ႏွလံုးေရာဂါ
ငယ္ရြယ္ခ်ိန္မွာ ရုတ္တရက္ေသဆံုးမႈရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေၾကာင္းအရင္းမ်ား
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ငယ္ရြယ္ခ်ိန္မွာ ရုတ္တရက္ေသဆံုးမႈရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေၾကာင္းအရင္းမ်ား
အားလံုးၾကားသိျပီးေလာက္ျဖစ္မယ့္ စိတ္မေကာင္းစရာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ႏွလံုးေရာဂါရိွသူကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ႏွလုံးေ၀ဒနာရွင္မ်ားကုိေစာင့္ေရွာက္ရသည္မွာစိန္ေခၚမႈတစ္ခု ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ ရုတ္တရက္ ႏွလုံးရပ္ျခင္း လကၡဏာမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ရုတ္တရက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ႏွလုံးက်န္းမာေရးအတြက္ အားျဖည့္အစာမ်ား
ေရာဂါရွိေနသည္
ႏွလုံးက်န္းမာေရးအတြက္ အားျဖည့္အစာမ်ား
ႏွလုံးေရာဂါဟာ ကမာၻေပၚတြင္ အသက္ေသဆုံးမွဳကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေသြးယိုစိမ့္မႈအႏၱရာယ္ရွိတဲ့ႏွလံုးေရာဂါရွိသူေတြအတြက္ Watchman implant ကုထံုး
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေသြးယိုစိမ့္မႈအႏၱရာယ္ရွိတဲ့ႏွလံုးေရာဂါရွိသူေတြအတြက္ Watchman implant ကုထံုး
စင္ကာပူရဲ႕ပုဂၢလိက က႑မွာေတာ့ ဒီကုထံုးကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
နွလံုးအလုပ္မလုပ္ျခင္းအေႀကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
နွလံုးအလုပ္မလုပ္ျခင္း ဆိုတာဘာလဲ။ နွလံုးအလုပ္မလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ႏွလုံးေရာဂါကုိျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာအေၾကာင္းမ်ား
ႏွလုံးေရာဂါတြင္ပုံစံမ်ဳိးစုံရွိၿပီးႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
Cardiomyopathy ( ႏွလံုးၾကြက္သားထူလာျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးၾကီးျခင္း)
ႏွလံုးဆိုတာ ေမြးကတည္းက အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ေမြးရာပါနွလံုးေရာဂါသည္ေတြ ကိုယ္၀န္ရနိုင္လား
ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား