Bloated Stomach (ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Bloated Stomach (ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ) ကဘာလဲ။

အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိေသာ ေလမ်ားသည္ပံုမွန္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာအခါ ျပည့္အင့္ျခင္းကိုစတင္ခံစားသည္။တစ္ခါတရံတြင္ သိသာျမင္သာသည္အထိ       ဗိုက္ေဖာင္းျခင္း မ်ိဳးလည္းရွိတတ္ပါသည္။ ၿမိဳခ်လိုက္ေသာေလမ်ား။အစာေခ်ရာမွ        ထြက္ေပၚလာေသာေလမ်ား   အလြန္မ်ားျပားလာေသာအခါ မအီမသာျဖစ္ျခင္းစတင္ခံစားရတယ္္။ တစ္ေန႔တည္းတြင္ပင္ အႀကိမ္ေျမာက္မ်ားစြာ ခံစားရျခင္းမ်ဳိဳးလည္းရွိတတ္ပါတယ္္။

Bloated Stomach (ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါျဖစ္ၿပီးကေလးငယ္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။အမ်ိဳးသားမ်ား ထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပ္ိုအျဖစ္မ်ားပါတယ္္။အျခားေသာ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း    ေရာဂါမ်ား(ဥပမာ-အူလမ္းေၾကာင္း     မၿငိမ္သက္ေရာင္ရမ္းေသာေရာဂါ  Inflammatory bowel syndrome)နဲ့တြဲ၍ျဖစ္တတ္တယ္္။  ျပင္းထန္ဆိုးရြားေသာေရာဂါမဟုတ္သည ့္    အတြက္ အလြယ္တကူေပ်ာက္ကင္းနိုင္ပါတယ္္။

လကၡဏာမ်ား

Bloated Stomach (ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာမွာ  အစာစားၿပီးျပည့္အင့္ျခင္း၊မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ေလခ်ဥ္တက္ျခင္း၊ဗိုက္ကယ္ျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

အထက္တြင္  ေဖာ္ျပထားေသာလကၡဏာမ်ား အျပင္ အျခားလကၡဏာေတြ လည္းရွိႏုိင္ပါ  ေသးတယ္္။ သင့္ဆီမွာေမးခြန္းတစ္ခုခု ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေယဘူယ်အားျဖင့္ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္လြယ္ကူစြာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းတတ္ေသာ္လည္းေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ခုခုရွိခဲ့လ်ွင္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသေဆြးေႏြး

ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။

-ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း

-အေၾကာင္းမဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်လာျခင္း

-ဝမ္းေလ်ွာျခင္း

-အဆက္မျပတ္ဝမ္းဗိုက္နာက်င္ျခင္း

-ဝမ္းသြားေသာအႀကိမ္ေရႏွင့္ ဝမ္းအေရာင္ေျပာင္းလဲလာျခင္း

-အဖ်ားႀကီးျခင္း

-ဗိုက္ရစ္္နာျခင္း

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွ တစ္ခုခုရွိေနလ်ွင္ သို႔မဟုတ္ေမးခြန္း တစ္ခုခုရွိေနလ်ွင္္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏိုင္္သည့္အတြက္သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုသည္ကို   သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းသည္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Bloated Stomach (ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျခင္းသည္ အျခားေသာေရာဂါမ်ား( ဥပမာ အူလမ္းေၾကာင္း    မၿငိမ္သက္ေရာင္ရမ္းသည့္ေရာဂါ Inflammatory bowel syndrome) ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္သကဲ့သို႔       ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

-အစားမ်ားျခင္း

-အဆီအဆိမ့္မ်ားႏွင့္ ဂတ္စ္ (gas)ပါေသာအခ်ိဳရည္မ်ား ေသာက္သံုးျခင္း

-အစားအစာကို တစ္ခါတည္းႏွင့္အမ်ားႀကီး စားျခင္း

-ပီေကဝါးျခင္း

-စိတ္ဖိစီးမွုႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျခင္း

-ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

-အစားစားစဥ္စကားေျပာျခင္း။

Risk factors

ငါ့ဆီမွာ Bloated Stomach (ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျခင္းျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

-မိမိစားေသာအစားအစာတြင္ အမ်ွင္ဓာတ္ၾကြယ္ဝလြန္းေသာ အသီးအနွံ ၊အသီးအရြက၊္   အေစ့အဆံ၊ပဲ စသည္တ႔ိုပါလ်ွင္

-သင္သည္ လက္တို႔စ္(Lactose)၊ဂလူတမ္(Gluten) စသည္တို႔ႏွင့္မတည့္လ်ွင္

(လက္တို႔စ္သည္ နို႔၊ဒိန္ခဲႏွင့္  နို႔ထြက္ပစၥညိးတို႔တြင္ပါဝင္ၿပီး ဂလူတမ္သည္ ေပါင္မုန္႔၊        ပါစတာ စသည့္ ဂ်ံဴႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာအစားအစာတို႔တြင္ပါဝင္သည္။)

-သင္သည္ ကိုယ္လက္လွုပ္ရွားမွု နည္းသူဆိုလ်ွင္

– ဂတ္စ္ (gas) ပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားကို ေသာက္သံုးတတ္လ်ွင္

-အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းမၿငိမ္သက္ေရာင္ရမ္းေသာေရာဂါ (Inflammatory bowel syndrome) ကဲ့သို႔နာတာရွည္ ေရာဂါအခံရွိလ်ွင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Bloated Stomach (ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

အဓိကအားျဖင့္ က်ြမ္းက်င္ေသာ ဆရာဝန္မွ ေရာဂါရာဇဝင္ေမးျမန္းျခင္းနွင့္ ေသခ်ာစြာ

စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကိုသိရွိနိုင္သည္။သင့္အေနျဖင့္ ခံစားေနရေသာလကၡဏာမ်ား၊    အစား အေသာက္ပံုစံ၊အျခားသံုးစြဲေနေသာေဆးဝါးမ်ား ကိုလည္း ဆရာဝန္ကို ေျပာျပရန္လိုပါတယ္။

Bloated Stomach (ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

မည့္သည့္အစားအစာစားရင္ ေဝဒနာခံစားရသည္ကို မွတ္သားထားျခင္းျဖင့္ ထိုအစား   အစာကိုသိရွိေရွာင္ၾကဥ္နိုင္မည္။

-အဆီဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားသည္ အစာေၾကရန္ခက္ခဲသျဖင့္ အလြန္အမင္း

စားသံုးျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

-အမ်ွင္ဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ဗိုက္ကယ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္အတြက္ အမ်ွင္ဓာတ္ပါေသာအစားအစာမ်ားႏွင့္      အသားမက်ေသးခင္တြင္ အနည္းငယ္မ်ွသာစားသံုးသင့္သည္။

-နို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တြင္ အနည္းငယ္သာစားသံုးသင့္သည္။

အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္မသက္သာပါက ေအာက္ပါေဆးအခ်ိဳ႔ကိုေသာက္သံုးနိုင္သည္။

-Simeticone-မလိုအပ္ေသာ အစာအိမ္တြင္းမွေလမ်ားကို ေၾကပ်က္သက္သာေစၿပီး

ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူရရွိနိုင္သည္။

-Activated charcoal-ေလေၾကေစနိုင္ေသာ အာနိသင္ရွိသည္။

-Lactase ပါဝင္ေဆးမ်ား-နို႔တြင္ပါဝင္ေသာသၾကား လက္တို႔စ္ႏွင့္ မတည့္ေသာသူမ်ားတြင္ လက္တို႔စ္ lactose ကိုေခ်ဖ်က္ရန္ ကူညီေပးသည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ေရာဂါကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ေရာဂါကိုကုသရာတြင္အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

-နည္းနည္းႏွင့္ ခဏခဏစားပါ။

-အစာကိုျဖည္းျဖည္းစားပါ။

-ဆီေၾကာ္နွင့္ အဆီမ်ားေသာအစားအစာမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

-ဂတ္စ္ (gas) ပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားကိုေရွာင္ပါ။

-ကိုယ္လက္လွုပ္ရွားမွုျပဳလုပ္ပါ။

-ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။

-ပီေကဝါးျခင္းသည္လည္း အစာအိမ္ေလပြျခင္းကိုျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

အကယ္၍သိခ်င္သည္မ်ားရွိေသးပါကသင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာအေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္    ဆရာ၀န္ႏွင့္ဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 19, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 19, 2018