ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၊ ကေလးေမြးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ယူရပါမည္။

ကေလးမယူခင္ ဆရာဝန္ကုိ ေျပာရမလား။

ကုိယ္ဝန္မရခင္ မိမိတြင္ ေမြးရာပါႏွလုံးေရာဂါ ရွိေၾကာင္း မိမိ၏ သားဖြားမီးယပ္ ဆရာဝန္ကုိ ႀကိဳတင္၍ ေျပာျပထားရပါမည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးသည္ ေဆးစစ္ပုံျခင္း မတူႏုိင္ပါ။ မိမိ၏ ဆရာဝန္က ဘယ္ႏွစ္လ တစ္ႀကိမ္ ေဆးစစ္ခ်က္ ခံယူရမည္ကုိ ေျပာပါလိမ္႔မည္။ သူတုိ႔ ေျပာျပသည့္အတုိင္း ေဆးစစ္မႈခံယူၿပီး လကၡဏာတစ္ခုခု ေပၚလာပါကလည္း ခ်က္ခ်င္း အသိေပးရပါမည္။

ေဆးဝါးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေသာက္သုံးေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ ကေလးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကာင္းက်ိဳးသည္ ဆုိးက်ိဳးထက္ ပုိ၍မ်ားပါက ဆရာဝန္သည္ အေကာင္းဆုံးေဆးႏွင့္ ပမာဏကုိ ညႊန္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။ ေဆးကုိလည္း ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း ေသာက္သုံးရပါမည္။ ကုိယ့္ဘာသာကုိ ေဆးခ်ိန္ညိွျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရပါမည္။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း မိမိ ႏွလုံးသည္ မည္သုိ႔ ျဖစ္သြားမည္နည္း။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း မိမိႏွလုံးသည္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိ၍ အလုပ္လုပ္ၿပီး တျခားေသာ အဂၤါ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ ပုိ႔သည္။

ေသြးေၾကာမ်ားသည္ ထုိေသြးမ်ားကုိ လက္ခံရန္ က်ယ္ေပးရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသြးေပါင္က်လာသည္။ ေသြးသည္လည္း ခဲႏုိင္ေျခ ပုိ၍မ်ားလာသည္။ ထုိမွာလည္း ကေလးေမြးစဥ္ ေသြးထြက္လြန္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကာကြယ္ရန္ သဘာဝပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုံမွန္ႏွလုံးသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အဆင္ေျပႏုိင္ေသာ္လည္း ႏွလုံးေရာဂါရွိသူအဖုိ႔ အခက္အခဲ ႀကံဳရႏုိင္ပါသည္။

ကေလးေမြးခ်ိန္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္သလဲ။

ကုိယ္ဝန္ရင့္လာခ်ိန္၊ ကေလးေမြးခ်ိန္မ်ားတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုစုိက္သင့္ပါသည္။ သားအိမ္က်ံဳ႕လာလွ်င္ ေသြးသည္ ပုိ၍ ညွစ္အားေကာင္းလာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွလုံးသည္ ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ၿပီး နာျခင္းႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ တက္လာႏုိင္ပါသည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားသည္ ကေလးေမြးစဥ္ ေသြးသြန္ႏုိင္ပါသည္။

ပုံမွန္အတုိင္း မိန္းမကုိယ္မွ ကေလးေမြးႏုိင္ပါသလား။

ေမြးႏုိင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္သင့္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ စီ ခြဲေၾကာင္းသည္ လုိအပ္မွ ျပဳလုပ္ပါသည္။

ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားမွာ အဘယ္နညး္။

မိမိႏွလုံးသည္ မည္မွ် အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္ကုိ တြက္ဆ၍ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမွာ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္း မမွန္ျခင္း၊ ႏွလုံး အလုပ္မလုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ မိခင္ေရာ ကေလးပါ က်န္းမာေစခ်င္ပါက ထုိေဘးထြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ သိထား၍ ကာကြယ္ရပါမည္။

ကေလးတြင္ မည္သုိ႔ ေဘးျဖစ္ေစႏုိင္သနည္း။

ႏွလုံးေရာဂါရွိေသာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွာ ကုိယ္ဝန္ ပ်က္က်ႏုိ္င္ပါသည္။ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ အခ်ိန္မတုိင္မီ ကေလးေမြးျခင္း၊ အေလးခ်ိန္ မျပည့္ျခင္း၊ ကေလးအေသ ေမြးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ က်န္းမာစြာ ေနျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေဘးမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်မည္နည္း။

မိမိကုိယ္ကုိ က်န္းမာစြာေနျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။

  • က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား ပုံမွန္လုပ္ပါ။
  • ညႊန္ၾကားေသာ ေဆးမ်ားအတုိင္း ေသာက္သုံးပါ။
  • ေကာင္းေကာင္း အနားယူပါ။
  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းသိမ္းပါ။
  • စိတ္က်န္းမာေရးကုိ ဂ႐ုစို္က္ပါ။
  • ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ တရားမဝင္ ေဆးမ်ား မေသာက္ပါႏွင့္၊ မသုံးစြဲပါႏွင့္။

ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစိုက္လွ်င္ ႏွလုံးေရာဂါရွိေသာ မိခင္မ်ားသည္လည္း ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ မိမိ ႏွလုံးအထုးကု ဆရာဝန္ႏွင့္ တုိင္ပင္၍ ကုိယ္ဝန္မေဆာင္မီ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။