ေသြးတုိးေရာဂါ
ေရာဂါရွိေနသည္
ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ကာလရွည္ၾကာေသြးတုိးျခင္းးကုိ ဘယ္လုိကုသမလဲ
ေသြးေပါင္ခ်ိန္ဟာ ၁၄၀/၉၀ ထက္ျမင္႔ေနရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ေသြးေပါင္က်ျခင္း
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်တာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကုိယ္၀န္ဆိပ္တက္ျခင္းအေၾကာင္း သိသင္႔ေသာ ၅ခ်က္
အမ်ဳိးသမီးတဦးရဲ့ ဘ၀မွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေသြးတုိးျခင္းႏွင္႔ လိင္မွဳကိစၥ
ေသြးတုိးေရာဂါေၾကာင္႔ ေသြးေၾကာေတြ ပ်က္စီးလာျခင္းဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေသြးတိုးေနလွ်င္ အရက္ေသာက္သင့္၊ မေသာက္သင့္
ေသြးေပါင္တက္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္ဆရာ၀န္က ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေသြးေပါင္တက္ ေသာသူမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ား
အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ေသြးေပါင္ တက္ေလ့ရွိပါက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ေသြးတိုးေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
ေသြးတိုးေရာဂါဆုိတာ ဘာလဲ? Hypertension ဆိုတာကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကေလးေသြးတိုးသည့္အခါ မိဘမ်ားသိသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား
ကေလးေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ႕ ေသြးတိုးေရာဂါဆိုတာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
သင့္ကေလး ေသြးေပါင္က်ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးသိစရာအခ်က္မ်ား
ကေလးငယ္ေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ႕ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ေရာဂါဆိုတာကဘာလဲ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား