Amebiasis (အမီးဘားပိုးေၾကာင့္ ၀မ္းကိုက္ျခင္း)

ေရးသားသူ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Amebiasis (အမီးဘားပိုးေၾကာင့္ ၀မ္းကိုက္ျခင္း) ကဘာလဲ။

• Amebiasis ဆိုသည္မွာ အူးအတြင္း၌ protozoan Entamoeba histolytica, or E. histolytica ဆိုေသာ ကပ္ပါးပိုးမ်ား ကူးဆက္ခံရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ Amebiasis ရွိေသာလူအမ်ားစုသည္ ထင္းရွားသည္လကၡဏာမ်ားကိုမခံစားရပဲ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္မူ ၀မ္းသြားျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းမ်ား ခံစားရတတ္၏။
• အူမႀကီးသည္ ကပ္ပါးပိုးမ်ားအတြက္ အႀကိဳက္ေနရာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သန္႔ရွင္းမရွိသည့္ေနရာမ်ိဳး ကူးစက္ခံထားရသည့္လူမ်ား၏မစင္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႔ေနရသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ ေရမွတဆင့္ ကူးဆက္လာႏိုင္ပါသည္။ မစင္ကို ေျမၾသဇာအျဖစ္သံုးစိုက္ထားေသာ အသီးအရြက္မ်ားမွလဲ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ လက္ညစ္ပတ္မ်ားမွလဲ တျခားသူမ်ားကိုကူးစက္ႏိုင္သည္။
• ကမာၻ႕လူဦးေရ၏ ၁၀% ခန္႔သည္ အမီးဘားပိုးကူးစက္ခံရၿပီ အထူးသျဖင့္ မကၠစီကို၊ အိႏၵိယ၊ အေမရိကအလည္ပိုင္း၊ ေျမာက္အေမရိက၊ အာဖရိကႏွင့္ အာရွမွအပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ပိုေတြ႔ရပါသည္။ စက္မႈႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Amebiasis ကို ထိုေရာဂါရွိေသာေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား ခရီးသြားမ်ားထံတြင္ ေတြ႔ရမ်ား၏။

Amebiasis (အမီးဘားပိုးေၾကာင့္ ၀မ္းကိုက္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေရာဂါအေျခအေနသည္ လံုးယ၀သာမာန္သာျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္မေရြးကူးစက္ႏုိင္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Amebiasis (အမီးဘားပိုးေၾကာင့္ ၀မ္းကိုက္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

• ၉၀%ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမီးဘားပိုးကူစက္ခံရရံုႏွင့္ လကၡဏာမျပတတ္ပါ။ အမီးဘားပိုး၀င္ၿပီး လအေတာ္ၾကာမွ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပတတ္ပါသည္။ လကၡာမ်ားသည္ မျပင္းထန္ေသာ ဗိုက္နည္းနည္းနာျခင္း ဗိုက္တဂြီဂြီျမည္ျခင္းမွ ျပင္းထန္ေသာလကၡမ်ားျဖစ္သည့္ အျပင္းဖ်ားျခင္း၊ ဗိုက္လွိမ့္ေနေအာင္နာျခင္း ၀မ္းတစ္ေန႔လွ်င္ ၁၀ ႀကိမ္ခန္႔သြားျခင္းတို႔ထိ ျပတတ္ပါသည္။ စံျပအေနႏွင့္ ၀မ္းသည္ ေရဆန္ၿပီး ေသြးႏွင့္အက်ိအခၽြဲမ်ား ပါတတ္ပါသည္။
• အသည္းကိုပိုးေရာက္သြားပါက အသည္းတြင္းျပည္တည္ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ဖ်ားျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ဗိုက္အထက္ပိုင္းနာျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္းႏွင့္ အသည္းႀကီးျခင္းစသည့္ လကၡဏာမ်ား ျပတတ္ပါသည္။
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီတြင္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါသလဲ။

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Amebiasis (အမီးဘားပိုးေၾကာင့္ ၀မ္းကိုက္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

• E. histolytica ပိုးသည္ ဆဲလ္တစ္လံုးပါ protozoan ျဖစ္ၿပီး အေကာင္ cysts မ်ားသည့္ အစားအစာႏွင့္ေရမ်ားကို စားေသာက္မိျခင္းမွကူးစက္တတ္ပါသည္။ ကူးစက္ရန္ေနာက္တစ္နည္းမွာ မစင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔မိျခင္းျဖစ္သည္။ Cysts ဆိုသည္မွာ ကပ္ပါးေကာင္၏ထိုးေဖာက္၀င္ႏိုင္သည့္အဆင့္ျဖစ္ၿပီး ေျမဆီလႊာအတြင္း၊ မစင္စြန္႔ထားသည့္ပါတ္၀န္းက်င္အတြင္းတြင္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ရွင္သန္ႏိုင္ပါသည္။ အဏွၾကည့္မွန္ေျပာင္းႏွင့္မွျမင္ရသည့္ cysts ကို ေျမဆီလႊာ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မစင္ႏွင့္ထိေတြ႔ထားသည့္ေရ စသည္တုိ႔တြင္ေတြ႔ရပါသည္။
• စအိုႏွင့္လိင္ဆက္ဆံစဥ္ သို႔ အူမႀကီးအတြင္းလႊာတိုက္စားခံရစဥ္တြင္ ကူးစက္မႈျဖစ္ပြားသည္။
• Cysts မ်ားကိုယ္တြင္းသို႔ေရာက္သည့္အခါ အစာေျခအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၾက၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏုိင္သည့္ Trophozite အဆင့္ကိုေျပာင္း၏။ ထိုမွ ကပ္ပါးေကာင္းသည္ အစာေျခအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမ်ိိဳးပြားၿပီး အူမႀကီးသို႔ေရြ႕သြားသည္။ ထိုေနရာတြင္ အူနံရံအား အေခါင္းေဖာက္ၿပီး၀င္သြား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြ၀မ္းသြားျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ရွဴးပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။
• ကူးစက္ခံရသူသည္ မစင္မွတစ္ဆင့္ ပါတ္၀န္းက်င္သို႔ cysts မ်ားကိုထုတ္လႊတ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္သည္။
• Trophozites မ်ား အူနံရံမ်ားသို႔ေရာက္သည့္အခါ ေသြးေၾကာထဲသို႕ေဖာက္၀င္သြားၿပီး တစ္ျခားးေသာကိုယ္တြင္းအဂၤါအမ်ိဳးမ်ိဳးဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ အတြင္းအဂၤါတစ္ခုအား ေဖာက္မိသြားပါက ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
• ျပည္တည္ျခင္း
• ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္း
• အျပင္းအထန္ဖ်ားနာျခင္း
• ေသဆံုးျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Amebiasis (အမီးဘားပိုးေၾကာင့္ ၀မ္းကိုက္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အမီးဘစ္၀မ္းကိုက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကိုတိုးေစသည့္ အခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။
• သန္႔ရွင္းမႈမဖြံ႕ျဖိဳးေသာ အပူပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား
• သန္႔ရွင္းမႈမရွိသည့္ အပူပိုင္ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးထြက္သူမ်ား
• သန္႔ရွင္းမႈမဖြံ႕ျဖိဳးေသာ အပူပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ား
• သန္႔ရွင္းမႈမရွိသည့္ဌာနမ်ားတြင္ေနသူမ်ား ဥပမာ ေထာင္
• လိင္တူဆက္ဆံေသာအမ်ိဳးသားမ်ား
• ခုခံအားက်ဆင္းေနသူမ်ားႏွင့္ တျခားေရာဂါရွိေနသူမ်ား

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Amebiasis (အမီးဘားပိုးေၾကာင့္ ၀မ္းကိုက္ျခင္း
) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

• E. histolytica ပါရွိမႈကိုစမ္းသပ္ရန္အတြက္ ၀မ္းစစ္ေဆးမႈသံုးခါ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ျပဳလုပ္ရမည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပား၌ ၀မ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေရာဂါအမည္တပ္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အထူးျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေရာဂါအမည္မတပ္ဖို႔မေသခ်ာသည့္အခါ စအိုႏွင့္အူမၾကည့္မွန္ေျပာင္းနည္းကို အူလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တုိက္ရိုက္စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အသားစယူစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ဆရာ၀န္အားခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဒီစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္က အလင္းပါသည့္ကိရိယာတစ္ခုအား စအိုမွထည့္ကာ အစာေဟာင္းအိမ္ႏွင့္အူမႀကီးကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရွဴႏိုင္ပါသည္။
• ေသြးစစ္ေဆးျခင္း။ ဒီစစ္ေဆးမႈအား ေရာဂါပိုးသည္ အသည္းကဲသို႔ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားဆီသို႔ အူနံရံကိုေဖာက္၀င္မွသာ စစ္ေဆးရမည္။ သို႔ေသာ္ ေသြးစစ္ေဆးမႈသည္ ဟိုးယခင္က အမီးဘားပိုးကူးစက္ခံရဖူးပါက ယခုမရွိေတာ့ေသာ္လည္း Positive ထြက္ေနတတ္ပါသည္။

Amebiasis (အမီးဘားပိုးေၾကာင့္ ၀မ္းကိုက္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

• Amebiasis ကိုပိုးသတ္ေဆးတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ကုသႏိုင္ၿပီး သမားေတာ္ညႊန္သည့္ကုထံုးကိုလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ပိုးသတ္ေဆးဘယ္ႏွမ်ိဳးသံုးရမလဲဆိုတာ သင့္အေျခအေနေပၚသာမူတည္ပါသည္။
• အကယ္၍ ကပ္ပါးေကာင္းမ်ားသည္ အူတစ္ရွဴးမ်ားကုိပါကူးစက္ေနပါက အစာေျခစနစ္ကိုသာမက ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးပါစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ကုသမႈခံယူရပါမည္။
• အူမႀကီးႏွင့္၀မ္းတြင္းတစ္ရွဴးမ်ားေပါက္ထြက္သြားပါက ခြဲစိတ္ကုသရန္လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ႏိုင္သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက health condition ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ အဘီးဘစ္၀မ္းကိုက္ျခင္း ကိုကုသတဲ့ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

• သန္႔ရွင္းမႈကိုျမွင့္တင္ျခင္းသည္ Amebiasis မျဖစ္ေစရန္ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္ျပင္ဆင္စားေသာက္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါနည္းမ်ားကိုလိုက္နာပါ။
• သစ္သီးႏွင့္ဟင္းရြက္မ်ားကို မစားခင္ ေသခ်ာေဆးေၾကာပါ။
• ကိုယ္တိုင္မေဆးပဲအခြံမခြာပဲႏွင့္ သစ္သီးႏွင့္ဟင္းရြက္မ်ားစားသံုးျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
• ေရ႕သန္႔ႏွင့္ အေပ်ာ့စားေသာက္စရာမ်ားကိုသာေသာက္ပါ။
• ေရေသာက္မည္ဆိုပါက အိုင္အိုးဒင္းခတ္ျခင္း ႀကိဳခ်က္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။
• ေရပိုက္မွေသာက္ျခင္း ေရခဲတံုးစားျခင္းကိုေရွာင္ပါ။
• ႏြားႏို႔ ခ်ိစ္ႏွင့္ pasteurized လုပ္မထားသည့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုေရွာင္ပါ။
• လမ္းေဘးသေရစာမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
• ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းအေနႏွင့္ အိမ္သာတက္ၿပီးႏွင့္အစာမစားမွီအခ်ိန္တြင္ လက္ကိုဆပ္ျပာႏွင့္ေသခ်ာ ေဆးေၾကာပါ။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 3, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ