Biliary Atresia (သည္းေျခရည္ျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Biliary Atresia (သည္းေျခရည္ျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း) ကဘာလဲ။

သည္းေျခရည္ပိတ္ဆို႔မႈဆုိသည္မွာသည္းေျခရည္ျပြန္တြင္ ပိတ္ဆို႔မႈတစ္ခု ျဖစ္ေစေသာရွားပါးေသာအေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အသည္းႁပႊန္ဟုလည္းေခၚေသာအသည္းတြင္းမွ သည္းေျခရည္ ႁပႊန္သည္ သည္းေျခရည္မ်ားကိုအသည္းမွ သည္းေျခအိတ္ သို႔ သိုေလွာင္ရန္အတြက္ သယ္ယူသြားျပီးအူငယ္မ်ားသို႔ အစာေျချခင္းတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ သယ္ယူပါသည္။

သည္းေျခရည္ သည္ အသည္းမွ ျပဳလုပ္ေသာအရည္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီးအဓိကတာဝန္ ႏွစ္ခုကိုထမ္းေဆာင္ ပါသည္။ ၎တို႔မွာအဆိပ္အေတာက္မ်ား ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္ ျပင္ပသို႔ သယ္ေဆာင္သြားျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ မွ အဆီမ်ားကိုေျခဖ်က္ျခင္းႏွင့္ အဆီတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ေသာဗီတာမင္ ေအ၊ ဒီ၊ အီး ႏွင့္ ေကတို႔ကိုစုပ္ယူရန္ ကူညီျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

သည္းေျခရည္ ႁပႊန္ ပိတ္ဆို႔ပါကသည္းေျခရည္မ်ားသည္ အသည္းထဲတြင္ စုျပံဳ လာျပီးအသည္းပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုအခါ အသည္းသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ အဆိပ္အေတာက္မ်ားစြန္႔ထုတ္ရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။

သည္းေျခရည္ပိတ္ဆို႔မႈသည္ သေႏၶသားဘဝတြင္ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ေမြးဖြားျပီးခါစတြင္ျဖစ္ျခင္းဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါသည္။ သေႏၶသားသည္းေျဖရည္ပိတ္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္သားအိမ္ထဲတြင္ရိွခ်ိန္ တြင္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။

ေမြးဖြားျပီးခါစသည္းေျခရည္ပိတ္ျခင္းသည္ ပို၍အျဖစ္ မ်ားပါသည္။ ေမြးဖြားျပီး ႏွစ္ပတ္မွ ေလးပတ္အၾကာအထိမသိသာမထင္ရွားေသးပါ။ သေႏၶသားအျဖစ္ ရိွေနေသာကေလးငယ္မ်ားသည္ ႏွလံုး၊ ေဘလံုး ႏွင့္ အူမ်ားတြင္လည္းေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားရိွႏိုင္ပါသည္။

Biliary Atresia (သည္းေျခရည္ျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

သည္းေျခရည္ပိတ္ဆို႔မႈသည္ ရွားပါးျပီးကေလးငယ္ ၁၈၀၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္သာလွ်င္ ျဖစ္ပြားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လမေစ့ေသာကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အာရွ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ အာဖရိက အႏြယ္ဝင္ ကေလးမ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္ပြားပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Biliary Atresia (သည္းေျခရည္ျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ပထမဆံုးေပၚေသာေရာဂါလကၡဏာသည္ အသားဝါျခင္း ႏွင့္ မ်က္လံုးဝါျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အသားဝါျခင္းသည္ သတိျပဳမိရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ထံုးစံအားျဖင့္ ေမြးျပီးစတစ္ပတ္ ႏွစ္ပတ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မျပင္းထန္ေသာအသားဝါျခင္း ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ပတ္ သံုးပတ္ၾကာေသာအခါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္းသည္းေျခရည္ ပိတ္ဆုိ႔မႈရိွေသာကေလးသည္ အသားဝါျခင္းတျဖည္းျဖည္းဆိုးရႊားလာပါသည္။

ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားလည္းေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

 • အေရာင္ရင့္ေသာဆီးမ်ား
 • မီးခိုးေရာင္သို႔မဟုတ္ အျဖဴေရာင္ ဝမ္းမ်ားသြားျခင္း
 • ၾကီးထြားမႈေႏွးေကြးျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပမထားေသာအျခားလကၡဏာမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။အကယ္၍ သင့္ဆီတြင္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနသည္ဟုစိုးရိမ္မိပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေမြးဖြားျပီး ႏွစ္ပတ္ သံုးပတ္ ၾကာသည္အထိသင္၏ကေလးတြင္ အသားဝါျခင္း ႏွင့္အျဖဴေရာင္ ဝမ္းသြားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါကဆရာဝန္ထံသို႔ အျမန္သြားေရာက္ျပသပါ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Biliary Atresia (သည္းေျခရည္ျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

သည္းေျခရည္ ႁပႊန္ ပိတ္ဆို႔ပါကသည္းေျခရည္မ်ားသည္ အသည္းထဲတြင္ စုျပံဳ လာျပီးအသည္းပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုအခါ အသည္းသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ အဆိပ္အေတာက္မ်ားစြန္႔ထုတ္ရန္ ခက္ခဲေစပါသည္။

Risk factors

 Biliary Atresia (သည္းေျခရည္ျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ Biliary atresia ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ျမင့္မားေစပါသည္။

 • ေမြးဖြားျပီးေနာက္ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ဘတ္တီးရီးယားကူးစက္မႈ ခံရျခင္း
 • အသည္းႏွင့္ သည္းေျခႁပြန္အား ျပန္လည္တိုက္ခုိက္ေသာကိုယ္ခံအားဆိုင္ရာခိ်ဳ႕ယြင့္မႈ
 • မ်ိဳးဗီဇသေႏၶေျပာင္းမႈျဖစ္ပြားျခင္း
 • အသည္းႏွင့္ သည္းေျခႁပႊန္၏ ေမြးရာပါ ခိ်ဳ႕ယြင္းမႈ
 • အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Biliary Atresia (သည္းေျခရည္ျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္း

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္ မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္ သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲံ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

သည္းေျခရည္ပိတ္ဆို႔မႈကိုဘယ္လိုရွာေဖြစစ္ေဆးမလဲ။

မွန္ကန္ေသာေရာဂါအေျဖရရိွရန္ ဆရာဝန္သည္ ေအာက္ပါစစ္ေဆးမႈ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 • ေဆးမွတ္တမ္းယူျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အားစမ္းသပ္ျခင္း
 • ေသြးစစ္ျခင္း
 • ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းအားဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း
 • Ultrasound ရိုက္ျခင္း
 • အသည္းအားစကမ္ ဖတ္ျခင္း
 • အသည္းမွ တစ္ရွဴးစထုတ္ယူကာစစ္ေဆးျခင္း

 

Biliary Atresia (သည္းေျခရည္ျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

သည္းေျခရည္ပိတ္ဆို႔မႈကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ ခဲြစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကုသပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အသည္းအစားထိုးကုသျခင္းႏွင့္ Kasai လုပ္ထံုးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

Kasai လုပ္ထံုး

သည္းေျခရည္ပိတ္ဆို႔မႈအတြက္ ပထမဦးစားေပးကုသမႈျဖစ္ပါသည္။ Kasai လုပ္ထံုးတြင္ ခဲြစိတ္ ဆရာဝန္သည္ ကေလးငယ္၏ ပိတ္ဆို႔ေနေသာသည္းေျခရည္ႁပႊန္ကိုဖယ္ရွား၍အူအေခြ တစ္ခုကိုယူကာ ၎ျဖင့္ ေနရာလဲလိုက္ပါသည္။

ထိုအခါ သည္းေျခရည္မ်ားသည္ အူငယ္ဆီသို႔ တည့္တည့္ မတ္မတ္ စီးဆင္းသြားပါသည္။ ခဲြစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္ပါကလူနာသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လာကာအသည္းျပႆနာခံစားရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

Kasai လုပ္ထံုးမေအာင္ျမင္ပါကကေလးငယ္သည္ ၁-၂ ႏွစ္အတြင္းအသည္းအစားထိုးကုသမႈလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

အစားထိုးကုသမႈေအာင္ျမင္ပါေသာ္လည္းကေလးအမ်ားစုတြင္အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္၌သည္းေျခရည္ပိတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာနာတည္ရွည္အသည္းေရာဂါ ျဖစ္ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အသည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ကိုေစာင့္ၾကည့္ရန္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလိုအပ္ပါသည္။

အသည္းအစားထိုးျခင္း

အစားထိုးခဲြစိတ္ကုသမႈေဆးပညာ၏ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ အစားထိုးထားေသာအသည္း၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္အက်ိဳးေက်းဇူးရရိွမႈကိုျမင့္တက္ေစပါသည္။

အရင္ကအစားထိုးကုသမႈသည္ ေသဆံုးသြားေသာကေလးငယ္မ်ားအသည္း လွဴဒါန္းမွသာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ယခုတြင္မူခဲြစိတ္ကုသမႈ၏ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူအရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ား၏အသည္းကိုကေလးငယ္မ်ားတြင္ အစားထိုးႏိုင္ျပီ ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားေသးျခင္းသို႔မဟုတ္ ခဲြျခမ္းကာအစားထိုးျခင္းဟုေခၚသည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းကသည္းေျခရည္ပိတ္ဆို႔မႈကိုကုသရာမွာဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါလူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားသည္သည္းေျခရည္ပိတ္ဆို႔မႈကိုကုသေသာ ေနရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

 • သည္းေျခရည္ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ပြားေသာကေလးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အာဟာရငတ္မြတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ အစားအစာထဲတြင္ ကယ္လိုရီမ်ားမ်ားပါရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အသည္းအစားထိုးကုသမႈအျပီးတြင္ ကေလးငယ္အမ်ားစုသည္ ပံုမွန္ စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးငယ္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာအစားအစာကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိပါကသင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 28, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 28, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ