ႏွလံုးေရာဂါ
ကိုယ့္မွာ ႏွလံုးေရာဂါရွိေနတာ သိနုိင္မယ့္ လကၡဏာ (၉) ခု
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာေရးစင္တာ
ကိုယ့္မွာ ႏွလံုးေရာဂါရွိေနတာ သိနုိင္မယ့္ လကၡဏာ (၉) ခု
ႏွလံုးေရာဂါရွိေနျပီလားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သံသယရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြရွိတတ္ပါတယ္။ ေမာတယ္၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
လံုးဝကို လ်စ္လ်ဴရႈထားဖုိ႕ မသင့္တဲ့ ႏွလံုးေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ။ ။
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
လံုးဝကို လ်စ္လ်ဴရႈထားဖုိ႕ မသင့္တဲ့ ႏွလံုးေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ။ ။
ႏွလံုးေရာဂါ ဆုိတာ သင့္ကုိ အသိမေပးဘဲ ဘြ့ားကနဲ ေပၚလာတတ္မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွလံုးမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အလုပ္ခြင္ဖိအားေတြေၾကာင့္ အဖိုးတန္ႏွလံုးေလးမထိခိုက္ေစဖို႔
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
အလုပ္ခြင္ဖိအားေတြေၾကာင့္ အဖိုးတန္ႏွလံုးေလးမထိခိုက္ေစဖို႔
က်န္းမာျခင္းသည္လာဘ္တစ္ပါး၊ က်န္းမာျခင္းကို ေရႊေပးလို႔မရဆိုတာ ၾကားဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ငယ္ရြယ္ခ်ိန္မွာ ရုတ္တရက္ေသဆံုးမႈရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေၾကာင္းအရင္းမ်ား
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ငယ္ရြယ္ခ်ိန္မွာ ရုတ္တရက္ေသဆံုးမႈရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေၾကာင္းအရင္းမ်ား
အားလံုးၾကားသိျပီးေလာက္ျဖစ္မယ့္ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္းတစ္ခုကေတာ့ သရုပ္ေဆာင္မင္းေသြးဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ႏွလံုးေရာဂါရိွသူကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ႏွလုံးေ၀ဒနာရွင္မ်ားကုိေစာင့္ေရွာက္ရသည္မွာစိန္ေခၚမႈတစ္ခု ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ လူနာေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ ရုတ္တရက္ ႏွလုံးရပ္ျခင္း လကၡဏာမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ရုတ္တရက္ ႏွလုံးရပ္ျခင္း လကၡဏာမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ႏွလုံးက်န္းမာေရးအတြက္ အားျဖည့္အစာမ်ား
ေရာဂါရွိေနသည္
ႏွလုံးက်န္းမာေရးအတြက္ အားျဖည့္အစာမ်ား
ႏွလုံးေရာဂါဟာ ကမာၻေပၚတြင္ အသက္ေသဆုံးမွဳကို ျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ ထိပ္ဆုံးက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
အားကစားသမားမ်ားအတြက္ႏွလုံးစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း
ယေန႔ေခတ္တြင္ႏွလုံးေရာဂါသည္ေသဆုံးမႈမ်ားေသာေရာဂါ မ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာအလုပ္ဖိအားမ်ား
ေလ့လာမည္
ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေသာအလုပ္ဖိအားမ်ား
ႏွလုံးေရာဂါသည္ ယေန႔ကမာၻတြင္ေသဆုံးမႈမ်ားေသာေရာ ဂါမ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတုိး ႏွင့္ ႏွလုံးေရာဂါအေၾကာင္း
ႏွလုံးေရာဂါသည္ က်န္းမာေသာစားေသာက္မႈႏွင့္ေနထုိင္မႈ ပုံစံမရွိပါကလူတုိင္းတြင္ျဖစ္ႏုိင္ေသာျပင္းထန္သည့္ေရာဂါျဖစ္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ