ေလျဖတ္ေရာဂါ
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး,မိသားစုနွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြမွာ ဘယ္လိုဖိအားေတြ သက္ေရာက္ေစလဲ
ေလျဖတ္ျခင္းဟာ ကာယကံရွင္ကိုသာမက အိမ္ေထာင္ဖက္၊မိသားစုနဲ႕ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလျဖတ္ေရာဂါအတြက္ ဘိုးေတာ့စ္ထိုးကုသျခင္း
ဘိုးေတာ့စ္အေၾကာင္း သင္ၾကားဖူးနားဝရွိပါလိမ့္မယ္။ဒီစာလုံးကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေလျဖတ္ျခင္းက က်န္းမာေရးကို ဘယ္လိုထိခိုက္ေစတာလဲ
ေလျဖတ္ျခင္းဟာ အသက္အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အေျခအေနတခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလျဖတ္ျပီးေနာက္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေလျဖတ္ျပီးေနာက္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ
ေခါင္းကိုက္ျခင္းဟာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ျပႆနာတခုပါ။စိတ္က်ေဝဒနာခံစားရျခင္း၊စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျပားျခင္း၊အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း၊ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္း(ေရာဂါ)တစံုတရာရွိျခင္းအပါအဝင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေမြးကင္းစနွင့္ ကေလးငယ္ေလးေတြမွာ ေလျဖတ္ျခင္းကို ဘယ္လိုစစ္ေဆးေတြ႔ရွိနုိင္မလဲ
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေမြးကင္းစနွင့္ ကေလးငယ္ေလးေတြမွာ ေလျဖတ္ျခင္းကို ဘယ္လိုစစ္ေဆးေတြ႔ရွိနုိင္မလဲ
ေလျဖတ္ျခင္းဟာ ေမြးကင္းစအပါအဝင္ ကေလးငယ္မ်ားမွာပါ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေလျဖတ္ျခင္းနွင့္ လူၾကီးေလျဖတ္ျခင္း ဘာကြာသလဲ
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကေလးေလျဖတ္ျခင္းနွင့္ လူၾကီးေလျဖတ္ျခင္း ဘာကြာသလဲ
ေလျဖတ္လူနာအေၾကာင္းကို စဥ္းစားတဲ့အခါ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ေလျဖတ္ျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ဆရာ၀န္က ဘယ္လိုစစ္ေဆးအတည္ျပဳသလဲ
ေလျဖတ္ျခင္းဟာ အေရးေပၚ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခု ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ေသြးေၾကာနံရံပံုမမွန္ျခင္း ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္း
ေလျဖတ္ျခင္းဆိုတာ လူအမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးျပီးသား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ