အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Anal Cancer (စအိုကင္ဆာ) ကဘာလဲ။

PasteTextHere

Anal Cancer (စအိုကင္ဆာ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

PasteTextHere

လကၡဏာမ်ား

Anal Cancer (စအိုကင္ဆာ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

PasteTextHere

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

PasteTextHere

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Anal Cancer (စအိုကင္ဆာ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

Risk factors

ငါ့ဆီမွာ Anal Cancer (စအိုကင္ဆာ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

PasteTextHere

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Anal Cancer (စအိုကင္ဆာ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

PasteTextHere

Anal Cancer (စအိုကင္ဆာ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

PasteTextHere

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 12, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ