ကေလးျပင္းထန္ဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ား

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

၂၅%ေသာသူမ်ားတြင္ တခုသို့မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ဓာတ္မတည့္ျခင္းရွိႏိုင္သည္။ထို%ကလည္းတျဖည္းျဖည္းခ်င္းျမင့္တက္လာသည္။ က်ႏုပ္တို့က ဓာတ္မတည့္ပါက အင္ျပင္ ယားျခင္ ႏွာေခ်ျခင္း ႏွာရည္ယိုျခင္း မ်က္ရည္ယိုျခင္းတို့ျဖစ္မည္ဟုယူဆၾကသည္။

သို့ေသာ္ အေပၚကလကၡဏာမ်ားက ဓာတ္မတည့္ေရာ၈ါ၏လကၡဏာတစ္ခ်ိဳ့သာျဖစ္သည္။ ဓာတ္မတည့္ေသာ တံုျပန္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ။ျဖစ္ေစေသာအရာႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကိုသတိထားေနသင့္သည္။

ဓာတ္မတည့္ေသာတံုျပန္ျခင္းဆိုတာဘာလဲ။

ဓာတ္မတည့္ေသာတံုျပန္ျခင္းသည္ အလြန္ဆိုးေသာဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ျပီး အသက္အႏၶာရယ္ထိရွိႏိုင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ခုခံအားစနစ္က ဓာတ္ပစၥည္းကိုတိုက္ခိုက္သည္။ ဓာတ္မတည့္ေသာတံုျပန္ျခင္းက အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ျပိး ခ်က္ျခင္းကုသမွဳကိုလိုအပ္သည္။ လကၡဏာမ်ားတြင္ အသက္အႏၶရယ္ရွိေသာ ေလျပြန္ႏွင့္ အသက္ရူခက္ခဲျခင္းတုိ့ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ခ်က္ခ်င္းက် ျပီး မူးျခင္းေမ့သြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။အျခားလကၡဏာမ်ားျပီးေယာင္ျပီး ယားေသာ အကြက္ မ်ားေပၚတတ္သည္။

ဓာတ္မတည့္ေသာ တံုျပန္မွဳကိုျဖစ္ေစေသာအရာကဘာလဲ။

ဆရာ၀န္ကအခ်ိဳ့ေသာဓာတ္မတည့္မွဳဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲဆိုတာမသိေသးပါ။မိသားစု လိုက္ျဖစ္ပါက ကေလးမ်ားတြင္ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ထိုအေၾကာင္းကဘာေၾကာင့္ျဖစသည္ဟုမေသခ်ာေသာ္လည္း တခုေသာ သီအိုရီ က သန့္ရွင္းျပီး အေကာင္မရွိေသာပတ္၀န္းက်င္က ခုခံအားစနစ္ကိုတိုက္ေသာအေကာင္မ်ားကိုနည္းေစသည။ ထိုအျပင္  အခ်ိဳ့ေသာအရာမ်ားက ဓာတ္မတည့္ေသာ တံုျပန္ဥကိုျဖစ္ေစသည္။ပိုးေကာင္ ပ်ား အခ်ဳ့ိေသာအစားမ်ား ဥပမာ အခြံမာသီး သို့မဟုတ္ အခြံမာေရသတၱ၀ါ အခ်ိဳ့ေသာေဆးမ်ား ဥပမာ ပနက္စလင သိုု့မဟုတ္ အပလင္ အခ်ိဳ့ေသာအပင္မ်ား ပိုလန္တို့ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေရာဂါလကၡဏာကဘာေတြလဲ။

ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္ျခင္းက မျပင္းထန္ေသာလကၡဏာမ်ားခဏခဏျဖစ္ျခင္းမွျဖစ္သည္။သို့ေသာ္ အခ်ိဳ့ေသာကိစၥမ်ားတြင္ မျပင္းထန္ေသာလကၡဏာ ဥပမာ ဓာတ္မတည့္ေသာအကြက္(အင္ျပင္)မရွိျခင္းပဲ တခါတည္းျပင္းထန္မွဳျဖစ္ျခင္းစျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလယ္အလတ္ႏွင့္ျပင္းထန္ေသာလကၡဏာမ်ားတြင္ ဗိုက္နာျခင္း အသက္ရူမမွန္ျခင္း ေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း ရင္ဘတ္ေနထိုင္မေကာင္းျခင္း သို့မဟုတ္ ေခ်ာင္းျပင္းျပင္းဆိုးျခင္း ၀မ္းေလ်ာျခင္း တရြီရြီမည္ျခင္း အစာျမိဳခ်ရခက္ျခင္း မူးျခင္း မ်က္နာနီရဲျခင္း အန္ျခင္း ပ်ိဳ့ျခင္း ရင္တုန္ျခင္း မ်က္ႏွာမ်က္လံုးး သို့မဟုတ္ လ်ွာေယာင္ျခင္း သတိေမ့ျခင္း စသည္တိုုျဖစ္သည္။

ဓာတ္မတည့္ေသာတံုျပန္မွဳျဖစ္ပါက ဘာလုပ္သင့္လဲ။

ထိုသို့ျဖစ္ပါက အပီနက္ဖရင္းထိုးျခင္း(သင္တြင္ရွိပါက)ႏွင့္ ၉၁၁ေခၚျခင္း သို့မဟုတ္ ခ်က္ခ်င္းအေရးေပၚသို့သြားသင့္သည္။လိုအပ္ပါကသင့္သူငယ္ခ်င္းကိုေျပာျပီးအကူအညီေတာင္းႏိုင္သည္။

တခါျဖစ္ျပီးပါကေနာက္တစ္ခါမျဖစ္ဘူးလို့မထင္ ပါႏွင့္။

အသက္ရူခက္ေနပါကထိုသို့ျဖစ္ေသာသူေခါင္းေအာက္သို့ေခါင္းအံုးမထည့္ပါႏွင့္။ထိုသို့လုပ္ပါက အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းကိုပိတ္ေစႏိုင္သည္။

အသက္ရူခက္ေနပါက ပါးစပ္ထဲဘာမွမထည့္ပါႏွင့္။

ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ပါက ၉၁၁ကိုေခၚျပီး ေဆးထိုးေပးပါ။ေရာဂါမေသခ်ာလ်င္ပင္ေဆးထိုးဖို့မေမ့ပါႏွင့္။

ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္တတ္ေသာကေလးအတြက္ အပီနက္ဖရင္းပါေသာအေရးေပၚေသတၱာသယ္ရန္မေမ့ပါႏွင့္။

ဓာတ္မတည့္ျခင္းကိုဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ။

ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား ဥပမာ အစာေဆးစသည္တို့ကိုေရွာင္ပါ။ အျပင္မွာစားပါက ပါ၀င္ပစၥည္းေသခ်ာေမးပါ။ပါ၀င္ပစၥည္းကိုေသခ်ာဖတ္ပါ။ မတည့္ေသာအစာမ်ိဳ့းရွိတတ္ပါက အစာအသစ္ကိုေက်ြးမည္ဆိုပါကကေလးကိုနည္းနည္းစီေက်ြးပါ။အေရးေပၚျပင္းထန္ ဓာတ္မတည့္မွဳျဖစ္တတ္ပါက ေဆး၀ါးကုမွဳ အိုင္ဒိကိုဆြဲထားျခငး္ အေရးေပၚေဆး၀ါးမ်ားကိုသယ္သြားျခင္းလုပ္သင့္သည္။သင္အပီနက္ဖလင္းထိုးေဆးကိုအျခားသူတြင္မထိုးပါႏွင့္။ အခ်ိဳ့ေသာအေျခအေန (ဥပမာ ႏွလံဳးေရာဂါ)ရွိပါက ထိုအေျခအေနကပိုဆိုးေစႏိုင္သည္။

ဓာတ္မတည့္ျခင္းကအျဖစ္မ်ားသည္။ ကေလးမ်ားတြင္ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ့ေသာဓာတ္မတည့္ျခင္းက အသက္ၾကီးလာသည္ကေပ်ာက္သြားေသာ္လည္း အမ်ားစုကဆက္ရွိေနႏိုင္သည္။အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားတြင္ အရင္ကဓာတ္တည့္ဖူးျခင္းမွ ဓာတ္မတည့္ျခငး္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ဓာတ္မတည့္ျခင္းက သင့္ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ သို့ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မျပင္းထန္ပဲထိန္းခ်ဳပ္ကုသႏိုင္သည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံေပးခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါစစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားမျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မေ 27, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 14, 2018

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။