ေသြးတုိးေရာဂါ
ႏွလံုးၾကြက္သားပုပ္ျခင္း အေရးေပၚအေျခအေန
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ႏွလံုးၾကြက္သားပုပ္ျခင္း အေရးေပၚအေျခအေန
ႏွလံုးဆုိတာ ကိုယ္ခႏၶာအစိိတ္အပိုင္းေတြ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ကာလရွည္ၾကာေသြးတုိးျခင္းးကုိ ဘယ္လုိကုသမလဲ
ေသြးေပါင္ခ်ိန္ဟာ ၁၄၀/၉၀ ထက္ျမင္႔ေနရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ေသြးေပါင္က်ျခင္း
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်တာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေသြးတုိးျခင္းႏွင္႔ လိင္မွဳကိစၥ
ေသြးတုိးေရာဂါေၾကာင္႔ ေသြးေၾကာေတြ ပ်က္စီးလာျခင္းဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေသြးတိုးေနလွ်င္ အရက္ေသာက္သင့္၊ မေသာက္သင့္
ေသြးေပါင္တက္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္ဆရာ၀န္က ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ဇင့္ဓာတ္ နွင့္ ေသြးေပါင္
ဇင့္ သည္ ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားအတြက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ေသြးတိုးေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
ေသြးတိုးေရာဂါဆုိတာ ဘာလဲ? Hypertension ဆိုတာကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကေလးေသြးတိုးသည့္အခါ မိဘမ်ားသိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
ကေလးေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ႕ ေသြးတိုးေရာဂါဆိုတာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား