Barbiturate abuse (Barbiturate ေဆး အလြဲသံုးျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Barbiturate abuse (Barbiturate ေဆး အလြဲသံုးျခင္း) ကဘာလဲ။

ေဆးမ်ားသည္ တခ်ိန္က အိပ္ေဆး/စိတ္ျငိမ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးတြင္က်ယ္ခဲ့ေသာ ေဆးမ်ားျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္ထံမွ ေဆးညႊန္းမပါဘဲသံုးပါက တရားမဝင္ပါ။ အတက္ေရာဂါႏွင့္ မခြဲစိတ္မီ အိပ္ေဆးအျဖစ္ ကန္႔သတ္သံုးစြဲသည္။ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းတို႔ အတြက္လည္း ရွားရွားပါးပါးသံုးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးေလာကတြင္ ဤေဆးမ်ား၏အသံုးကို အျခားပိုမိုစိတ္ခ်ရေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ အစားထိုးသံုးစြဲေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။ အလြဲသံုးနိုင္ေျခ၊ ေဆးစြဲနိုင္ေျခရွိျခင္းေၾကာင့္ ႀေမဘငအကမေအန ေဆးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အေတြ႔ရမ်ားေသာ ေဆးမ်ားမွာ

  • Luminal (phenobarbital).
  • Brevital (methohexital).
  • Seconal (secobarbital).
  • Butisol (butabarbital).
  • Fiorinal (butalbital) တို႔ျဖစ္သည္။

Barbiturate သံုးလွ်င္ထိေရာက္၍ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ အေျခအေနရရွိရန္ ေဆးအခ်ိန္အဆ ကြက္တိမွန္ရန္လိုသည္။ အတက္ေရာဂါအတြက္ ထိုေဆးေသာက္ေနသူမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ေဆးပမာဏကို ပံုမွန္ စစ္ေဆးေနရန္ လိုအပ္သည္။ ေဆးကို အလြဲသံုးေနသူမ်ားမွာမူ ထိုသို႕စစ္ေဆးခံရန္ ဆရာဝန္ထံ ေရာက္လာနိုင္ေျခ အလြန္နည္းပါးသည္။ ေဆးကို ပံုမွန္အလြဲသံုးေနပါက ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ေဆးပမာဏကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္သည့္ အဆင့္သို႔ အျမန္ျမွင့္တင္နိုင္ေျခရွိသည္။

ယာယီအေနျဖင့္ ေဆးကိုပိုေသာက္မိလွ်င္ပင္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ေဆးပမာဏကို အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္ေစျပီး အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္နိုင္သည္။ Barbiturate ေဆးမ်ားကို အရက္၊ မူးယစ္ေဆးပါသည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္တြဲသံုးမိပါက အႏၱရာယ္ျဖစ္နိုင္ေျခပိုမို ျမင့္မားသည္။

Barbiturate ေဆးကေပးသည့္ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္တူေသာ ႏွစ္လိုဖြယ္ စိတ္ခံစားမႈမ်ိဳးကို လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ထိုေဆးကို အလြဲသံုးၾကသည္။ ေဆးသံုးသူကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစ၊ အပန္းေျပေစျပီး စကားပိုမ်ားလာကာ အထိန္းအကြပ္မဲ့လာေစသည္။

ေသာက္ေဆးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း က်ိတ္ေျခ၍ရွဴျခင္း၊ အေၾကာထဲေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳၾကသည္။

Barbiturate ေဆးအလြဲသံုးျခင္းသည္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားျပီး ျပင္းထန္ဆိုးရြားေသာ ေရတို၊ေရရွည္ စိတ္ပိုင္း/ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ေဆးစြဲျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆ ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္နိုင္သည္။

လကၡဏာမ်ား

Barbiturate abuse (Barbiturate ေဆး အလြဲသံုးျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

Barbiturate ေဆးအလြဲသံုးျခင္း၏ အျဖစ္မ်ားေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ

စဥ္းစားေတြးေခၚရခက္ျခင္း

ေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္မႈမရွိျခင္း

အသက္ရွဴေႏွးျခင္း၊ တိမ္ျခင္း

စကားေျပာေလးျခင္း

နံုးခ်ိျခင္း

အလြန္အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာျခင္း

ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းလာျခင္း

လမ္းေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္နိုင္ျခင္း၊ ေထာ့ျခင္း။ ခလုတ္တိုက္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

Barbiturate ေဆးအလြဲသံုးသည့္ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ လုပ္သင့္သေလာက္ အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္မည္။ စိတ္အလိုမက် ျဖစ္လြယ္ျပီး မွတ္ဥာဏ္အားနည္းလာမည္။ သူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို သတိမမူမိဘဲ ျဖစ္လာမည္။

ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း၊ ကေလးတြင္ ေမြးရာပါခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ပါလာျခင္းသည္လည္း ႀေမဘငအကမေအန ေဆးအလြဲသံုးျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္နွင့္ မတူေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားလည္းရွိနိုင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ သံသယရွိပါက ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

တစံုတေယာက္ Barbiturate ေဆးအလြဲသံုးေနသည္ဟုထင္ပါက ေဆးရံုရွိအေရးေပၚဌာနသို႔ ေခၚလာ၍ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပပါ။ ေဆးေသာက္ျပီးကာစတြင္ ထိုသူသည္ ငိုက္ျမည္းေနပံုသာ ေပၚေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ လကၡဏာမ်ား ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ အလ်င္အျမန္ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

ငိုက္ျမည္းျပီး ႏိႈးမရေသာလူကို ေတြ႔ပါက ထိုလူသည္ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာေနျခင္းျဖစ္နို္င္သည္။ ၁၉၉ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ကို ေခၚ၍ ယာဥ္ေပၚတြင္ ခ်က္ျခင္းကုသမႈ ေပးနိုင္သည္။

က်န္ေနေသာေဆးမ်ား၊ ေဆးပုလင္းမ်ား၊ ထိုသူေသာက္ခဲ့နိုင္ေျခရွိေသာ ေဆးမ်ားကို ေဆးရံုသို႕တပါတည္းယူေဆာင္လာခဲ့ပါ။

အထက္ပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိပါက၊ သိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။ လူတိုင္း၏ ခႏၶာကိုယ္တုန္.ျပန္မႈမ်ားသည္ မတူညီနိုင္ေသာေႀကာင့္ သင့္ ေရာဂါလကၡဏာအတြက္ ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Barbiturate abuse (Barbiturate ေဆး အလြဲသံုးျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

၁၉၇၀ႏွစ္မ်ားမွစ၍ Barbiturate ကို ေဆးပညာအရ အသံုးျပဳမႈ က်ဆင္းလာေသာ္လည္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္အတြင္း အလြဲသံုးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ကိုကင္း၊ မက္အမ္ဖက္တမင္း တို႔ကဲ့သို႔ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားသံုးရာမွရသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ တက္ၾကြျခင္းတို႔ကို ေခ်ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

ယေန႔ေဆးအလြဲသံုးသူမ်ားသည္ ၁၉၇၀ႏွစ္မ်ားဆီက Barbiturate ၏ ေသေစတတ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို သိရွိရန္ ငယ္လြန္းေသာေၾကာင့္ ခပ္ေပါ့ေပါ့သေဘာထားျပီး အသံုးျပဳေနၾကသည္။ Barbiturate ေဆးမ်ားကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္ရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Barbiturate abuse (Barbiturate ေဆး အလြဲသံုးျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

မိသားစုထဲတြင္ ေဆးအလြဲသံုးသည့္ ရာဇဝင္ရွိျခင္း

လူနာကိုယ္တိုင္ ေဆးအလြဲသံုးသည့္ ရာဇဝင္ရွိျခင္း

စိတ္မထိန္းနိုင္ျခင္း၊ စမ္းသပ္စြန္႔စားလိုသည့္ အေလ့အက်င့္ရွိျခင္း

Barbiturate ေဆးျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနျခင္း

အျခားေဆးမ်ား/အျခားအ၇ာမ်ား အလြဲသံုးေနျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Barbiturate abuse (Barbiturate ေဆး အလြဲသံုးျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆီးစစ္ျခင္းျဖင့္ Barbiturate ေဆးသံုးထားေၾကာင္း လြယ္လင့္တကူ သိနိုင္သည္။ ေဆးရံုရွိအေရးေပၚဌာနတြင္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းသည္ အျခားငိုက္ျမည္းေစနိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း အေလးေပးေဖၚထုတ္ေပးသည္။ ဥပမာ အျခားေဆးမ်ားေသာက္ထားျခင္း၊ ဦးေခါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း၊ ေ၇ွာ့ခ္ရျခင္း။ လူနာကို ကုသေပးေနရင္းႏွင့္ ထိုေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူနာကို အေၾကာေဆးသြင္းမည္။ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးမည္။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း မွန္မမွန္ အီးစီဂ်ီဆြဲမည္။ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သည့္ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္။

Barbiturate abuse (Barbiturate ေဆး အလြဲသံုးျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

Barbiturate ေဆး အလြဲသံုးျခင္းကို ကုသရာတြင္ လူနာ၏ေရာဂါလကၡဏာအလိုက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

လူနာသည္ ငိုက္ျမည္းေနေသာ္လည္း ျပန္ထနိုင္လွ်င္၊ အစာမ်ိဳရာ၊ အသက္ရွဴရာတြင္ အခက္အခဲမရွိလွ်င္ လူနာကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရံုသာ လိုသည္။

လူနာသည္ အသက္မရွဴလွ်င္ Barbiturate ေဆး အရွိန္ပ်ယ္ျပီး အသက္ေကာင္းေကာင္းရ်ဴနိုင္သည္အထိ အသက္ရွဴစက္တင္ထားရန္ လိုသည္။

အမ်ားစု၏္ အစာအိမ္ထဲရွိ ေဆးမ်ားႏွင့္ေပါင္းယူရန္ စြမ္းအားျမင့္မီးေသြးအရည္ကို သံုးရသည္။ အစာအိမ္ထဲသို႔ ႏွာေခါင္း/ပါးစပ္မွ ပိုက္ျဖင့္ထည့္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေသာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ကုသနိုင္သည္။

အမ်ားစုကို အေရးေပၚဌာနတြင္ နာရီအနည္းငယ္ထားျပီး ေစာင့္ၾကည့္၍ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ကုသရန္ လိုအပ္ပါက ေဆးရံုတင္ရမည္။ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အျခားလိုအပ္သည့္ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္။

ေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား

Barbiturate ေဆး အလြဲသံုးျခင္းကို အိမ္တြင္ကုသ၍မရပါ။ တစံုတေယာက္ Barbiturate ေဆးအလြဲသံုးေနသည္ဟုထင္ပါက ေဆးရံုရွိအေရးေပၚဌာနသို႔ ေခၚလာ၍ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပပါ။

Barbiturate ေဆးသည္ ေသာက္၇မည့္ပမာဏ အတိမ္းအေစာင္းမခံသျဖင့္ မွားယြင္းေသာက္သံုးမိလွ်င္ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းအထိ ျဖစ္နိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္နိုင္သည္။

သိလိုသည္မ်ားရွိပါက သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ရရွိနိုင္ရန္ ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 15, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။