ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း
ဦးေခါင္းမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ရင္ ဂရုစိုက္ရမယ့္အခ်က္မ်ား
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ဦးေခါင္းမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ရင္ ဂရုစိုက္ရမယ့္အခ်က္မ်ား
ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မ်က္လံုးတဝိုက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရင္ ဂရုစိုက္ပါ
ေလ့လာမည္, ေရာဂါရွိေနသည္
မ်က္လံုးတဝိုက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရင္ ဂရုစိုက္ပါ
မ်က္ႏွာမွာျဖစ္တဲ့ဒဏ္ရာက ေသးေသးေလးပဲျဖစ္ပါေစဦး၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ား
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ား
လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ သမုဒၵရာဝမ္းထြာအတြက္ေန႔စဥ္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ႏႈတ္ခမ္းတဝိုက္ မေတာ္တဆထိခိုက္မိခဲ့ရင္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ႏႈတ္ခမ္းတဝိုက္ မေတာ္တဆထိခိုက္မိခဲ့ရင္
မ်က္ႏွာ္ရဲ႕ အလွတရားကိုတိုးေစတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မ်က္ႏွာမွာထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ရင္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
မ်က္ႏွာမွာထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ရင္ အမာရြတ္မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုဂရုစိုက္မလဲ
လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာနဲ႔မကင္းပါဘူး။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ညဘက္အဖ်ားတက္တဲ့ကေလးကို အေရးေပၚဘယ္လိုျပဳစုမလဲ
ေလ့လာမည္
ညဘက္အဖ်ားတက္တဲ့ကေလးကို အေရးေပၚဘယ္လိုျပဳစုမလဲ
ကေလးေနေကာင္းရဲ႕လား။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား