က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
သၾကၤန္မွာကဲတဲ့အခါ
ေႏြရာသီ
သၾကၤန္မွာကဲတဲ့အခါ
သၾကၤန္မွာကဲတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြသာမက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိုးရာသီ
Malaria (ငွက္ဖ်ား) ဆိုတာဘာလဲ
ငွက္ဖ်ား (Malaria) ဆိုတာ ငွက္ဖ်ားဆိုတာက အဖ်ားၾကီးျပီးခ်မ္းတုန္လာတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ထားတဲ့ Anopheles ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္