခ်ိန္မ်ားေနျခင္း
 • က်ိဳးသြားေသာအရိုးသည္ ေငါထြက္ေနျခင္း (သို ့) ေျခေထာက္သည္ ပံုမွန္အေနအထားမဟုတ္ပဲ လြဲေခ်ာ္ပ်က္ယြင္းေနျခင္း စသည့္ျဖင့္ ေျခေထာက္တြင္ ပံုပ်က္သြားျခင္း။သင္၏လကၡဏာမ်ားသည္ကြဲျပားႏိုင္

ေသာ္လည္း နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ၊ညိဳမည္းစြဲျခင္းႏွင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္းတို ့မွာ အျဖစ္မ်ားသည္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Broken Foot (ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

တစ္စံုတစ္ခုမွာ အရိုးအား ေခ်မြသြားျခင္း၊ေကြးသြားျခင္း၊လိမ္သြားျခင္း(သို ့)ဆြဲဆန္ ့

သြားျခင္းျဖင့္ အရိုးသည္က်ိဳးသြားႏိုင္ပါသည္။

 • သင္သည္မေတာ္တဆျဖင့္ တခုခုကို ျပင္းထန္စြာကန္မိပါက ေျခေခ်ာင္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္က်ိဳးတတ္ျကသည္။
 • သင္သည္အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ျပီး ေျခေထာက္ေထာက္မိေသာအခါ သင္၏ေျခဖေနာင့္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ က်ိဳးတတ္သည္။
 • ေျခခ်င္း၀တ္ေခါက္ျခင္း(သို ့)လိမ္သြားျခင္းျဖစ္ပြားပါကလည္းေျခေထာက္ရွိအျခားေသာအရိုးမ်ားက်ိဳးသြားတတ္ပါသည္။

မေတာ္တဆမႈတခုခုေျကာင့္ အရိုးအမ်ားစုသည္ရုတ္တရက္က်ိဳးတတ္သည္။အရိုးမ်ားအေပၚတြင္ထပ္ကာထပ္ကာ ကာလျကာရွည္စြာ ဒဏ္မ်ားျဖစ္ေနပါက ေသးငယ္ေသာအက္ကြဲေျကာင္းမ်ားေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ထိုအရာမ်ားကို ဒဏ္ေျကာင့္ျဖစ္ေသာအက္က်ိဳးမႈမ်ားဟုေခၚသည္။စစ္သားမ်ား၊အကသမားမ်ား၊အေျပးသမားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္သူမ်ားကဲ့သို ့ေသာ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးအျပည့္ႏွင့္ ေတာင္တက္သူမ်ားတြင္ထိုကဲ့သုိ ့အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။အရိုးက်ိဳးျခင္းသည္ လူျကီးမ်ားထက္စာလွ်င္ ကေလးမ်ားတြင္ ပို၍အျဖစ္မ်ားသည္။

 • လူျကီးမ်ားတြင္ အရိုးမ်ားသည္ အရြတ္ျပားမ်ားႏွင့္ အရြတ္မ်ားထက္ပိုမိုသန္မာေသာ္လည္း ကေလးမ်ားတြင္ ထိုအရြတ္ျပားမ်ားႏွင့္ အရြတ္မ်ားသည္ အရိုးႏုႏွင့္ အရိုးမ်ားထက္ အနည္းငယ္ ပိုသန္မာျကသည္။ထုိ ့ေျကာင့္ လူျကီးတြင္ ေျခေထာက္သာ လိမ္သြားေစႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ကေလးမ်ားတြင္ အရိုးက်ိဳးေစႏိုင္သည္။သို ့ေသာ္လည္း ကေလး၏ ေျခေထာက္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီး မည္သည့္ထိခိုက္မ်ိဳးမဆို ခံႏိုင္ရည္ရွိတတ္သည္။
 • သင္၏ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ား၏ အဆစ္မ်ားက်ိဳးေသာအခါ သိရွိႏိုင္ရန္ခက္ခဲသည္။အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ျကီးထြားဖြံ ့ျဖိဳးေနစဥ္ ကာလအတြင္းရွိကေလးတစ္ေယာက္၏အရိုးမ်ားကို ဓာတ္မွန္ရုိက္ေသာအခါ ေကာင္းစြာပံုမေပၚေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္။ထုိ ့ေျကာင့္ တခါတရံတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမရွိေသာဘက္မွ ေျခေထာက္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံထားရေသာ ေျခေထာက္၏ဓာတ္မွန္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသည္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Broken Foot (ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲံ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို ဘယ္လိုအေျဖရွာအတည္ျပဳသလဲ။

ဆရာ၀န္သည္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားသည့္အေျကာင္းကိုေမးျမန္းျပီးကိုင္တြယ္ထိေတြ ့စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္တတ္သည္။ေျခေထာက္ဓာတ္မွန္မ်ားသည္ မျကာခဏအတည္ျပဳရန္ အသံုး၀င္ေသာ္လည္း တခါတရံတြင္ မလိုအပ္တတ္ေပ။ထိခိုက္ဒဏ္ရာရထားေသာ ေျခေခ်ာင္းမ်ားသည္ လည္း က်ိဳးသည္ျဖစ္ေစ ညိဳမည္းစြဲသည္ျဖစ္ေစ ဓာတ္မွန္ကို လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ရိုက္ရတတ္သည္။တခါတရံတြင္ ေျခေထာက္တြင္ အရိုးမ်ားက်ိဳးမက်ိဳးကို အတည္ျပဳရန္လိုအပ္သည္မွာ ဆရာ၀န္၏ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈသာျဖစ္သည္။”Ottawa foot rules”ဟုေခၚေသာ စနစ္ကို သံုးကာ ဓာတ္မွန္ရိုက္ရန္လိုမလိုကို ဆရာ၀န္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ျကသည္။ေျခမ်က္စိ၀န္းက်င္တြင္ နာက်င္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွိျပီး ေအာက္ပါ အရာမ်ားထဲမွ အေျကာင္းအရာတခုခုရွိပါက ဓာတ္မွန္ရိုက္ရန္လိုအပ္တတ္သည္။

 • ေျခသန္းရိုး၏ေအာက္ေျခကို ဆရာ၀န္မွ တြန္းဖိျကည့္ေသာအခါနာက်င္ျခင္း
 • ဆရာ၀န္မွ တြန္းဖိျကည့္ေသာအခါနာက်င္ျခင္း
 • ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျပီးျပီးခ်င္းႏွင့္ စမ္းသပ္စဥ္တြင္ ေျခေလးလွမ္းပင္မလွမ္းႏိုင္ျခင္း

အျခားေသာေျခေထာက္အရိုးပံုရိပ္မ်ားကို ရယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ပံုးကြယ္ေနေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကို ရွာေတြ ့ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ လိုအပ္ခဲသည္။အေရးေပၚဠာနတြင္ ထိုစစ္ေဆးမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရိုးဆရာ၀န္(သို ့)ေျခေထာက္ခြဲစိတ္အထူးကုႏွင့္ ျပသျပီးပါက ျပဳလုပ္ရတတ္သည္။

Broken Foot (ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

သင့္အားကုသမႈသည္ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ က်ိဳးေသာေနရာတြင္ မူတည္သည္။အနားယူရန္လိုအပ္ျပီး အနာသက္သာရန္ ေဆးမ်ားေသာက္ရန္လည္းလို္အပ္တတ္သည္။ေက်ာက္ပတ္တီး၊ေျခထိန္း(သို ့)ေျခအပတ္တခုခုျဖင့္ က်ိဳးေသာေျခေထာက္အားထိန္းထားရသည္မွာမ်ားသည္။ပို၍ျပင္းထန္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ခြဲစိတ္ရန္လိုအပ္တတ္သည္။မည္ကဲ့သို ့ေရွးဦးသူနာျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေလ့လာထားပါ။

အသံုးမ်ားေသာကုသမႈမ်ားမ်ားမွာ

 • အလြယ္တကူ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ အနာေပ်ာက္ေဆးမ်ားေပးျခင္း
 • ေျခေထာက္ကိုအနားေပးျခင္း
 • ေက်ာက္ပတ္တီးကိုင္ျခင္း၊ေျခထိန္းစြပ္ျခင္း၊ေျခပတ္၊ဘြတ္ဖိနပ္(သို ့)အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ရွဴးဖိနပ္အား ၀တ္ဆင္ျခင္း
 • ခ်ိဳင္းေထာက္(သို ့)၀ွီးခ်ဲလ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
 • အရိုးမ်ားကို နဂိုေနရာသို ့ျပန္လည္ေရာက္ေအာင္ကိုင္တြယ္စီမံျခင္း
 • ပင္အပ္မ်ား၊၀က္အူလွည့္မ်ား၊သတၱဳေခ်ာင္းမ်ား(သို ့)

အျပားမ်ားကို ခြဲစိတ္ကာ ထိုးထည့္ထားျခင္း စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ေျခေထာက္က်ိဳးျခင္း ကိုကုသတဲ့ေနရာမွာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

 • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေျခေထာက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္သူမ်ားတြင္ စတီးျဖင့္ ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ထားသည့္ ဘြတ္ဖိနပ္မ်ားကိုအသံုးျပဳပါ။
 • အားကစားမ်ားကို သင့္ေတာ္ျပီး ေကာင္းစြာအံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေသာ အားကစားရွဴးဖိနပ္မာ်းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
 • ကားစီးေသာအခါ ျပတင္းေပါက္အျပင္သို ့ေျခေထာက္တြဲေလာင္းထုတ္၍မစီးရန္(သို ့) ကားအံဆြဲဖံုးအေပၚသို ့ေျခေထာက္မတင္ရန္။
 • ကားစီးေနစဥ္တြင္ ခါးပတ္အျမဲပတ္ထားရန္။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 13, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 13, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။