က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ေကာ္လာဂ်င္ျမင့္တက္ေစဖို႔ စားေပးသင့္တဲ့ အစားအစာေတြ
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, အလွအပ
ေကာ္လာဂ်င္ျမင့္တက္ေစဖို႔ စားေပးသင့္တဲ့ အစားအစာေတြ
အသားအေရေလးလွေအာင္လုပ္မယ္လို႔ စဉ္းစားလိုက္ရင္ ေနပူမခံရေအာင္ကာကြယ္ဖို႔ ျပီးတာနဲ႔ ေခါင္းထဲမွာ ေပၚလာတာတစ္ခုက ေကာ္လာဂ်င္ေသာက္မယ္ေပါ့။ ေကာ္လာဂ်င္ေသာက္ရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ