ဟမ္မာတိုးေျခေခ်ာင္းေရာဂါ အေျကာင္းသိေကာင္းစရာ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ဟမ္မာတိုးေျခေခ်ာင္းေရာဂါ သည္ေျခညွိုး၊ေျခသူျကြယ္(သို ့) ေျခသန္းရွိ အဆစ္တခု(သို ့)ႏွစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေျခေထာက္ရွိ ခ်ိဳ ့ယြင္းမႈတခုျဖစ္သည္။ထိုေျခေခ်ာင္းမ်ားအား တည့္မတ္ေအာင္ထိန္းထားေပးေသာ ျကြက္သားမ်ား၊အရြတ္ျပားမ်ားတြင္ မညီမွ်မႈျဖစ္ျခင္းေျကာင့္ ျဖစ္တတ္သည္။ထိုေရာဂါသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျခေခ်ာင္းေသးေလးမ်ားကို ဖိ၍ ေကြးေစသည့္ သင့္ေတာ္မႈမရွိေသာဖိနပ္မ်ားေျကာင့္ျဖစ္တတ္သည္။ေျခေခ်ာင္းသည္ေကြး၍ အေနအထားတခုထဲတြင္သာ ျကာရွည္စြာရွိေနပါက ထိုေျခေခ်ာင္းမ်ားအား တည့္မတ္ေစေသာ ျကြက္သားမ်ားသည္ မဆန္ ့ထြက္နုိင္ေတာ့ေပ။ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္မ်ားသည္လည္း ဖိအားမ်ားေစျပီး ေျခေထာက္ကိုေအာက္သို ့ဖိတြန္းထားေသာအခါ

ေျခေခ်ာင္းမ်ားကို ေကြးေစသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ ေျခေထာက္အားအံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစေသာဖိနပ္မ်ားစီးလွ်င္ပင္ ထိုေျခေခ်ာင္းျကြက္သားမ်ားသည္ ေျခေခ်ာင္းမ်ားအားမဆန္ ့နုိင္ေစေတာ့ေပ။

ဟမ္မာတိုးေျခေခ်ာင္းေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ား

အျဖစ္အမ်ားဆံုးေသာ လကၡဏာမွာ ေကြးသြားေသာေျခေခ်ာင္း၏ထိပ္တြင္ ပြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေျခေခ်ာင္းအားလႈပ္ရွားပါက နာက်င္ျခင္း(သုိ ့)ခက္ခဲျခင္းတို ့ကို ျကံုေတြ ့ရတတ္သည္။ထိုေျခေခ်ာင္းမ်ားသည္ရွဴးဖိနပ္အတြင္းႏွင့္ ပြတ္တိုက္မိေသာအခါ အသားမာမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚတတ္သည္။စီးေသာဖိနပ္အမ်ိဳးအစားေျကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမားမ်ားထက္ျဖစ္ပြားတတ္သည္။အထူးသ

ျဖင့္ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ေသြးလည္ပတ္မႈမေကာင္းေသာသူမ်ားတြင္အကယ္၍လမ္းမေလွ်ာက္နုိင္ေလာက္ေအာင္နာက်င္လာပါက ေဆးပညာအကူအညီကို ရယူသင့္ပါသည္။

ဟမ္မာတိုးေျခေခ်ာင္းေရာဂါ၏အမ်ိဳးအစားမ်ား

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာဟမ္မာတိုးႏွင့္ မာေက်ာကာဟမ္မာတိုးဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။အကယ္၍ ေျခေခ်ာင္းအဆစ္အားလႈပ္ရေသးပါက ေပ်ာ့ေပ်ာင္းဟမ္မာတိုးဟုေခၚျပီး ထိုအဆင့္မွာ ကုသနည္းမ်ားစြာရွိေသာသိပ္မျပင္းထန္သည့္ အေစာပိုင္းအဆင့္ျဖစ္သည္။တနည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္မာေက်ာဟမ္မာတိုးတြင္ ေျခေခ်ာင္းသည္မာေတာင့္လာျပီး အဆစ္အား ညီညာမႈမရွိေစပဲေျခေခ်ာင္းအားလႈပ္၍မရေအာင္ျဖစ္ေစသည္။ထိုအဆင့္တြင္ကားခြဲစိတ္ကုသရန္လိုအပ္တတ္သည္။

ဟမ္မာတိုး၏ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား

အစပိုင္းတြင္ဟမ္မာတိုးသည္လႈပ္ရကာေပ်ာ့ေပ်ာင္းနုိင္ေသာ္လည္း ထိုေျခေခ်ာင္းမ်ားသည္ ဟမ္မာတိုးအေနအထားတြင္ျကာရွည္စြာ ရွိေနပါက

ထိုေျခေခ်ာင္းမ်ား၏အရြတ္မ်ားသည္ရွိသမွ်အလ်ားအတိုင္းမဆန္ ့နုိင္၍က်ံဳ ့ကာမာေက်ာတင္းက်ပ္လာသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုေျခေခ်ာင္းမ်ားသည္ အံေသေကြးသြားေတာ့သည္။မကုပဲထားပါက သာမာန္မျပင္းထန္ေသာဟမ္မာတိုးေရာဂါသည္ နာက်င္ကာအသားမာမ်ားျဖစ္ေစေသာ ထာ၀ရအံေသသြားေစနုိင္သည့္ခ်ိဳ  ့ယြင္းမႈမ်ား(သို ့) ဖိနပ္နွင့္ ပြတ္တုိက္မိေနေသာေနရာတြင္ ေဟာင္းေလာင္းပြင့္ေနသည့္ အနာမ်ား ျဖစ္ပြားသြားနုိင္သည္။

ခြဲစိတ္ကုသမႈသည္ ေျခေခ်ာင္းမ်ားအား ေနရာမွန္ေစရန္အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားစြာရွိေစသည္။ဟမ္မာတိုးအားခြဲစိတ္မႈသည္ ေျခေခ်ာင္း၏အဆစ္မ်ားတြင္ တင္းျခင္း၊ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္နဂိုထက္ ပိုတိုသြားျခင္း၊(သို ့) ပိုရွည္လာျခင္းတို ့ကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။ခြဲစိတ္ျပီးေသာ္လည္း ထပ္မံျဖစ္ပြားတတ္ေသးသည္။ဆရာ၀န္မွ ခြဲစိတ္ရန္လိုမလိုကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နုိင္ရန္ ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 16, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ