ေယာဂ ေလ့က်င့္ခန္း
သူမ်ားကိုကူညီမည္
အဆစ္ေရာင္ေရာဂါရွိသည့္ မိဘမ်ားကို ေယာဂေလ့က်င့္ရန္ ကူညီေပးျခင္း
ညင္သာသည့္ေယာဂပံုစံမ်ားသည္ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါလူနာမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
အိမ္မွာေယာဂက်င့္မည့္ သင့္ဇနီးကို ကူညီေပးျခင္း
ေယာဂသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို ပြင့္ေစၿပီး စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစပါသည္။ ၎တြင္ ေလ့က်င့္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေယာဂသင္တန္းအတြက္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကို ကူညီျပင္ဆင္ေပးျခင္း
ေယာဂတြင္ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုမွစမည့္သင့္သူငယ္ခ်င္းမွ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
မိမိခ်စ္ရသူမ်ားအတြက္ ေယာဂေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္ ကူညီဆြဲေပးျခင္း
ေယာဂသည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာေရးကို အားေကာင္းေစသည့္ အာနိသင္ထက္ေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ေယာဂအတြက္ သင့္ဇနီးကို အကူအညီေပးျခင္း
ေယာဂသည္ တစ္ကိုယ္လံုးကိုက်န္းမာေစသည္။ ကိုယ္၀န္ရွိေနစဥ္ ေယာဂလုပ္ျခင္းသည္ သင့္ဇနီး၏ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ရာသီလာစဥ္ ေယာဂလုပ္ေနေသာသင့္အမ်ိဳးသမီးအား ဂရုစိုက္ေပးျခင္း
ရာသီလာေနစဥ္ ေယာဂက်င့္ျခင္းႏွင့္ပါတ္သတ္၍ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾက၏။ တစ္ခ်ိဳ႕က ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းကို ေယာဂက ဘယ္လိုကူညီေပးႏုိင္မလဲ
ေယာဂက သင့္က်န္းမာေရးကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ေနထိုင္ေကာင္းေစတဲ့အျပင္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ဓမၼတာလာေနစဥ္အတြင္း ေလ့က်င့္ႏိုင္မယ့္ ေယာဂပံုစံမ်ား
ဓမၼတာလာေနစဥ္အတြင္းမွာ ေယာဂေလ့က်င့္ဖို႔ စိုးရိမ္ေနပါသလား။ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေယာဂသင္တန္းမစမီ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ စားစရာမ်ား
ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေသြးေတြကို အစာေခ်နစ္ကေနၿပီး ၾကြက္သားေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေယာဂက သင့္ပံုစံကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သလဲ
ေယာဂကေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို လူအမ်ားစုက သိၿပီးသားပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ