ေသြးတုိးေရာဂါ
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
သင့္မွာ ေသြးတိုးရွိရင္ ဒီအစားအစာေတြ မစားသင့္ပါဘူး
နာတာရွည္ ေသြးတိုးေရာဂါဆိုတာ က်ား၊ မ မေရြး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေသြးတိုးေရာဂါရွိတာလား ဒါေတြစားပါ
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေသြးတိုးေရာဂါရွိတာလား ဒါေတြစားပါ
ေသြးတိုး ေျပာေတာ့သာ ဘာမွမဟုတ္သလို တကယ္ေတာ့ ေသြးတိုးက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေသြးတုိးရဲ ႔ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ ႏွလံုးအေမာေဖာက္ျခင္း (Hypertensive Heart Failure)
Hypertensive Heart Failure ဆုိတာ ေသြးတိုးေရာဂါရဲ ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ႏွလံုးၾကြက္သားပုပ္ျခင္း အေရးေပၚအေျခအေန
ႏွလံုးဆုိတာ ကိုယ္ခႏၶာအစိိတ္အပိုင္းေတြ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ကာလရွည္ၾကာေသြးတုိးျခင္းးကုိ ဘယ္လုိကုသမလဲ
ေသြးေပါင္ခ်ိန္ဟာ ၁၄၀/၉၀ ထက္ျမင္႔ေနရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေသြးေပါင္တက္ ေသာသူမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ား
အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ေသြးေပါင္ တက္ေလ့ရွိပါက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ေသြးက်ေဆးေတြရဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
သင့္တြင္ ေသြးတုိးေရာဂါရွိပါက ေသြးက်ေဆးမ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ေသြးတိုးေရာဂါ ကုသျခင္းတြင္ ေသြးေၾကာက်ယ္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳျခင္း
ေသြးတုိးကုသနည္းမ်ား တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေဆးမ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား