အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ရင္သားအသားစစစ္ေဆးျခင္း

ရင္သားတစ္သ်ဴးကေန တစ္သ်ဴးစနမူနာေလးယူကာ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရင္သားတ၀ုိက္ ကင္ဆာအျဖစ္သံသယရွိေနေသာေနရာမွာ ကင္ဆာဟုတ္မဟုတ္ သိရွိရန္သံုးနုိင္တယ္။ ရင္သားအသားစနမူနာယူျခင္းနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိနုိင္ပါတယ္။

ရင္သားမွာအက်ိတ္ေပၚျခင္း၊ သုိ႔ အယ္လ္ထရာေဆာင္း ဒါမွမဟုတ္ ရင္သားပံုရိပ္ရိုက္ကူးျခင္းတို႔မွာ ေပၚလာတဲ့ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း တစ္ခုခုကိုအေျဖထုတ္ဖို႔အတြက္သံုးနုိင္တယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးလုိက္ျခင္းဟာ ဆရာ၀န္ကို ေရာဂါအေျခအေနသိရွိေစျပီး သင့္အတြက္မည္သည့္ကုသမႈလိုအပ္သလဲ ဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ ကူညီေပးနုိင္ပါတယ္။

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို သိရွိျခင္း

ဘာေၾကာင့္ရင္သားအသားစစစ္ရသလဲ

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိနုိင္ပါတယ္ –

 • ဆရာ၀န္ သို႔ သင္ကုိယ္တုိင္ စမ္းမိေသာ ရင္သားအက်ိတ္ကို ဆရာ၀န္ကကင္ဆာဟု သံသယရွိပါက
 • ရင္သားပံုရိပ္ရိုက္ကူးစစ္ေဆးျခင္းမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ေနရာတစ္ခုေတြ႔ရွိရပါက
 • အယ္လ္ထရာေဆာင္းရုိက္ကူးမႈတြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေတြ႔ရပါက
 • ရင္ဘတ္ပိုင္းသံလိုက္ဓာတ္မွန္တြင္ သံသယျဖစ္စရာ အေျဖျဖစ္ေနပါက
 • နုိ႔သီးေခါင္းအက္ကြဲျခင္း၊ အေရခြံလန္ျခင္း၊ အေရျပားတြန္႔ျခင္း၊ ေသြးထြက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ မူမမွန္ေသာနုိ႔သီးေခါင္းေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားျကံဳလာရပါက

သိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

ရင္သားအသားစမစစ္ခင္ သိထားသင့္တဲ့ အၾကမ္းဖ်င္းအခ်က္အလက္ေတြကေတာ့-

ရင္သားအသားစစစ္ေဆးျခင္းရဲ႕အႏၱရာယ္မ်ား –

 • ရင္သားတြင္ပြန္းရာပဲ့ရာမ်ားက်န္ခဲ့ျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းေစျခင္း
 • အသားစယူလုိက္သည့္ေနရာတြင္ေသြးထြက္ျခင္း သို႔ ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္း
 • ဖယ္ထုတ္လုိက္ေသာတစ္သ်ဴးပမာဏ၊ ျပန္လည္အနာက်က္ပံုေပၚမူတည္ျပီး ရင္သားပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း။
 • အသားစအေျဖေပၚမူတည္ျပီး ေနာက္ထပ္ကုသမႈမ်ား၊ ခြဲစိတ္မႈမ်ား
 • ဖ်ားလာရင္ သုိ႔ အသားစယူတဲ့ေနရာမွာ နီရဲေရာင္ရမ္း ပူေႏြးေနမယ္ဆုိရင္ သုိ႔ ပံုမွန္မဟုတ္ အရည္တခ်ိဳ႕ထြက္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒါေတြဟာ ပိုး၀င္းတဲ့လကၡဏာေတြျဖစ္နုိင္တာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ျပသင့္ပါတယ္။

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

အသားစမစစ္ေဆးခင္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြရွိေနပါက ဆရာ၀န္ကိုေျပာျပပါ –

 • ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားရွိပါက
 • လြန္ခဲ့ေသာတစ္ပတ္အတြင္း aspirin ေသာက္ထားပါက
 • ေသြးက်ဲေဆးေသာက္ေနရပါက
 • အခ်ိန္ၾကာ၀မ္းလ်ားမေမွာက္နုိင္ပါက

အသားစယူျခင္းကို သံလုိက္ဓာတ္မွန္နဲ႔အတူ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိုလွ်င္ သင့္မွာႏွလံုးစက္တပ္ထားပါက သုိ႔ တျခားေသာစက္ပစၥည္းတစ္ခုခုတပ္ထားပါက ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္၀န္ရွိေနပါက၊ ကိုယ္၀န္ရွိေနသည္ထင္ပါက ဆရာ၀န္ကုိေျပာျပပါ။ ထိုအေျခအေနမ်ားအတြက္ သံလုိက္ဓာတ္မွန္ရိုက္ရန္ အဆင္မေျပပါ။

အတြင္းခံအက်ၤီ၀တ္သြားလို႔ရပါတယ္။ အသားစယူတဲ့ေနရာကို ေရခဲကပ္ခိုင္းတဲ့အခါ အတြင္းခံအက်ၤ ီကထိန္းထားေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

 

 

 

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္း ႏွင့္ ကုသျခင္း

အသားစယူူတဲ့အခါမွာ ရင္သားအက်ိတ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုယူျပီး စစ္ေဆးျခင္း သုိ႔ ရင္သားက်ိတ္တစ္ခုလံုးဖယ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ လက္ သုိ႔ လက္ေမာင္းမွတဆင့္ ေမ့ေဆးနဲ႔ထံုေဆးေပးျပီး ခြဲခန္းထဲမွာေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မယ္။

ရင္သားအက်ိတ္ကိုရွာမေတြ႔ပါက wire localization လို႔ေခၚတဲ့ နည္းနဲ႔အက်ိတ္ရွိရာလမ္းေၾကာင္းရွာေဖြပါလိမ့္မယ္။ ၀ိုင္ယာျကိုးမွ်င္မွ်င္းေလးတစ္ခုကုိသံုးျပီး ရွာျခင္းျဖစ္တယ္။ မခြဲစိတ္မီအသံုးျပဳပါလိမ့္မယ္။

အသားစထုတ္ယူစဥ္မွာေတာ့ ထို၀ိုင္ယာနဲ႔အတူ ရင္သားအက်ိတ္တစ္ခုလံုးဖယ္ပစ္ပါလိမ့္မယ္။ အက်ိတ္တစ္ခုလံုးဖယ္ပစ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ တစ္သွ်ဴးစကုိ ေဆးရံုဓာတ္ခြဲခန္းပို႔ကာ ကင္ဆာဆဲလ္ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးျပီး ကင္ဆာျဖစ္ေနပါက ထိုအက်ိတ္ရွိခဲ့တဲ့ေနရာရဲ႕ အနားသားေတြပါ ကင္ဆာဆဲလ္က်န္ေသးသလား စစ္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။

အနားေတြမွာပါကင္ဆာဆဲလ္ရွိေနေသးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ခဲြစိတ္ျပီးဖယ္ထုတ္ပစ္ဖုိ႔ ထပ္မံခ်ိန္းဆိုပါလိမ့္မယ္။ အနားေတြမွာကင္ဆာဆဲလ္မရွိပါက ကင္ဆာကုိလံုလံုေလာက္ေလာက္ဖယ္ပစ္နုိင္ခဲ့ပါျပီ။

ခြဲစိတ္ျပီးဘာဆက္ျဖစ္မလဲ

လုပ္ေဆာင္မႈျပီးတဲ့အခါ အသားစယူ၊ ခြဲစိတ္ထားတဲ့ေနရာကို ပတ္တီးစည္း၊ ေရခဲကပ္ျပီး အိမ္ျပန္လုိ႔ရပါျပီ။ ထုိေန႔တစ္ေန႔လံုး ေကာင္းေကာင္းနားသင့္ေပမယ့္ ေနာက္ရက္ေတြမွာ မိမိေဆာင္ရြက္ေနၾက ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ျပန္လုပ္နုိင္ပါတယ္။ ရင္သားမွာပြန္းျခင္း၊ ရွျခင္းမ်ားေတာ့ က်န္ေကာင္းက်န္ေနတတ္ပါတယ္။

နာက်င္မႈနဲ႔ မသက္မသာျဖစ္မႈကို အဆင္ေျပေစဖုိ႔ ပါရာစီတေမာ ကဲ့သုိ႔ aspirin မပါေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ အနာေပ်ာက္ေဆး ေသာက္နုိင္ပါတယ္။ အေရာင္က်ေစရန္ ေရခဲကပ္နုိင္တယ္။

သိလုိသည္မ်ားရွိေသးပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေသခ်ာတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

အေျဖကိုသိရွိျခင္း

ရလဒ္မ်ား

ေရာဂါေဗဒမွတ္တမ္းမွာ တစ္သ်ဴးနမူနာရဲ႕ အရြယ္အစား၊ အမာအေပ်ာ့၊ တစ္သ်ဴးစယူသည့္ေနရာ၊ ကင္ဆာဟုတ္မဟုတ္၊ ကင္ဆာဆဲလ္ရွိမရွိနွင့္ ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိမရွိ စသည္တုိ႔ပါရွိပါတယ္။

တစ္သ််ဴးစစစ္ျခင္းကပံုမွန္ျဖစ္ေနရင္ ဓာတ္မွန္ဆရာ၀န္၊ ေရာဂါေဗဒကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္တုိ႔နဲ႔ ျပန္ျပီးတုိင္ပင္ဖုိ႔လိုပါလိ္မ္မယ္။ တခါတရံမွာ ထုိပညာရွင္နွစ္ေယာက္ရဲ႕ အယူအဆေတြလည္း ကြဲေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ သင့္ဓာတ္မွန္ဆရာ၀န္က ကင္ဆာက်ိတ္ သုိ႔ ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိေသာအေျခအေနရွာေတြ႔သည္ဆုိေသာ္လည္း ေရာဂါေဗဒကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္ကမူ သာမန္ရင္သားတစ္သ်ဴးဟု ယူဆနုိင္ပါတယ္။ ထိုအခါမွာေတာ့ တစ္သ်ဴးစထပ္စစ္ဖုိ႔လိုပါလိမ့္မယ္။

ေရာဂါေဗဒဆရာ၀န္မွ ကင္ဆာဟုတင္ျပလာပါက ကင္ဆာအမ်ိဳးအစား၊ ထိုကင္ဆာမွာေဟာ္မုန္းနွင့္ဆုိင္မဆုိင္ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္တကြ တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ထိုအခါ သင့္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ကုသမႈနည္းရွာေဖြနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဓာတ္ခြဲခန္းနဲ႔ ေဆးရံုေပၚမူတည္ျပီး အသားစစစ္ေဆးမႈက အနည္းငယ္ကြာျခားနုိင္ပါတယ္။

တျခားသိလိုသည္မ်ားရွိပါက သင့္အေျခအေနအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖရဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 6, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 6, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ