လူအမ်ားစုက ေလျဖတ္ျခင္းဟာ သက္ၾကီးပိုင္းေတြ ျဖစ္တာလုိပပဲ ထင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေမြးကင္းစေတြမွာလည္း သက္ၾကီးပိုင္းေတြလုိပဲ ေလျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမြးျပီးစ ၂၈ ရက္အတြင္းမွာ ေလျဖတ္ျခင္းဟာ ေတြ႔ရမ်ားတတ္ျပီး မိဘေတြ သတိမထားမိဘဲရွိတတ္ပါတယ္။

ကေလးေတြ၊ သက္ၾကီးရြယ္အုိေတြမွာ ေလျဖတ္ျခင္းဟာ သတိမျပဳမိဘဲ ေနတတ္ျပီး ကုသျခင္း မျပဳမိၾကပါဘူး။

ေလျဖတ္ျခင္းဆုိတာ ဦးေႏွာက္ကုိသြားတဲ့ ေသြးစီးဆင္းမွဳ ရပ္တန္႔သြားျခင္း၊ ေလ်ာ႔နည္းသြားျခင္းေၾကာင္႔ ဦးေႏွာက္ကုိ ထိခိုက္ေစတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ေလျဖတ္ျခင္း ၂မ်ုိးရွိပါတယ္။ ေသြးေၾကာပိတ္၍ ေလျဖတ္ျခင္းနဲ႔ ေသြးေၾကာပိတ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေသြးေၾကာပိတ္၍ ေလျဖတ္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ အတြင္းမွာ ေသြးခဲပိတ္ဆုိ႔သြားလုိ႔ ေသြးစီးဆင္းမွဳေလ်ာ႔နည္းသြားလုိ႔ ေလျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြ အထူးသျဖင္႔ ေမြးကင္းစအရြယ္ေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့ ေသြးေၾကာပိတ္ေလျဖတ္ျခင္း ၂မ်ဳိး ရွိပါတယ္။

ေသြးျပန္ေၾကာထဲမွာ ေသြးခဲပိတ္လုိ႔ ေလျဖတ္ျခင္းနဲ႔ ေသြးလႊတ္ေၾကာထဲမွာ ေသြးခဲပိတ္လုိ႔ ေလျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေသြးေၾကာေပါက္၍ ေလျဖတ္ျခင္းကေတာ႔ ဥိးေႏွာက္ေသြးေၾကာဟာ ေပါက္ျပဲသြားျပီး ဦးေႏွာက္ထဲ ေသြးယုိသြားရင္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ပရုိတိန္းေတြဟာ အခ်င္းမွတဆင္႔ မိခင္ဆီကေန ကေလးဆီကုိ ေရာက္ရွိႏိုင္ျပီး ေသြးယုိႏိုင္ေျခကုိ က်ဆင္းေစပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူတုိ႔က ေသြးခဲေစျပီး ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခရွိေနပါတယ္။ တခါတရံမွာ အခ်င္းထဲမွာ ေသြးခဲျဖစ္ေပၚျပီး ကေလးဆီကုိ ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးရဲ့ဦးေႏွာက္ထဲကုိ ေသြးခဲေရာက္သြားရင္ ေလျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

မီးဖြားျခင္းဟာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြ ေလျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ အခ်ိန္လည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးဖြားစဥ္မွာ ေခါင္းထိခိုက္ရင္ ေသြးေၾကာေတြကုိပါ ဒဏ္ျဖစ္ေစျပီး ေသြးခဲျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းေတြ ၾကဳံႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ေမြးကင္းစကေလးေတြဟာ လူၾကီးမ်ားထက္ ေသြးနီဥမ်ားတာေၾကာင္႔ ေသြးပုိပ်စ္တတ္ျပီး ေသြးခဲႏိုင္ေျခ ပုိမ်ားပါတယ္။ ေမြးျပီးခါစ ရက္ပိုင္းေတြမွာ ေရဓာတ္ဆုံးရွဳံးရင္ ေသြးခဲျခင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေမြးကင္းစကေလးေတြ ေလျဖတ္တဲ့အခါ လကၡဏာ မျပတတ္တာမုိ႔ ဒီျပသနာကုိ သတိမျပဳမိဘဲ ၾကီးလာသည္႔တိုင္ ကုသျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြမွာ ေလျဖတ္ရင္ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ စကားေျပာခက္ခဲျခင္း၊ ထုံျခင္း၊ ဟန္ခ်က္မညီျခင္း စတာေတြဟာ ေမြးကင္းစကေလးေတြမွာ ေတြ႔ရဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ကေလးအမ်ားစုရဲ့ လကၡဏာဟာ တက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးကင္းစအရြယ္ပိုင္းေတြမွာ အသိသာဆုံးလကၡဏာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ တက္ျခင္းဟာ ခန္႔မွန္းရ ခက္တတ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

  • ႏို႔စုိ႔ျခင္း၊ ၀ါးျခင္း၊ မ်က္လုံးလွဳပ္ရွားမွဳ အပါအ၀င္ မ်က္ႏွာအမူအရာ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေနတတ္ျခင္း
  • အသက္ရွဴတန္႔သြားျပီး ႏွလုံးခုန္စည္းခ်က္ႏွင္႔အျပိဳင္ မ်က္ႏွာ၊ လွ်ာ၊ လက္၊ ေျခေထာက္ စသည္တုိ႔ လိုက္ပါလွဳပ္ရွားေနတတ္ျခင္း
  •  ၾကြက္သားမ်ားေတာင္႔တင္းျပီး လက္၊ ေျခေထာက္ သို႔မဟုတ္ တကုိယ္လုံး အေၾကာလိုက္သကဲ့သုိ႔ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ျခင္း စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြ ေလျဖတ္ရင္ ကုိယ္ခႏၶာ တဖက္ဖက္မွာ အားနည္းသြားတာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေမြးကင္းစကေလးေတြမွာေတာ႔ ဦးေႏွာက္ဖြ႔ံျဖဳိးမွဳ မရွိေသးတာေၾကာင္႔ ဒီလကၡဏာေတြ မေပၚႏိုင္ေသးပါဘူး။

ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ေလျဖတ္တဲ့ ေမြးကင္းစကေလးေတြရဲ့ ၁၅%ရဲ့ ကုိယ္ခႏၶာတဖက္ဖက္စာ လွဳပ္ရွားမွဳ နည္းတတ္ပါတယ္။ ကေလးၾကီးလာတာနဲ႔အမွ် ဒီလကၡဏာကုိ သတိျပဳရတာ ပုိမုိလြယ္ကူလာပါတယ္။

လက္ေရြးျခင္းဟာ ေမြးကင္းစကာလအလြန္ ၆ပတ္ကေန ၆လအတြင္း အရြယ္ေတြမွာ ျပတတ္တဲ့ ေလျဖတ္ျခင္းရဲ့ လကၡဏာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ီကေလးေတြဟာ ဘယ္ သုိ႔ ညာလက္ကုိ ပုိမုိအားျပဳလုပ္ကိုင္တတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႔မိဘေတြဟာ သူတုိ႔ကေလးေတြ သူတုိ႔အရြယ္ထက္ ပုိျပီးဖြံ႔ျဖဳိးတတ္တယ္လုိ႔ ထင္တတ္ၾကေပမယ္႔ တကယ္တမ္းေတာ႔ ေလျဖတ္ထားတဲ့ လကၡဏာပါပဲ။ က်န္းမာတဲ့ကေလးေတြမွာ ဘယ္ညာလက္ေရြးျခင္းဟာ ပုံမွန္အားျဖင္း ၁၂လေအာက္ပိုင္းမွာ မေပၚတတ္ပါဘူး။

ေမြးကင္းစကေလးေတြကုိ ေလျဖတ္ေစတဲ့ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ႏွလုံးမွာ အေပါက္ပါလာသလုိမ်ဳိး ေမြးရာပါခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္ဟာ ေသြးခဲေတြႏွလုံးကုိျဖတ္သန္းျပီး ဦးေႏွာက္ကုိ ေရာက္သြားေစဖုိ႔ ပုိမုိလြယ္ကူေစပါတယ္။

ေသြးခဲတတ္တဲ့ ျပသနာ မိသားစုရာဇ၀င္မွာရွိရင္ ေမြးကင္းစ ကေလးေတြမွာလည္း ေလျဖတ္ႏိုင္ေျခ ပုိမ်ားပါတယ္။ ပုိး၀င္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမွးပါးေရာင္ျခင္း စတဲ့ ေရာဂါမ်ဳိးေတြေၾကာင္႔လည္း ေသြးခဲျခင္းျဖစ္ေစပါတယ္။ တျခားျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခေတြကေတာ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသလုိ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမြးကင္းစကာလမွာ ေလျဖတ္တာျဖစ္ရင္ သတိထးမိဖုိ႔ဟာ မိဘေတြအတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ သင္႔ကေလး တခုခုျဖစ္ေနတယ္ထင္ရင္ ဆရာ၀န္ျပပါ။ သိပ္ျပီး လြန္ကဲေနတယ္လုိ႔ ထင္မွာ မစုိးရိမ္ပါနဲ႔။ ေဘးကင္းျခင္းဟာ ၀မ္းနည္းရျခင္းထက္စာရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

သင္႔ဆရာ၀န္ဟာ ကေလးဟာ ေလျဖတ္တာျဖစ္နိုင္ျပီဆုိရင္ ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ဆီမွာ လုိအပ္တဲ့စစ္ေဆးမွဳေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ညႊန္ပါလိမ္႔မယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဧပြီ 11, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဧပြီ 11, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။