Aging (အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Aging (အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ) ကဘာလဲ။

အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းသည္ ေႏွးေကြးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သင္၏ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္သည္ တျဖည္းျဖည္း ေႏွးလာပါလိမ့္မည္။ အအိပ္နည္းလာလိမ့္မည္။ စာဖတ္ရန္ မ်က္မွန္လိုလာမည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈး ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အသက္ ၅၀ ေရာက္ပါက သင့္အရိုးမ်ား လည္း အိုမင္းလာျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈလည္း မတူ ေတာ့ပါ။ ေႏွးလာပါသည္။ အေရးၾကီးေသာ ကိုယ္တြင္းအဂၤါ မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ က်လာသည္။

လကၡဏာမ်ား

Aging (အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

သင္သတိျပဳႏိုင္ေသာ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း၏ လကၡဏာ အခ်ိဳ႕မွာ

  • ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ ေႏွးလာမည္
  • အၾကားအာရံု ဆံုးရႈံးျခင္း
  • အရိုးမ်ားသည္ နာက်င္ျခင္း၊ ကိုက္ခဲျခင္း စေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာသည္။
  • ကိုလက္စထေရာ မ်ားျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္း စေသာ ေရာဂါမ်ား အလြယ္တကူရသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ မထားေသာ အျခားလကၡဏာ မ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ဆီတြင္ ေရာဂါ လကၡဏာ တစ္ခုခု ရွိေနသည္ဟု စိုးရိမ္ပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္သင့္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနပါက သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈ သည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း သည္ သင္၏အေျခအေန ေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Aging (အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းသည္ ဘဝ၏ ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အသြင္အျပင္ မတူ ေတာ့ပါ။ အရင္ႏွင့္မတူသလို ခံစားရသည္။ လူတိုင္းသည္ ပို၍ အသက္ၾကီးလာေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေျပာင္းလဲမႈသည္ မတူညီပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Aging (အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

  အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို ပို၍ျမန္စြာ ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္မ်ား မွာ-

  • မ်ိဳးဗီဇ
  • ေဆးမွတ္တမ္း
  • လူေနမႈပံုစံ

လႈပ္ရွားမႈမရိွေသာ လူေနမႈပံုစံသည္ သင္အိုမင္းလာေသာ အခါ နာတာရွည္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစပါသည္။ သင့္တြင္ နာတာရွည္ေရာဂါအခ်ိဳ႕ ရိွေနပါက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈရိွျခင္းသည္ သင့္အေျခအေနကို ေဆးနည္းနည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ကူညီသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Aging (အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သင္အိုမင္းလာေသာအခါ က်န္းမာေရးတြင္ ဘာျဖစ္မလဲ စစ္ေဆးရန္ ဆရာဝန္ဆီ သြားေရာက္ျပသႏိုင္သည္။

Aging (အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈရိွျခင္းသည္ အိုမင္းစဥ္တြင္ က်န္းမာေစေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ သင္၏ စြမ္းအင္ပမာဏႏွင့္ မွတ္ညဏ္ကို ျမင့္တက္ ေစသည့္  အျပင္ ခြန္အားႏွင့္ ေကြးဆန္႔ႏိုင္ျခင္းကို လည္း တိုးျမင့္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခ်ာ္လဲျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။

သင္ဘာလုပ္ရန္ လိုသည္ကို ေထာက္ခံခ်က္ရရန္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္စစ္ေဆးမႈ အျပည့္လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ လုပ္ႏိုင္သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ သင္၏ ေန႔စဥ္ ဘဝတြင္ လႈပ္ရွားမႈ အနည္းငယ္ပို၍ လုပ္ပါ။ TV ရီမုတ္ကို ေဝးေဝးထား ပါ။ ဓာတ္ေလွကားျဖင့္ တက္မည့္အစား ေလွကားျဖင့္ တက္ပါ။ သင့္ေခြးႏွင့္အတူ အိမ္အနီးပတ္လည္ကို လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ သင္သည္ အိုလံပစ္ျပိဳင္ပဲြဝင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႕မက် ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မလိုပါ။ သင္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အခ်ိန္တိုႏွင့္ ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ထားပါ။ ဥပမာ သင္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၀ မိနစ္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း စတင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ တစ္ပတ္ၾကာျပီးတိုင္း ေနာက္ထပ္ ၅မိနစ္ ထပ္ထည့္ပါ။ သင္သည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေလ့ရိွသြားပါက အေႏွးလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ၾကံ့ခိုင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို စိန္ေခၚႏိုင္သည္။

သင္၏ စိတ္ခံစားမႈ က်န္းမာေရးသည္လည္း အေရးၾကီး ပါသည္။ မိသားစုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ ပို၍ ၾကီးေသာ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ပါ။ မွတ္ညဏ္ေကာင္း ေစရန္ ပံုမွန္စာဖတ္ပါ။ ဘာသာစကားအသစ္ သင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ စကားလံုးပေဟဠိ ကစားျခင္း၊ သင္ၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာကို ၾကိဳးစားႏိုင္သည္။ မွတ္ညဏ္ ဆံုးရံႈးျခင္းသည္ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ အသက္ၾကီးျခင္း သည္ ပို၍ လြယ္ကူစြာ ေမ့ေလ်ာ့ေစသည္။ အေရးၾကီးေသာ နာမည္မ်ား၊ ရက္စဲြမ်ားကို ခ်ေရးျခင္းျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ပို၍မွတ္မိေစႏိုင္သည္။ တစ္ခုခု ေမ့ေလ်ာ့ပါက တစ္ဖန္ ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါ။

အိုမင္းရင့္ေရာ္စဥ္တြင္ ဘယ္လိုေနထိုင္မလဲ

အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ ျပႆနာမ်ားစြာကို ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပံုမွန္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ျခင္း၊ က်န္းမာေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံ ျဖင့္ အိုမင္းျခင္းကို ေႏွးေစႏိုင္ျပီး ျပႆနာမ်ားစြာကို ကာကြယ္ ႏိုင္သည္။ သင္၏ အျမင္သည္ သင့္ကိုယ္သင္ ဘယ္လိုခံစားရ သလဲ အေပၚအလြန္လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းအျမင္ ျဖင့္ေနရန္ အေရးၾကီးသည္။ အေကာင္းျမန္တတ္ေသာ စိတ္ သည္ မအိုမင္းေစပါ။

အကယ္၍ သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါက သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ