Achalasia (အစားအစာကို လည္ေခ်ာင္းထဲကေန အစာအိမ္ထဲကို မပို ့ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Achalasia (အစားအစာကို လည္ေခ်ာင္းထဲကေန အစာအိမ္ထဲကို မပို ့ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

Achalasia ဆိုသည္မွာ ပါးစပ္ႏွင့္အစာအိမ္ကိုဆက္ထားသည့္အစာေရမ်ိဳျပြန္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၎ေရာဂါသည္အစာမ်ိဳရခက္ခဲမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ Achalasia ေရာဂါခံစားရပါက အစာေရမ်ိဳျပြန္ႏွင့္ အစာအိမ္ဆက္ထားေသာၾကားၾကြက္သား (ေအာက္ဖက္အစာေရမ်ိဳျပြန္ညွစ္ၾကြက္သား) သည္ မ်ိဳခ်ၿပီးေနာက္ ျပန္ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Achalasia (အစားအစာကို လည္ေခ်ာင္းထဲကေန အစာအိမ္ထဲကို မပို ့ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

သူသည္ရွားပါးသည့္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးပါျဖစ္ႏိုင္၏။ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး လူႀကီးမ်ားတြင္ေတြ႔ရမ်ား၏။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပိုသိလုိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Achalasia (အစားအစာကို လည္ေခ်ာင္းထဲကေန အစာအိမ္ထဲကို မပို ့ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ဘယ္ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတြ႔ရမ်ားသလဲ

အဓိကလကၡဏာမွာ မ်ိဳခ်ရခက္ခဲျခင္း သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးခ်ခ်ိန္ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ နာေသာေၾကာင့္ မ်ိဳမခ်ႏိုင္ရာကေန အစားမစားႏုိင္ပဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္လဲေလွ်ာ့က်သြားႏိုင္သည္။ တျခားလကၡမ်ားမွာ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ရင္ပူျခင္း၊ ဗိုက္ေဖာျခင္းႏွင့္ အန္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစာမ်ားေနာက္ျပန္ထြက္လာႏိုင္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီတြင္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Achalasia (အစားအစာကို လည္ေခ်ာင္းထဲကေန အစာအိမ္ထဲကို မပို ့ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ။

တိတိက်က်မသိရေသးေသာ္လည္း alchalasia သည္ အစာေရမ်ိဳျပြန္၏ အာရံုေၾကာထိခိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုသည္။ အစာေရမ်ိဳျပြန္ႏွင့္ အစာအိမ္ဆံုရာတြင္  ေအာက္ဖက္အစာေရမ်ိဳျပြန္ညွစ္ၾကြက္သား ရွိသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎သည္ အစာမ်ိဳခ်ပါက ေျပေလ်ာ့သြားသည္။ alchalasia ေရာဂါရွိသူတြင္ ၎ၾကြက္သားက မေျပေလ်ာ့ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထပ္ေလာင္းေျပာရလွ်င္ အစာေရမ်ိဳျပြန္၏လႈပ္ရွားမႈ (Peristalsis) ကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ျဖစ္သြားပါသည္။

တျခားေရာဂါမ်ားတြင္လဲ တူညီသည့္လကၡဏာမ်ိဳးရွိတတ္ပါသည္။ ဥပမာ ။ ။ အစာေရမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ၊ အစာအိမ္အထက္ပိုင္းကင္ဆာႏွင့္ Chagas ေရာဂါကိုျဖစ္ေစေသာ ကပ္ပါးပိုကူးစက္ခံရျခင္း။

Risk factors

ငါ့ဆီမွာ Achalasia (အစားအစာကို လည္ေခ်ာင္းထဲကေန အစာအိမ္ထဲကို မပို ့ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အာရံုေၾကာပ်က္စီးရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို မသိရေသာေၾကာင့္ ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလဲ ေသခ်ာစြာ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားမွာ

  • အစာေရမ်ိဳျပြန္တြင္အႀကိတ္ျဖစ္ျခင္း
  • Chagas’ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိလိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Achalasia (အစားအစာကို လည္ေခ်ာင္းထဲကေန အစာအိမ္ထဲကို မပို ့ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေရာဂါအတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္သည္ Barium မ်ိဳခ်ၿပီး ဓာတ္မွန္ရိုက္ခိုင္းမည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္မွန္မရိုက္ခင္ Baium White ဟုေခၚေသာေဆးတစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေရာင္ျပန္ႏိုင္ေသာ အရည္တစ္မ်ိဳးကိုေသာက္ရမည္။ သို႔မွသာ အစာေရမ်ိဳျပြန္ကိုဓာတ္မွန္တြင္ေကာင္းေကာင္းျမင္ရမည္) Barium ဓာတ္မွန္သည္ က်ဥ္းေျမွာင္းေသာ အစာေရမ်ိိဳျပြန္ေအာက္ဖက္ႏွင့္ အက်ယ္အ၀န္းကိုျပသႏိုင္သည္။ ဒီစစ္ေဆးမႈကို X-ray upper gastrointestinal contrast-enhanced ဟုေခၚသည္။

ဆရာ၀န္မ်ားသည္ အစာေရမ်ိဳျပြန္အတြင္းရွိဖိအားႏွင့္ လုပ္ရွားမႈရွိမရွိကိုတိုင္းတာေသာနည္းမ်ားကို တိုင္းတာၾကၿပီး ညွစ္ၾကြက္သား၏ဖိအားတိုးေနမႈကိုသိႏိုင္သည္။

မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း (အလင္းႏွင့္ကင္မရာတပ္ထားသည့္ျပြန္)ႏွင့္လည္း ညွစ္ၾကြက္သားတင္းမတင္း

စစ္ေဆးၾကည့္ႏုိင္ေသးသည္.။

ထို႔အျပင္ အႀကိတ္လကၡဏာမ်ားစစ္ေဆးဖို႔ ဆရာ၀န္မွအသားစယူရန္ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မည္။

Achalasia (အစားအစာကို လည္ေခ်ာင္းထဲကေန အစာအိမ္ထဲကို မပို ့ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Achalasia အတြက္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား

Achalasia သည္ေပ်ာက္ေအာင္ကုလို႔မရေသာ္လည္း အေျခအေနပိုေကာင္းၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကုသမႈကလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

Aschalasia ေရာဂါရွိေနပါက ေအာက္ဖက္အစာေရမ်ိဳျပြန္ညွစ္ၾကြက္သားကို ဖိအားေလ်ာ့ေပးဖုိ႔လိုမည္။ ေဘာလံုးမ်ား အထူးျပဳကိရိယာမ်ားႏွင့္ ညွစ္ၾကြက္သားကိုက်ယ္ေအာင့္ခ်ဲ႔ႏိုင္သည္။ ခ်ဲ႕ၿပီေနာက္တြင္ေတာင္မွ အစာေရမ်ိဳျပြန္သည့္ ပံုမွန္လွ်ပ္ရွားမႈရွိလာမည္မဟုတ္ပါ။ လကၡဏာမ်ားျပန္ျဖစ္လွ်င္ ျပန္ခ်ဲ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

တာရွည္ခံ nitrates မ်ား calcium channel blocker မ်ားကလဲ ညွစ္ၾကြက္သားမွဖိအားကိုေလ်ာ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ ခ်ဲ႕ျခင္းမလုပ္ႏုိင္ပါက ဒီေဆးမ်ိဳးကုိဆရာ၀န္မွေပးေလ့ရွိပါသည္။

ဆရာ၀န္က Botox (botulinum toxin) ကို အစာေရမ်ိဳျပြန္က်ယ္သြားေစရန္ ညွစ္ၾကြက္သားထဲထိုးဖို႔အႀကံေပးႏိုင္ပါသည္။

လူနာက ခ်က္ခ်င္းမကုလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ အစာေရမ်ိဳျပြန္ျပဲျခင္း (ေပါက္ထြက္ျခင္း) အစာအိမ္ထဲအက္စစ္မ်ား အစာေရမ်ိဳျပြန္ထဲသို႔ေနာက္ျပန္စီးျခင္း၊ အဆုတ္ထဲေရ သို႕ အစာ၀င္ျခင္း တို႔ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ တခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ အစာေရမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက Achalasia ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ Achalasiaကိုကုသတဲ့ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

  • ျဖည္းျဖည္းႏွင့္မွန္မွန္၀ါးပါ
  • လကၡဏာမ်ားတိုးတက္မႈရွိမရွိျပန္စစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္းဆိုပါ တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနေတြပါ စစ္ေဆးပါ
  • ဆရာ၀န္၏လမ္းညႊန္မႈကိုလုိက္နာပါ။ ေသာက္ခိုင္းသည့္ေဆးကို မေသာက္ပဲမေနပါႏွင့္။
  • အစာမ်ိဳရခက္ျခင္းကာလအေတာ္ၾကာလွ်င္၊ မ်ိဳခ်ိန္နာလွ်င္၊ ကုသၿပီးေနာက္အၾကြင္းအက်န္လကၡဏာရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသပါ
  • ေသြးအန္လွ်င္ လကၡဏာအသစ္မ်ားေပၚလာလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသပါ

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 20, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 20, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ