Acute Leukemia ( ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Acute Leukemia ( ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ) ကဘာလဲ။

လူကီးမီးယားဆိုသည္မွာ ခႏၶာကုိယ္ရွိ ေသြးျဖစ္မည့္ ပစၥည္းမ်ား – ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီႏွင့္ ျပန္ရည္ေၾကာစနစ္မ်ား တြင္ျဖစ္ေသာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္သည္။ သင့္၌ လူကီးမီးယားရွိသည့္အါ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီသည္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေသြးျဖဴဥမ်ားကို ထုတ္၏။ ထိုေသြးျဖဴဥမ်ားကို လူကီးမီးယားဆဲလ္မ်ားဟု ေခၚသည္။

သူတို႔သည္ ပံုမွန္ေသြးျဖဴဥမ်ားကဲ့သို႔ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ပါ။ ပံုမွန္ဆဲလ္မ်ားထက္ အပြားျပန္ၿပီး ရပ္သင့္သည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ဆက္ပြား၏။

လူကီးမီးယားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူကီးမီးယားအား အေျခအေနျမန္ျမန္ဆိုးပံု၊ ထိခိုက္ေနေသာ ေသြးျဖဴဥဆဲလ္အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး အုပ္စုခြဲ၏။

ရုတ္တရတ္ျပင္းထန္ႏိုင္သလို နာတာရွည္ေရာဂါလဲျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္လူကီးမီးယားသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ဆိုး၀ါးၿပီး သင့္အားခ်က္ခ်င္း ေနမေကာင္းေစႏုိင္၏။ နာတာရွည္လူကီးမီးယားတြင္ေတာ့ ဆိုး၀ါးမႈသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ လကၡဏာမျပတတ္ပါ။

၎သည္ လင္ဖက္တစ္ သို႔ မိုင္လိုဂ်ီးနပ္ဆုိၿပီး ျဖစ္ႏုိင္၏။ လင္ဖက္တစ္ (သို႔ ျပန္ရည္ဆဲလ္ဆိုင္ရာ) လူကီးမီးယားသည္ ျပန္ရည္ဆဲလ္ – လင္ဖိုဆိုက္ ေသြးျဖဴဥအမ်ိဳးအစားကို ထိခိုက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ မိုင္လိုဂ်ီးနပ္ လူကီးယားမီးတြင္ေတာ့ တျခားဆဲလ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ ဂရန္ႏ်ဴလိုဆိုက္မ်ာဒ၊ ေသြးနီဥမ်ား ႏွင့္ ေသြးမႊားဥမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ဆဲလ္အမ်ိဳးအစားကို ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပင္းထန္ျပန္ရည္ဆဲလ္ဆိုင္ရာလူကီးမီးယား (ALL)ျပင္းထန္ျပန္ရည္ဆဲလ္ဆိုင္ရာလူကီးမီးယားသည္ ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ား၏။

ျပင္ထန္းမိုင္လိုဂ်ီးနပ္လူကီးမီးယား (AML) ။ ေတြ႔ရအမ်ားဆံုး လူကီးမီးယားျဖစ္သည္။

နာတာရွည္ျပန္ရည္ဆဲလ္ဆိုင္ရာလူကီးမီးယား (CLL)

နာတာရွည္မိုင္လိုဂ်ီးနပ္လူကီးမီးယား(CML)

Acute Leukemia ( ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ပင္းထန္မိုင္လိုဂ်ီးနပ္လူကီးမီးယား (AML) သည္ ကေလးႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသားကင္ဆာတကၠသိုလ္ (NCI) အရ အေမရိကန္၌ ႏွစ္စဥ္ AML 21,000 ခန္႔ အသစ္ေတြ႔ရွိရသည္ဟုဆိုသည္။

ျပင္းထန္ျပန္ရည္ဆဲလ္လူကီးမီးယား 6,000 ခန္႔ကို ႏွစ္စဥ္ အသစ္ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Acute Leukemia ( ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

 • ေခၽြးအလြန္ထြက္ျခင္း အထူးသျဖင့္ ညမ်ားတြင္ (“ညေခၽြးျပန္ျခင္း”ဟုေခၚသည္။)
 • ေမာပန္းလြယ္ျခင္းႏွင့္ ခြန္အားနည္းျခင္းတုိ႔သည္ နားေနလွ်င္ေတာင္ ေပ်ာက္မသြားျခင္း
 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္အလိုလိုက်သြားျခင္း
 • အရိုးမ်ားနာက်င္ျခင္း
 • မနာက်င္ပဲ ျပန္ရည္က်ိတ္မ်ားေဖာင္းလာျခင္း (အထူးသျဖင့္ လည္ပင္းႏွင့္ ခ်ိဳင္းၾကားတြင္)
 • အသည္းသို႔ ေဘလံုးႀကီးျခင္း
 • အေရျပားတြင္ Petechiae ဟုေခၚေသာ အနီအေျပာက္မ်ား ေပၚလာျခင္း
 • အလြယ္တကူ ေသြးထြက္လြယ္ ေသြးေျခဥလြယ္ျခင္း
 • ခ်မ္းတုန္ျခင္း သို႔ ဖ်ားျခင္း
 • မၾကာခဏ ကူးစက္ေရာဂါရျခင္း

လူကီးမီးယားသည္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား သက္ေရာက္ေနသည့္ကိုယ္အဂၤါ လကၡဏာမ်ားကိုလဲ ျပတတ္ပါသည္။ ဥပမာ ဗဟိုအာရံုေၾကာစနစ္သို႔ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ပ်ံ႕သြားလွ်င္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့ျခင္းႏွင့္ တက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ပင္းထန္လူကီးမီးယားလကၡဏာမ်ားသည္ သိပ္မသဲမကြဲႏွင့္ တိတိက်က်မရွိတတ္ပါ။ လူကီးမီးယား၏ အေစာပိုင္းလကၡဏာမ်ားသည္ တုပ္ေကြးႏွင့္တျခားေသာ ျဖစ္ေနက်ေရာဂါမ်ားႏွင့္ တူေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေနမိႏုိင္သည္။

သင့္ဆီတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Acute Leukemia ( ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ပင္းထန္လူကီးမီးယားကို ဘာကျဖစ္ေစေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္းသူမ်ား မသိရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပင္းထန္လူကီးမီးယားသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသြးဆဲလ္မ်ား ၎တို႔၏ ဒီအန္ေအ၌ ဗီဇေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ဟု ထင္ရသည္။

ဒီအန္ေအကို ဆဲလ္တစ္ခုစီတြင္ပါေသာ ဆဲလ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းလုပ္ရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳးဟု ေခၚႏုိင္သည္။ ဆဲလ္မ်ားအတြင္း တျခားေျပာင္းလဲမႈမ်ား (၎တို႔ကို ေသခ်ာနားမလည္ႏိုင္ေသးပါ)ေၾကာင့္လည္း လူကီးမီးယားျဖစ္ရပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ မူမမွႏ္မႈမ်ားသည္ ဆဲလ္မ်ားကို ကြဲပြားႀကီးထြားေစၿပီး ပံုမွန္ဆဲလ္ေသရမည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ ထိုမူမမွန္သည့္ဆဲလ္မ်ား မ်ားလာၿပီး ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီ၌ က်န္းမ်ားသည့္ေသြးဆဲလ္မ်ားကို တြန္းဖယ္ပစ္သည္။

ထိုအခါ က်န္းမားေသာေသြးျဖဴဥမ်ား ေသြးနီဥမ်ားႏွင့္ ေသြးမႊားဥမ်ား နည္းလာကာ လူကီးမီးယား၏ လကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Acute Leukemia ( ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ပင္းထန္လူကီးမီးယား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ –

 • ျပင္းထန္သည့္ဓာတ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႔မိျခင္း
 • ယခင္ျဖစ္ေနသည့္ ကင္ဆားအား ေဆးသြင္းျခင္း သို႔ ဓာတ္ကင္ျခင္းမွ ျဖစ္လာျခင္း
 • ေမြးရာပါေဒါင္းေရာဂါကဲ့သို႔ ခရိုမိုဇုမ္းမ်ား မူမမွန္ရာမွျဖစ္ျခင္း
 • ဘန္ဇင္းႏွင့္ေဖာ္မဲလ္ဒီဟုိက္တို႔လိုဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရျခင္း

မိသားစုမ်ိဳးရိုးရွိျခင္း။ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ CLL သည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္တတ္၏။

သက္လတ္ပိုင္း သက္ႀကီးပိုင္း အမ်ိဳးသား လူျဖဴ ျဖစ္ေနျခင္း

ဖီလဲဒီးဖီးယားခရိုမိုဇုမ္းဟုေခၚေသာ ဗီဇေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေနျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Acute Leukemia ( ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေအာက္ပါ ေရာဂါအမည္တပ္ႏုိင္မည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရႏုိင္ပါသည္။

စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္း

ဆရာ၀န္သည္ လူကီးမီးယား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ေသြးအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖဴေဖ်ာ့ေသာအသားအေရ၊ ျပန္ရည္က်ိတ္မ်ားႏွင့္ အသည္း သို႔ ေဘလံုးႀကီးျခင္းတို႔ကို ရွာပါလိမ့္မည္။

ေသြးစစ္ျခင္း

ေသြးနမူနာကိုယူကာ သင့္၌ ေသြးျဖဴဥ သို႔ ေသြးမႊားဥမ်ား ပံုမွန္လယ္ဗယ္ရွိမရွိကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွ လူကီးမီးယားရွိမရွိ စဥ္းစားႏိုင္သည္။

ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီစစ္ျခင္း

သင္၏တင္ပဆံုရိုးမွ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီယူရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား လမ္းညႊန္ႏုိင္သည္။ ခ်ဥ္ဆီအား ပိန္သြယ္ရွည္လ်ားသည့္အပ္ကိုသံုးကာ စုပ္ယူပါမည္။ နမူနာအား ဓာတ္ခဲြခန္းသို႔ပို႔ကာ လူကီးမီးယားဆဲလ္မ်ား ရွိမရွိ ရွာႏိုင္ပါသည္။

လူကီးမီးယားဆဲလ္မ်ားအတြက္ အထူးျပဳစစ္ေဆးခ်က္မ်ားတြင္ ကုထံုးေရြးခ်ယ္မႈအား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ တစ္ခ်ိဳ႕႔ေသာ ၀ိေသသမ်ားကို ရွာေတြ႔ႏုိင္သည္။

ေရာဂါအားအတည္ျပဳရန္၊ လူကီးမီးယားအမ်ိဳးအစားအား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ပ်ံ႕ေနေသာပမာဏကိုသိႏုိင္ရန္ ထပ္ေဆာင္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ရပါမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ လူကီးမီးယားအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အဆင့္ခဲြၿပီး ေရာဂါျပင္းထန္ႏႈန္းကို ျပရၾကပါသည္။ သင့္လူကီးမီးယားအဆင့္သည္ ဆရာ၀န္အား ကုထံုးဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

Acute Leukemia ( ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

လူကီးမီးယားကို တုိက္ရာတြင္အသံုးမ်ားေသာ ကုထံုးမ်ား –

ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္း

ကင္ဆာေဆးသြင္းျခင္းသည္ လူကီးမီးယားကုသျခင္း၏ အဓိကပံုစံျဖစ္သည္။ ဒီေဆးကုထံုးသည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကိုသံုးၿပီး လူကီးမီးယားဆဲလ္မ်ားကို သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇီ၀ေဗဒကုထံုး

ဇီ၀ေဗဒကုထံုးသည္ သင့္ကိုယ္ခံအားစနစ္အား လူကီးမီးယားဆဲလ္မ်ားကို သတိထားမိေစၿပီး တုိက္ခိုက္ေစရန္ ျပဳလုပ္နည္းမ်ားကို သံုးေသာကုထံုးျဖစ္သည္။

တားဂတ္ထားကုေသာကုထံုး

တားဂတ္ထားကုထံုးသည္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားမွ အားနည္းသည့္အပိုင္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္သည့္ ေဆးမ်ားကိုသံုး၏။

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုး

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးတြင္ အိတ္ေရးေရာင္ျခည္ သို႔ တျခားေသာစြမ္းအင္ျပင္းေရာင္ျခည္းမ်ားကိုသံုးကာ လူကီးမီးယားဆဲလ္မ်ားကိုသတ္ျခင္း ႀကီးထြားမႈရပ္တန္႔ေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသရာတြင္ သင္သည္ စက္ႀကီးမ်ား ပတ္ပတ္လည္၌ေရြ႕လ်ားႏုိင္သည့္ စားပြဲတြင္လွဲေနရမည္။ သင့္ခႏၶာကိုယ္ရွိ ေရာင္ျခည္ျပခ်င္ေသာေနရာမ်ားကို တိတိက်က်ခ်ိန္ႏိုင္ပါသည္။ လူကီးမီးယားဆဲလ္မ်ား စုပံုေနသည့္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ေနရာသို႔ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျပရသည္။ သို႔မဟုတ္ တစ္ကိုယ္လံုးကို ျပရသည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးသည္ ပင္မဆဲလ္အစားထိုးကုသမႈမတိုင္ခင္ ျပဳလုပ္ထားရသည္မ်ိဳးလဲရွိ၏။

ပင္မဆဲလ္အစားထိုးျခင္း

ပင္မဆဲလ္အစားထိုးျခင္းဆိုသည္မွာ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ သင့္ခ်ဥ္ဆီမ်ားအား က်န္းမာေသာ ရိုးတြင္ခ်ဥ္ဆီမ်ားႏွင့္ အစားထိုးျခင္းျဖစ္သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ျပင္းထန္လူကီးမီးယား ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ လူေနမႈပံုစံ အထူးသျဖင့္ သင့္ႏုိင္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေနလွ်င္ အေရးႀကီး၏။ ထိုသိုေနထိုင္ျခင္းဆိုသည္မွာ –

ဓာတ္ေရာင္ျခည္အမ်ားအျပားထိေတြ႔ျခင္းကိုေရွာင္ပါ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္အလုပ္အကၤ်ီကို၀တ္ပါ။

ဓာတုဘန္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ရျခင္းကို ေရွာင္ပါ

ေဆးရြက္ႀကီးအသံုးရပ္ပါ

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။