ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဟာ တရားဝင္သလား

Author: Dr. Thant Zin လက္ေထာက္ကထိက မႈခင္းေဆးပညာဌာန လက္ရွိတြင္ DSMA ၌ လက္ေထာက္ကထိကတာဝန္ျဖင္႔ သင္ၾကားေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္႐ွိ။ DSMA မွ MBBS ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝဝ၆တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာအထူးျပဳ ျဖင့္ M.Med.Sc ဘြဲ႔ကုိ ၂၀၁၁တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟီေဒါတကၠသုိလ္မွ M.Sc (Forensic Science) ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထပ္မံရ႐ွိခဲ့

အခုတေလာ ဆုိရွယ္မီဒီယာေတြမွာ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ေဆးေတြ၊ ကုိယ္၀န္ဖ်က္နည္းေတြကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေရးသားလာၾကတာကုိ ေတြ႔လာရပါတယ္။ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ တရား၀င္ပါသလား။ ဥပေဒရႈထာင္႔၊ လူမႈေရးရႈေထာင္႔ ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။

ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈစံႏႈန္းေတြ၊ ေနာက္ခံအေျခအေနေတြအရ ရႈျမင္ပုံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆုိရင္လည္း ဘာသာေရးအရ သူတပါးအသက္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္လုိ႔ မေကာင္းမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ယူဆထားပါတယ္။

ဥပေဒႏွင္႔ မညီပါ

ပထမဆုံးတင္ျပခ်င္တာကေတာ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁၂ အရ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္က်ခံႏိုင္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္၀န္ရင္႔မာခ်ိန္ ကေလးလႈပ္ျပီဆုိရင္ (၇)ႏွစ္ထိ က်ခံႏိုင္ျပီး တရားမ၀င္ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခ်ိန္မွာ မိခင္ေသဆုံးရင္ ျပစ္ဒဏ္ပုိမ်ားသြားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က မိမိကုိယ္၀န္ကုိပ်က္က်ေစဖုိ႔ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးဟာလည္း ဒီပုဒ္မနဲ႔ အက်ဳံး၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင္႔ ဘယ္အေျခအေနေတြမွာရွိပါသလဲ..

ျခြင္းခ်က္ေတာ႔ ရွိပါတယ္။ မိခင္ရဲ့ အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အေျခအေနမွာ သေဘာရုိးနဲ႔ ကုိယ္၀န္ပ်က္ေစျခင္း တစ္နည္းဆုိရင္ ကုသတဲ့သေဘာနဲ႔ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း (Therapeutic abortion) ေတာ႔ ဥပေဒအရ ျခြင္းခ်က္ေပးထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သေဘာရုိးဆုိတဲ့ စကားလုံးဟာ ဥပေဒအသုံးအႏႈန္းျဖစ္ျပီး အဓိပၸာယ္ကုိ ဆြဲဆန္႔ၾကည္႔ရင္ မိခင္ရဲ့အသက္ကုိ ကူညီကယ္ဆယ္လုိတဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဆးကုသခြင္႔လိုင္စင္ရ ဆရာ၀န္မ်ားနဲ႔ အစုိးရေဆးရုံေတြမွာပဲ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင္႔ အက်ဳံး၀င္တယ္ဆုိတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။

အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေျခအေနအတြက္သာျဖစ္ျပီး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး တျခားကိစၥေတြကုိ တရား၀င္ခြင္႔ျပဳမထားပါဘူး။

တစ္ခါက ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ ျငင္းၾကခုန္ၾကျဖစ္ဖူးၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ လူမႈေရးျပႆနာေတြ (ဥပမာ မုဒိန္းမႈေၾကာင္႔ရတဲ့ ကုိယ္၀န္) ကုိ ထည္႔စဥ္းစားသင့္တယ္လုိ႔ အေၾကာင္းျပၾကပါတယ္။ အဲဒီကိစၥရဲ့ အေျဖကေတာ႔ လတ္တေလာဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရပါလုိ႔ ဆုိရမွာပါပဲ။

ဘယ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ရသလဲ၊ သူတုိ႔ဆီမွာ ကြာျခားမႈေတြရွိသလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမရဘူးဆုိေတာ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံေတြမွာရသလဲ။  အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ လူမႈေရးျပႆနာေတြေၾကာင့္ တရား၀င္ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင္႔ ေပးထားပါတယ္။ ဥပမာ မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ရတဲ့ ကုိယ္၀န္ မသန္မစြမ္းကေလးေမြးမွာ ေသခ်ာေနတဲ႔ကုိယ္၀န္၊ ေနာက္ဆုံး သေႏၶတားေနလ်က္က မလုိခ်င္ဘဲ ရသြားတဲ့ကုိယ္၀န္ စတာေတြကုိ တရား၀င္ဖ်က္ခ်ခြင္႔ ျပဳထားပါတယ္။

လူဦးေရမ်ားျပားတဲ့အျပင္ ဇာတ္နိမ္႔ျမင္႔ျပႆနာေတြနဲ႔ လူမႈေရးကိစၥအလြန္မ်ားျပားတဲ႔ အိႏၵိယဟာ ၁၉၇၁ မွာ Medical Termination act of Pregnancy 1971 ကုိ ျပ႒ာန္းျပီး ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင္႔မွာ ကင္းလြတ္ခြင္႔ေတြ အမ်ားၾကီးေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒသစ္ဟာ အိႏၵိယမွာ ျပည္နယ္၂ခုကလြဲလုိ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ က်င့္သုံးခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ အရင္က မိခင္ရဲ့ လက္ငင္းအသက္အႏၱရာယ္ကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ပဲ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင္႔ရွိပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြမွာ ဖ်က္ခ်ခြင္႔ေပးလာပါတယ္။ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ယာက္ေပၚလစီေပၚလာျပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ မိခင္ရဲ့ ေမတၱာရပ္ခံမႈနဲ႔ ဖ်က္ခ်လာတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုကေတာ႔ sex-selective abortion လုိ႔ေခၚတဲ့ ေမြးလာမယ္႔ကေလးဟာ ေယာက်္ားေလးလား၊ မိန္းကေလးလားဆုိတာအေပၚမူတည္ျပီး ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာေတာ႔ မိန္းကေလးကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခံရမႈ အမ်ားဆုံးလုိ႔ စာရင္းဇယားေတြအရ သိရပါတယ္။

ဥေရာပမွာေတာ႔ ပုိလန္ႏိုင္ငံကလြဲလုိ႔ က်န္ႏိုင္ငံေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးေလွ်ာ႔ေပါ့ထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ request နဲ႔ေတာင္ ခြင္႔ျပဳေပးထားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတုိ႔ႏိုင္ငံေတြမွာက Human rights ကုိ အဓိကထားတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေမာ္လ္တာႏိုင္ငံနဲ႔ ဗာတီကန္စီးတီးမွာ လုံး၀ခြင္႔မျပဳထားပါဘူး။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ ပုံမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ျမန္မာ၊ ဘရူႏိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အေရွ႕တီေမာ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ မိခင္ရဲ့အသက္ကုိ ကယ္ဆယ္ဖုိ႔လုိတဲ့အခ်ိန္ကလြဲလုိ႔ က်န္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြအတြက္ ခြင္႔မျပဳထားပါဘူး။ စကၤာပူ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ႔ မိခင္ရဲ့ေမတၱာရပ္ခံခ်က္နဲ႔ဆုိရင္ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ျဖစ္ ခြင္႔ျပဳေပးထားတာကုိ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားမျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 15, 2019 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 15, 2019

Dr. Thant Zin လက္ေထာက္ကထိက မႈခင္းေဆးပညာဌာန လက္ရွိတြင္ DSMA ၌ လက္ေထာက္ကထိကတာဝန္ျဖင္႔ သင္ၾကားေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္႐ွိ။ DSMA မွ MBBS ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝဝ၆တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာအထူးျပဳ ျဖင့္ M.Med.Sc ဘြဲ႔ကုိ ၂၀၁၁တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟီေဒါတကၠသုိလ္မွ M.Sc (Forensic Science) ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထပ္မံရ႐ွိခဲ့
လက္ရွိတြင္ DSMA ၌ လက္ေထာက္ကထိကတာဝန္ျဖင္႔ သင္ၾကားေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္လ်က္႐ွိ။ DSMA မွ MBBS ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝဝ၆တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ဥပေဒေရးရာေဆးပညာအထူးျပဳ ျဖင့္ M.Med.Sc ဘြဲ႔ကုိ ၂၀၁၁တြင္ ရ႐ွိခဲ့။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟီေဒါတကၠသုိလ္မွ M.Sc (Forensic Science) ဘြဲ႔ကုိ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထပ္မံရ႐ွိခဲ့
ထပ္ျပပါ
ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား