Amputation (ေျခလက္ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း)

ေရးသားသူ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Amputation (ေျခလက္ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေျခလက္တစ္ခုလံုး (သို႔) ေျခလက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ၊ လက္ေခ်ာင္း၊ေျခေခ်ာင္းမ်ား ခြဲစိတ္ဖယ္႐ွားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကုသမႈမ်ိဳးကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာ နဲ ့ေရာဂါေ၀ဒနာ၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈေတြကို ကုသဖို႔နဲ႔ အ႐ိုး၊ႂကြက္သားေတြကေန အက်ိတ္ေတြကို ဖယ္႐ွားဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္း တစ္ခုအေနနဲ႔သာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

Amputation (ေျခလက္ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) က အျဖစ္မ်ားသလား။

ဒီလိုျဖတ္ေတာက္ပစ္ရျခင္းေတြဟာ အလြန္္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္အမ်ိဳးသားေတြမွာ ပိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အသက္၇၀နဲ႔ အထက္ေတြမွာ ပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် ျမင့္မားေစတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေလ်ာ့ခ်ျပီးေတာ့ ေရာဂါကို စီမံႏုိင္ပါတယ္။ပိုမိုသိရွိလုိသည္မ်ားအတြက္ သင့္ဆရာဝန္နဲ႔ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ပါတယ္။

အႏၲရာယ္နဲ႔ ေနာက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား

Amputation (ေျခလက္ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြက ဘာေတြလဲ

ေျခလက္မ်ား ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းဟာေအာက္ပါ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
• ႏွလံုးေရာဂါ။ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးဆီကို ေသြးေတြေရာက္ေအာင္ႏွလံုးက မညႇစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ရုတ္တရက္ ႏွလံုးေဖာက္ျခင္း နဲ႔ ႏွလံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
• ေသြးခဲမ်ား(ေသြးျပန္ေၾကာတြင္ပိတ္ဆို႔ျခင္း)
• ခြဲစိတ္ေသာေနရာတြင္ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း။
• အဆုတ္ေရာင္ျခင္း(အဆုတ္တြင္ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္း)
• ေနာက္တစ္ခါ ထပ္မံ ခြဲစိတ္ဖို႔လိုျခင္း
အထက္ေဖာ္ျပပါစာရင္း ထဲမွာမပါတဲ့ေရာဂါလကၡဏာေတြလည္း ႐ွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ အကယ္၍ သင့္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပသသင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အကယ္၍ သင့္မွာအထက္ေဖာ္ျပပါေရာဂါလကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခု႐ွိေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္ဆီျပသသင့္ ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ဟာမတူညီၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေျခအေနအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို သင့္ ရဲ႕ဆရာဝန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးျခင္းသာလ်ွင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Amputation (ေျခလက္ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ျဖတ္ေစရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့
• ထိခိုက္တဲ့ေျခ၊လက္ေတြဆီကို ေထာက္ပံ့တဲ့ေသြးလည္ပတ္မႈေတြ ျပတ္ေတာက္သြားတဲ့အခါမွာ ျဖတ္ပစ္ရတတ္ပါတယ္။
• ေျခလက္ေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့အခါမွာလည္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရတဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
• ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား (၁) နဲ႔ အမ်ိဳးအစား (၂) ခံစားေနရသူမ်ားတြင္လည္း ေသြးတြင္း အခ်ိဳဓာတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ေသြးေၾကာေတြပ်က္စီးၿပီး ျဖတ္ပစ္ရတာမ်ိဳးေတြ ႐ွိတတ္ပါတယ္။
• ေသြးေၾကာအဆီဖံုးျခင္းႏွင္ ့ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ထိခိုက္မိျခင္း (ဥပမာ ယာဥ္တိုက္မိျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း)
• ေျခ၊လက္ေတြရဲ႕ အ႐ိုးနဲ႔ႂကြက္သားထဲမွာ႐ွိတဲ့ အက်ိတ္ေတြေၾကာင့္လည္း ျဖတ္ပစ္ရတတ္ပါတယ္။
• ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးေပးျခင္း သ႔ို္မဟုတ္ အျခားကုသမႈမ်ားႏွင့္လည္း ကုသ၍ မရေတာ့ေသာ ျပင္းထန္ေသာ ကူးစက္မႈမ်ားတြင္လည္း ျဖတ္ေတာက္ ပစ္ရတတ္ပါတယ္။
• အာရံုေၾကာအက်ိတ္လို႔ေခၚတဲ့ အာရံုေၾကာထူလာျခင္း နဲ႔ ႏွင္းကိုက္ျခင္း ေတြမွာလည္း ျဖတ္ေတာက္ရတတ္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Amputation (ေျခလက္ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ျဖစ္ပြားႏုိ္င္ေခ်ကို ျမင့္မားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ၎တုိ႔မွာ-
• ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ႐ွိျခင္း
• ႏွလံုးေရာဂါ႐ွိျခင္း
• ကူးစက္ေရာဂါ႐ွိျခင္း
• အသက္၇၀ႏွင့္အထက္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား
• ေယာက်္ားေလးေတြဟာ မိန္းကေလးေတြထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္
• ပထမတစ္ခါ ျဖတ္ေတာက္ဖူးျခင္း (ဒူးအေပၚပိုင္း ျဖတ္ေတာက္ရတာေတြဟာ ေအာက္ပိုင္းျဖတ္ေတာက္ရတာေတြထက္ပိုၿပီး ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ် အႏၲရာယ္မ်ားပါတယ္)

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

ေျခလက္ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း အတြက္ ဘယ္လုိ ေရာဂါ ရွာေဖြ အတည္ျပဳသလဲ။

ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း မျပဳလုပ္မီ ျဖတ္ေတာက္ သင့္ေသာအပိုင္းကို ႐ွာေဖြဖို႔အတြက္ မ်ားစြာေသာ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ေဆးမႈေတြကေတာ့-
• ေျခ၊လက္ေတြရဲ႕မတူညီတဲ့ေနရာေတြမွာ ေသြးဖိအား တိုင္းတာျခင္း
• ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေရဒီယိုသတၱိႂကြ xenon ကိုသံုးၿပီး ေသြးစီးဆင္း မႈကိုတိုင္းတာျခင္း
• အေရျပားေအာက္႐ွိ ေအာက္စီဂ်င္ဖိအားကို တိုင္းတာျခင္း
• အေရျပား႐ွိ ေသြးေၾကာငယ္ေလးမ်ားမွ ေသြးစီးဆင္းမႈကို laser doppler ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း
• ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာျဖင့္ ျဖစ္ေစ လ်ွပ္စစ္ပံုရိပ္ဖမ္းေသာ စမ္း သပ္ကိရိယာျဖင့္ျဖစ္ေစ အေရျပား႐ွိေသြးစီးဆင္းမႈႏႈန္းကို တိုင္းတာ ၾကပါတယ္၊
• အေရျပား အပူခ်ိန္ကိုလည္း သာမန္မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ အလင္းတန္း မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး စစ္ေဆးၾကပါတယ္။

ျဖတ္ေတာက္ၿပီးတဲ့အခါ ဘယ္လိုကုသမႈခံယူမလဲ။

ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ ကုသျခင္းခံယူရာတြင္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို လိုအပ္လ်ွင္အသံုးျပဳပါ။ ခြဲစိတ္ျပီးေနာက္မွာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကုထံုမ်ား ခံယူရပါမယ္။ ၎တုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေျခလက္မ်ားဆန္႔ျခင္း၊ အထူးေလ့က်င့္ခန္း မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လက္တြန္းလွည္း ကိုအသံုးျပဳျခင္း၊ သင့္ရဲ႕က်န္ေသာေျခ၊လက္မ်ားတြင္ အေလးျဖင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင့္ ရဲ႕ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္စီစဥ္ျခင္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ခြဲစိတ္ဆရာဝန္က သင့္အားၫႊန္ၾကားထားသည္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ခြဲစိတ္ထားတဲ့ ေနရာကို ဂရုစိုက္ေသာ နည္းလမ္္းမ်ား၊ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ အ၀တ္အစား၀တ္ဆင္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားသည့္ အတုိင္း လုိိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။
နာက်င္မႈမ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုေသာက္ရပါမည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ဆရာဝန္ကိုေျပာျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
• ခ်မ္းတုန္၊ဖ်ားျခင္း
• ခြဲထားေသာေနရာ မွ ပူျခင္း၊ ေရာင္ျခင္း ၊ေသြး သို႔မဟုတ္ အျခားအရည္မ်ား ထြက္လာျခင္း
• ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ ေနရာပတ္လည္တြင္ ပို၍ နာက်င္လာျခင္း
• က်န္႐ွိေနေသာ ေျခေထာက္ သို႔မဟုတ္ လက္အပိုင္းမွာ ထံုေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အပ္စူးသလို နာက်င္မႈခံစားရျခင္း

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 26, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 26, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ