Benzodiazepine abuse (Benzodiazepine အလြဲသံုးျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Benzodiazepine abuse (Benzodiazepine အလြဲသံုးျခင္း) ကဘာလဲ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အေပးအမ်ားဆံုး ေဆးမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ ေဆးညႊန္းျခင္း မခံရသူမ်ားက ယူျပီး အိပ္ေဆးအျဖစ္သံုးေသာေၾကာင့္ အလြဲသံုးျခင္း ျဖစ္လာသည္။

benzodiazepine ကို

 • စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း
 • အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း
 • အရက္ျဖတ္ျခင္း
 • အတက္ေရာဂါ
 • ၾကြက္သားမ်ားေျပေလ်ာ့ရန္
 • ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ သတိေမ့ေဆးအျဖစ္
 • ခြဲစိတ္မႈအတြက္ေမ့ေဆးမေပးမီ သံုးနိုင္သည္။

ထိုေဆးသည္ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိျပီ္း အိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ားေျပေလ်ာ့ေစျခင္းႏွင့္ စိတ္ပူပန္မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစသည္။

Benzodiazepines အမ်ိဳးေပါင္း ၂၀ဝ၀ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၁၅မ်ိဳးသာ အေမရိကန္ FDA ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိထားသည္။ ေဆးစြမ္းျပခ်ိန္ ၾကာရွည္မႈအေပၚမူတည္ျပီး အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားသည္။

 • အလြန္ျမန္ေသာ Midazolam triazolam ျမန္ေသာ Alprazolam (Xanax) lorazepam (Ativan)
 • ၾကာေသာ Chlordiazepoxide (Librium), diazepam (Valium)

Benzodiazepine abuse (Benzodiazepine အလြဲသံုးျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေဆး၏ အစြမ္းေၾကာင့္ အျပင္ အလြယ္တကူရရွိနိုင္ျခင္း ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာ အလြဲသံုးေနျခင္းျဖစ္နိုင္သလို ေဆးရံုအေရးေပၚဌာနတြင္ အေတြ႔ရမ်ားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ေဆးလြန္ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ ႀနညဖသိငေဖနစငညန အလြဲသံုးျခင္း တစ္မ်ိဳးတည္းမွ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း အရက္ သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲေသာက္တတ္ၾက၍ ထိုသို႔ေသာက္သံုးပါက အသက္အႏၱရာယ္အထိ ျဖစ္နိုင္သည္။

Benzodiazepines ေသာက္မိသူသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္မႈမ်ားကိုပင္ ခုခံနိုင္စြမ္း/ခုခံလိုစိတ္ မရွိေတာ့သျဖင့္ မသမာသူမ်ားက ထိုေဆးကို အသံုးခ်ၾကသည္။ ယခုလတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔အမႈမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈ သိသိသာသာျမင့္တက္လာသည္။ အရက္ပါေသာအေဖ်ာ္ယမကာမ်ားႏွင့္ အေအးမ်ားတြင္ပင္ ထိုေဆးကို အရည္ သို႔မဟုတ္ အမႈန္႔ပံုစံျဖင့္ ေရာေႏွာထည့္ေလ့ရွိ္ျပီး အရသာသိရန္ခက္ခဲသည္။

လကၡဏာမ်ား

Benzodiazepine abuse (Benzodiazepine အလြဲသံုးျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အျဖစ္မ်ားေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ

 • ငိုက္ျမည္ျခင္း
 • မူးေဝျခင္း
 • အျမင္အာရံုႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္း
 • စကားေျပာေလးလာျခင္း
 • တုန္႔ျပန္မႈအခ်ိန္ၾကာျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္း က်ဆင္းျခင္း
 • အာရံုစူးစိုက္နိုင္မႈႏွင့္ မွတ္Óဏ္အားနည္းျခင္း
 • သတိမေကာင္းျခင္း
 • ေမ့ေမ်ာျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ေဆးအသံုးမျပဳေတာ့သည္ႏွင့္ ေဆးျပတ္ေသာ လကၶဏာမ်ား ေပၚလာျခင္းသည္ ေဆးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ အမွတ္သေကၤတျဖစ္သည္။ Benzodiazepines ေဆးျပတ္ေသာ လကၶဏာမ်ားမွာ

 • စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း
 • စိတ္က်ျခင္း
 • အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း
 • ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းတက္ျခင္း
 • ေခြ်းထြက္လြန္ျခင္း
 • လက္တုန္ျခင္း
 • ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ျခင္း
 • တက္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ေဆးျပတ္ေသာ လကၶဏာမ်ား ေပၚလာျပီးေနာက္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္က်ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း တို႔သည္ လအနည္းငယ္ ဆက္ျဖစ္ေနတတ္ျပီး ေနေကာင္းကာစလူမ်ားတြင္ ထပ္လည္းျဖစ္နိုင္သည္။

အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္နွင့္ မတူေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားလည္းရွိနိုင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ သံသယရွိပါက ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အထက္ပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိပါက၊ သိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။ လူတိုင္း၏ ခႏၶာကိုယ္တုန္.ျပန္မႈမ်ားသည္ မတူညီနိုင္ေသာေႀကာင့္ သင့္ ေရာဂါလကၡဏာအတြက္ ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Benzodiazepine abuse (Benzodiazepine အလြဲသံုးျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေဆးစြဲနိင္ေျခပိုမ်ားသည့္ မ်ိဳးရိုးဟူ၍ ရွိေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေရးၾကီးသည္မွာ ယံုမွားဖြယ္ရာ မရွိေပ။ ၄င္းတို႔မွာ လူမႈစီးပြားေရးနိမ့္က်ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မရွိျခင္းႏွင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈတို႔ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Benzodiazepine abuse (Benzodiazepine အလြဲသံုးျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

Benzodiazepines ေဆး အလြဲသံုးနိုင္ေျခမ်ားသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ျဖစ္သည္။ ႀနညဖသိငေဖနစငညန ကို အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပိုေပးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဆးႏွင့္ ထိေတြ႔မႈပိုမ်ားျပီး အလြဲသံုးနိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။ စိတ္က်သည့္ လကၡဏာမ်ားရွိသည့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကိုလည္း ဆရာဝန္မ်ားက Benzodiazepines မ်ား မေပးသင့္ဘဲေပးေသာေၾကာင့္ အလြဲသံုးနိုင္ေျခ ပိုမ်ားလာသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Benzodiazepine abuse (Benzodiazepine အလြဲသံုးျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သင္၏ေရာဂါရာဇဝင္၊ ဆရာဝန္မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းတို႔မွ သိနိုင္သည္။ ေလာေလာလတ္လတ္ ေသာက္လိုက္လွ်င္ မိသားစုမွလည္း ဘာေသာက္လိုက္ေၾကာင္း အတိအက်ျပန္ေျပာျပနိင္သျဖင့္ ေကာင္းစြာသိနိုင္သည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာေဆးအလြဲသံုးေနသူတြင္ သူႏွင့္ မိသားစုကပါ ဖံုးကြယ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေလ့ရွိသျဖင့္ သိရွိရန္ ခက္ခဲသည္။

အေရးေပၚဌာနမွစစ္သည့္ အလြဲသံုးနိုင္ေျခရွိေသာ ေဆးမ်ားစစ္ေဆးမႈျဖင့္ ကနဦးစစ္ေဆးမည္။ ဆရာဝန္မ်ားက သင္အသက္ေကာင္းေကာင္းရွဴမရွဴ စစ္ေဆးမည္။ က်န္စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ေရာဂါလကၶဏာအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ဆရာဝန္က သင့္ကို ေရာဂါလကၶဏာအေၾကာင္း ေမးခြန္းအမ်ားအျပားေမးလိမ့္မည္။ သင္က Benzodiazepines ေဆး အလြဲသံုးေၾကာင္း ဖံုးကြယ္ထားလိုလွ်င္၊ သင့္မိသားစုမွလည္း ကူညီမေျဖဆိုေပးလွ်င္ ဖံုးကြယ္ရလြယ္မည္ျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း

အေရးေပၚဌာနတြင္ သင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ ေသြးတြင္းေအာက္ဆီဂ်င္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္စက္ႏွင့္ ထားမည္။ အေၾကာေဆးေပးမည္။ အသက္ရွဴမဝလွ်င္/ သတိေကာင္းစြာမရလွ်င္ ေအာက္ဆီဂ်င္ေပးမည္။

တခါတရံ ဆီးထဲမွ ေဆးပါဝင္မႈကို စစ္မည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆးျခင္းသည္ Benzodiazepines အပါအဝင္ အလြဲသံုးေလ့ရွိေသာ အျခားေဆးမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးနိုင္သည္။ (အားလံုးကိုေတာ့ ေတြ႔ခ်င္မွေတြ႔နိုင္မည္။) ဆီးထဲမွ ေဆးစစ္ျခင္းသည္ ေသာက္ထားေသာေဆး ပမာဏ အတိအက်ကိုေတာ့ မသိနိုင္ပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နိုင္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားရွိ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးကို ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ ဆီးစစ္ၾကည့္ရမည္။

အျခားအႏၱရာယ္ရွိေသာ ေဆးမ်ားေသာက္ထားသည္ဟု ယူဆပါက ေသြးစစ္ျခင္း၊ အီးစီဂ်ီႏွင့္ ရင္ဘတ္ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္။

Benzodiazepine abuse (Benzodiazepine အလြဲသံုးျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

အခ်ိန္တိုအတြင္း အလြဲသံုးျခင္း။ ေသာက္ေသာေဆးႏွင့္ ပမာဏအေပၚ မူတည္၍ ကုသမႈကြဲျပားသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အေရးေပၚဌာနတြင္ ေခတၱမွ်ကုသရန္သာ လိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ နာရီပိုင္းအတြင္းက ေသာက္ထားခဲ့လွ်င္ ဆရာဝန္က အစာအိမ္ေဆးျခင္း ျပုလုပ္မည္။ ပိုက္ၾကီးၾကီးတစ္ခုကို ပါးစပ္/ႏွာေခါင္းမွ အစာအိမ္ထဲသို႔ တိုက္ရိုက္ထည့္မည္။ အစာအိမ္ထဲရွိ ေဆးအစအနမ်ားကို ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာပစ္မည္။  အျခားေသေစတတ္ေသာေဆးမ်ားပါေသာက္ထားလွ်င္ လုပ္ရတတ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ေလ့မရွိပါ။

ေဆးေသာက္ျပီး၄နာရီအတြင္း အေရးေပၚဌာနေရာက္လာသူကို စြမ္းအားျမင့္မီးေသြးေဆး တစ္ခြက္တိုက္လိမ့္မည္။ မီးေသြးသည္ ေဆးကိုအစာအိမ္မွ စုပ္ယူျခင္းကို တားဆီးေပးသည္။ အနက္ေရာင္အမႈန္႔ကို ေရႏွင့္ေရာျပီးေသာက္ရသည္။ ပ်ိဳ႔အန္ျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္းစသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိတတ္သည္။

Benzodiazepines ၏ အဆိပ္အေတာက္ကို ေျဖေပးမည့္ flumazenil (or Romazicon)ဟုေခၚသည့္ ေဆးရွိသည္။ benzodiazepines ၏ ငိုက္ျမည္းေစနိုင္မႈကို ေျဖေဖ်ာက္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ထိုေဆးကို ျပင္းထန္ေသာအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ျခင္းတြင္သာ သံုးရန္ထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကာလရွည္ၾကာစြာ အလြဲသံုးသူမ်ား ေသာက္မိပါက ေဆးျပတ္သည့္လကၡဏာမ်ား ေပၚလာျပီး တက္တတ္သည္။ ေဆးစြမ္းျပခ်ိန္တိုေသာေၾကာင့္ ထိုေဆးကို သံုးပါက အၾကိမ္ၾကိမ္ထပ္ေပးရန္လိုျပီး အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္လည္းလိုသည္။

ကာလရွည္ၾကာစြာ အလြဲသံုးျခင္း။ ဆရာဝန္၏အကူအညီျဖင့္ အိမ္တြင္ကုသနိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာေဆးျဖတ္ေပးသည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ားတြင္လည္း ကုသနိုင္သည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ေဆးျပတ္သည့္လကၡဏာမ်ား ေပၚလာျပီး တက္ျခင္းမျဖစ္ရန္ ေဆးကို ျဖည္းျဖည္းျခင္းေလွ်ာ့ေပးရမည္။ ေဆးလံုးဝမေသာက္ဘဲၾကာရွည္ေနရသည့္ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္ထက္ လြယ္ကူသည္။ ေဆးဝါးကုသမႈအျပင္ ေဆးအလြဲသံုးသူမ်ားသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေနစရာရွာေဖြေရးတြင္ပါ အကူအညီလိုအပ္သည္။ ထိုခက္ခဲေသာအဆင့္တြင္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အကူအညီသည္ အေရးၾကီးသည္။

ေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား

သိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဆရာဝန္ကိုေမးပါ။ တစံုတေယာက္ ေဆးကုသမႈခံယူသင့္သည္ဟု သင္ထင္ပါက ေဆးရံုအေရးေပးဌာနသို႔သာ ေခၚလာပါ။

သင္ သို႔မဟုတ္ တစံုတေယာက္က ေဆးလြန္သြားျပီဟု ထင္ပါက ခ်က္ျခင္းေဆးကုသမႈ ခံယူရန္အေရးျြကီးသည္။ အနီးဆံုးအေရးေပၚဌာနသို႔သြားျခင္း/ဖုန္းေခၚျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ ေဆးလြန္သြားျပီးျပီးျခင္း သိသာထင္ရွားေသာ လကၡဏာျပမည္ မဟုတ္ပါ။

ေဆးပုလင္းမ်ားေတြ႔ပါက တပါတည္းယူလာျခင္းျဖင့္ ဆရာဝန္၏ ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရအတြက္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အကူအညီ ျဖစ္နိုင္သည္။

သိလိုသည္မ်ားရွိပါက သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ရရွိနိုင္ရန္ ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။ Hello Sayarwon မွ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အၾကံÓဏ္ေပးျခင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊ ကုသျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 15, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။