Adie Syndrome (အဒီးေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Adie Syndrome (အဒီးေရာဂါ) ကဘာလဲ။

အဒီးေရာဂါဆိုသည္မွာရွားပါးေသာအာရံုေၾကာေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး မ်က္စိသားငယ္အိိမ္ကိုထိခိုုက္ေစသည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မ်က္စိသားငယ္အိမ္သည္က်ယ္ေနတတ္ျပီး အလင္းကိုေတြ့ပါကတုန့္ျပန္မွန္ေႏွးလိမ့္မည္။အခ်ိဳ့လူနာမ်ားတြင္ သားငယ္အိမ္က်ဥ္းေနတတ္သည္။ထိုသို့တုန့္ျပန္မွဳေႏွးျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ဤေရာဂါကိုျဖစ္ေစသည္၊ အသက္အႏၶာရယ္ရွိသည္လဲမဟုတ္ ခ်ိဳ့ယြင္းမွုျဖစ္သည္ဟုလဲမဆိုသာပါ။

အျခားနာမည္မ်ားမွာ

  • အဒီးမ်က္စိသားငယ္အိမ္
  • အဒီးေရာဂါ
  • အဒီးက်ံဳေနေသာမ်က္စိသားငယ္အိမ္
  • ဟုန္းအဒီးေရာဂါ
  • ပါပလိုတိုးနစ္ ဆူဒိုေတးဖိ
  • သားငယ္အိမ္က်ံုျခင္းေရာဂါ

Adie Syndrome (အဒီးေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာ၈ါသည္ရွားပါသည္။

မိန္းကေလးမ်ားေယာက်ားေလးမ်ားထက္ပိုျဖစ္တတ္သည္။ အခ်ိဳးအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ၂.၆ :၁။ အသက္ ၂၅ မွ ၄၅ ထိ အရြယ္ေရာက္လူငယ္မ်ားတြင္ပိုျဖစ္တတ္သည္။ အဒီးေသားငယ္အိမ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာလူပမာဏ (ေရာဂါလကၡဏာအားလံုးမဟုတ္သည္) ၁၀၀၀တြင္ ၂ ေယာက္ျဖစ္တတ္သည္။ တိတိက်က်ျဖစ္ေစတတ္ေသာပမာဏကိုမသိပါ။

အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Adie Syndrome (အဒီးေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ပံုမွန္ားျဖင့္ မ်က္စိသားငယ္အိမ္သည္ အလင္းသို့မဟုတ္ အနီးရွိအရာ၀တၳဳကိုၾကည့္ပါက က်ံဳသြားတတ္သည္။ အေမွာင္ သို့မဟုတ္ အေ၀းအရာကိုၾကည့္ပါကသို့မဟုတ္ စိတ္လွဳပ္ရွားေနပါကသားငယ္အိမ္သည္ က်ယ္လာမည္။

လူနာအမ်ားစုသည္ သားငယ္အိမ္က်ယ္ေနတတ္ျပီး အလင္းလာခ်ိန္တြင္ေကာင္းစြာမက်ံဳႏိုင္ပါ။သူငယ္အိမ္သည္ လက္မွာကိုင္ထားေသာအရာကို စုစံုေသာအခါမွတျဖည္းျဖည္းခ်င္းက်ဥ္းလာမည္။ထိုမွ ေကာင္းေသာသူငယ္အိမ္ထက္ပိုေသးသြားလိမ့္မည္။ ထိုအရာကိုမၾကည့္ေတာ့ေသာ္လည္း ေရာဂါျဖစ္ေနေသာသူငယ္အိမ္သည္ ပံုမွန္သူငယ္အိမ္ထက္က်ဥ္းျမဲက်ဥ္းဆဲျဖစ္ျပီ တျဖည္းျဖည္းျခင္းမိနစ္အနည္းငယ္ၾကာမွပံုမုန္အေျခအေနသုိ့ျပန္ေရာက္လာလိမ့္မည္။အခ်ိဳ့လူမ်ားတြင္ သူငယ္အိမ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာလကၡဏာမ်ားမျပတတ္ပါ။ အျမင္၀ါးျခင္း သို့မဟုတ္ အလင္းေၾကာက္ျခင္းတို့ျဖစ္တတ္သည္။ ေအးဒီးေရာဂါျဖစ္ေနသူတြင္ အတြင္းအရြတ္တံုျပန္မွဳမ်ားလည္းေႏွးတတ္သည္။ အတြင္းအရြတ္တံုျပန္မွုဟူသည္ လံွဳေဆာ္မွဳတခုေၾကာင့္ ၾကြက္သားမွသူဟာသူျပန္က်ံဳေသာ အေၾကာင္းအရာတခုျဖစ္သည္။ဥုပမာ ဒူးေခါင္းအရိုးတံုျပန္မွဳကို ဆရာ၀န္က ဒူးေခါင္းဆစ္ေနရာသို့ ေသးငယ္ေသာ ရာဘာတူေလးျဖင့္ေခါက္မည္။ထိုသို့ေခါက္လိုက္ပါက ေျခေထာက္ကန္လိုက္သလိုျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း ေအးဒီေရာဂါသမားမ်ားတြင္ ထိုတံုျပန္မွဳမ်ိဳးေႏွးျခင္းသို့မဟုတ္ မေပၚျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္း မ်က္ႏွာနာျခင္း သို့မဟုတ္ စိတ္ခံစားမွဳအေျပာင္းအလဲမ်ားျခင္းလဲအခ်ိဳ့ုသူတြင္ျဖစ္တတ္သည္။ထိုသို့ျဖစ္ျခင္းသည္ ဆိုး၀ါးေသာအေျခအေနသို့မျဖစ္ေစတတ္ပါ။ေအးဒီးေရာရါသည္ မ်က္စိသူငယ္အိမ္တစ္ဖက္ ထဲတြင္သာျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း တျဖည္းျဖညး္ျဖင့္ အျခားတဖက္ကိုပါထိႏိုင္သည္။အခ်ိဳ့ေသာေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေအးဒီးေရာဂါျဖစ္ေနသူမ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဥပမာ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာလွဳပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားခ်ိဳ့ယြင္းႏို္င္သည္ဟုဆိုသည္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီးစိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာအထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲကတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာမတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကိုသင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာကအေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Adie Syndrome (အဒီးေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအးဒီးေရာဂါျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအားေသခ်ာမသိပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ွင္ပါေသာအာရံုေၾကာစုေယာင္ျခင္း သို့မဟုတ္ ပ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ထို အာရံုေၾကာစုမ်ားသည္ မ်က္လံုးေနာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ အာရံုေၾကာဆဲလ္မ်ားစုစည္းမွဳျဖစ္သည္။ထို အမ်ွင္ပါေသာ အာရံုေၾကာစုမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေသာအာရံုေၾကာစနစ္၏အပိုင္းစတစ္ခုျဖစ္သည္။ထို အရာမ်ားမွ ခႏၶာကိုယ္အား အနားယူေစျခင္းႏွင့္ ျမင့္မားေသာလွဳပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုတားသည္။

ထို အမ်ွင္ပါေသာ အာရံုေၾကာစုသည္ မ်က္လံုးတြင္စုစံုသည္။ထိ အာရံုေၾကာစုသည္ သူငယ္အိိမ္အားလွံဳေဆာ္ခ်က္မ်ားကိုတံုျပန္သည့္အရာမ်ားအားသယ္ေပးသည္ ဥပမာ အလင္းအေမွာင္ေတြ့ပါက ၾကီးျခင္းေသးျခင္း။ထိုအာရံုေၾကာမ်ားသည္ မ်က္စိအက်ဥ္းအက်ယ္လုပ္ေပးေသာၾကြက္သားႏွင့္အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးသည္။သို့ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်င္ပါေသာ အာရံုေၾကာစုသည္ မ်က္လံုးအား အနီးအေ၀းျမင္ႏိုင္ရန္ ခ်ိန္ညီွေပးေသာၾကြက္သားအား ၉၇ ရာခိုင္ႏွဳန္းထိေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ေအးဒီးေရာဂါတြင္ ထို အာရံုေၾကာဆဲလ္ႏွစ္ခုလံုးျပတ္ေနသည္။သို့ေသာ္ မ်က္လံုးအားစုစံုေပးေသာ ဆဲလ္မ်ားအမ်ားၾကီးရွိေသာေၾကာင့္ ပံုမ်ားအားျဖင့္ ဤအရာပ်က္ျခင္းသည္ သိပ္မသိသာလွပါ။တျဖည္းျဖည္းျခင္း ပ်က္ေနေသာ အာရံုေၾကာမ်ားျပန္ေကာင္းလာမည္ သို့ေသာ အခ်ိဳ့ဆဲလ္မ်ားျပန္မေကာင္းပါ။ အလင္းထိန္းညိွေနေသာ ၾကြက္သားကားရွားေသာေၾကာင့္ ျပန္ေကာင္းရန္မလြယ္ကူေပ။သို့ေသာ္ ဆဲလ္မ်ားသည္ အနီးအေ၀းခ်ိန္ေပးေသာ ၾကြက္သားသာမက အလင္းခ်ိန္ေပးေသာ ၾကြက္သားမ်ားလဲေထာက္ပံေသာေၾကာင့္ က်ံုေနေသာသူငယယ္အိမ္တြင္ အနီးအေ၀းခ်ိန္ညိွႏိုင္ေသာစြမ္းရည္သည္ ရွိေသာ္လည္းေႏွးေနျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ွင္ပါေသာအာရံုစုက္ုပ်က္စီးေစျခင္းသည္ ဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ကိုယ့္ဆဲလ္ကိုျပန္တိုက္ေသာျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ဟူေသာသက္ေသမ်ားလဲရွိသည္။ အက်ိတ္ ထိခိုက္မိျခင္းႏွင့္ ေယာင္ယမ္းျခင္း (မ်ားေသာအားျဖင့္ ကာလသား ) သည္လည္းေအးဒီးေရာဂါႏွင့္ဆက္စက္မွဳရွိႏိုင္သည္။ခြဲစိတ္ျခင္းမွုေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္လဲျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူၾကီးမ်ားတြင္ ေသြးလြတ္ေၾကာေယာင္ျခင္း ေသြးေယာင္ေၾကာအျပင္းအထန္ေယာင္ျခင္းတို့ေၾကာင့္လဲျဖစ္ႏို္င္သည္။ကင္ဆာေရာဂါဆိုင္ေသာလကၡဏာစုေၾကာင့္ လဲရွားရွားပါးပါးျဖစ္တတ္သည္ သို့ေသာ္ ကင္ဆာဟုသိျပီးသူမ်ားတြင္ျဖစ္တတ္သည္။

အတြင့္အရြတ္တံုျပန္မွဳေႏွးျခင္းသည္ ေက်ာဘက္မွ အျမစ္အာရံုေၾကာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္လဲျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Adie Syndrome (အဒီးေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးဖုိ႕ လိုအပ္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Adie Syndrome (အဒီးေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

လူနာအားေသခ်ာေသာေမးျမန္းမွဳမ်ား စမ္းသက္မွဳမ်ားလုပ္၍သိႏိုင္သည္။မ်က္စိတစ္ခုလံုးစမ္းသက္မွဳကို မ်က္စိဆရာ၀န္မွလုပ္သင့္သည္။ အေရေဖ်ာထားေသာ ပိုင္လိုကာပင္းကိုသံုး၍မ်က္စိဆရာ၀န္မွစမ္းသက္ႏိုင္သည္။ ပိုင္လိုကာပင္းသည္ မ်က္စဥ္းေဆးပံုျဖစ္ျပီး သားငယ္အိမ္အားက်ဥ္းေစသည္။ေအးဒီးေရာဂါျဖစ္ေသာလူနာတြင္ အလင္းေတြ့ပါက မက်ံဳေသာ္လည္း ပိုင္လိုကာပင္းေပးပါကက်ံဳလိမ့္မည္။ပံုမွန္သူငယ္အိမ္တြင္မက်ံဳပါ။ သားငယ္ိမ္က်ယ္ျခင္းသည္ စကိုပိုလာမင္း သို့မဟုတ္ ေအထရီုပင္းထိျခင္ေးၾကာင့္ျဖစ္ပါက ျပင္းအားျမင့္ေသာေဆးပံုရင္ေထာင္မွမက်ံဳပါ။ပံုမွန္သားငယ္အိမ္တြင္ အျပင္းအထန္က်ံုသည္။

မ်က္စိဆရာ၀န္မွ ေကာင္းေသာမ်က္လံုး မေကာင္းေသာသားငယ္အိမ္ အလင္းအေမွာင္တံုျပန္မွဳ ၀တၳဳအနီးအေ၀းၾကည့္ကတုန့္ျပန္ပံုတို့ကိုယွဥ္စမ္းလိမ့္မည္။မီးအိမ္တခုကိုသံုးလိမ့္သည္ ။ထိုအရာသည္ မ်က္စိအားခ်ဲ့အားမ်ားစြာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အပိုင္းလိုက္ျပတ္ေနျခင္းႏွင့္ သားငယ္အိမ္ေထာင့္ျပားေနသည္တို့ကိုေတြ့ႏိုင္သည္။ဥပမာ တီေကာင္ကဲ့သို့လွဳပ္ေနေသာမ်က္နက္၀န္းမ်ားကိုေတြ့ႏိုင္သည္။တခါတရံ သားငယ္အိိမ္သည္ ဘဲဥပံုသဏာန္ရွိေနႏိုင္သည္။

Adie Syndrome (အဒီးေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

မ်ားေသာအားျဖင့္ကုသမွဳမလိုပါ။မ်က္စိ၀ါးေနျခင္းမ်ားကိုျပင္ရန္ မ်က္မွန္လိုႏိုင္သည္။အလင္းမခံႏိုင္သူအတြက္ေနကာမ်က္္မွန္လိုႏိုင္သည္။ ျပင္းအားေလ်ာ့ ပိုင္လိုကာပင္းသည္ မ်က္လံုးေသျခင္း တို့ကိုသက္သာေစႏိုင္သည္။ အတြင္းအရြတ္တံုျပန္မွဳေႏွးျခင္းကား ထာ၀ရျဖစ္သည္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ေအးဒီးေရာဂါကိုကုသရာမွာဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုင္သလဲ။အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။