ေမ့ေဆး ပညာေပး
ေမ့ေဆး သို႔မဟုတ္ ထံုေဆးေၾကာင့္ အသိ၊ အထိကင္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
ေလ့လာမည္
ေမ့ေဆး သို႔မဟုတ္ ထံုေဆးေၾကာင့္ အသိ၊ အထိကင္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
ထံုေဆး၊ ေမ့ေဆးေတြဟာ ၿခံဳၾကည့္မယ္ဆို လူအမ်ားစုအတြက္ အလြန္ေဘးကင္းပါတယ္။ က်န္းမာေရးအေျခအေနရွိတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေမ့ေဆး၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား
ေလ့လာမည္
ေမ့ေဆး၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား
ေမ့ေဆး (Anesthesia)ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ ဂရိဘာသာကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ျပီး အာရံုခံစားမႈေတြဆံုးရံႈးျခင္းလို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အရံအာရံုေၾကာပိတ္ဆို႔မႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
ေလ့လာမည္
အရံအာရံုေၾကာပိတ္ဆို႔မႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
အကယ္၍ သင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာကို ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ခြဲစိတ္မယ့္ေနရာတဝွိက္တင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ခါးေအာက္ပိုင္းထံုရန္ ေက်ာေအာက္ဘက္ကို ထိုးရေသာ ထံုေဆးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
ေရာဂါရွိေနသည္
ခါးေအာက္ပိုင္းထံုရန္ ေက်ာေအာက္ဘက္ကို ထိုးရေသာ ထံုေဆးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
Epidural လို႔သိၾကတဲ့ ခါးေအာက္ပိုင္းထံုဖို႔ ေက်ာေအာက္ကို ထိုးရတဲ့ ထံုေဆး (Epidural Anesthesis) ဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ ထံုေဆး၊ ေမ့ေဆးတို႔ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ေလ့လာမည္
စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ ထံုေဆး၊ ေမ့ေဆးတို႔ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ခြဲစိတ္ခန္းအျပင္ဘက္ေနရာေတြမွာ စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ ထံုေဆး၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Regional Anesthesia ဆိုတာဘာလဲ သူ႔ရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြက ဘာလဲ
ေလ့လာမည္
Regional Anesthesia ဆိုတာဘာလဲ သူ႔ရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြက ဘာလဲ
ခြဲစိတ္ေနစဥ္မွာ နာက်င္မႈသက္သာေစရန္နဲ႔ ခံစားသိရွိမႈတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစရန္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
သြားဘက္ဆိုင္ရာ ထံုေဆးေပးေသာအခါ မ်က္ႏွာထံုျခင္းဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသလဲ
ထံုေဆးသည္ သြားဘက္ဆိုင္ရာကုသမဳွမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည္။ ထံုေဆးကို အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သြားဘက္ဆိုင္ရာေမ့ေဆး- သြားေဆးခန္းမွ ထိုင္ခံုေပၚတြင္သင္စိတ္သက္သက္သာသာ ေနႏိုင္ပါသလား။
ေလ့လာမည္
သြားဘက္ဆိုင္ရာေမ့ေဆး- သြားေဆးခန္းမွ ထိုင္ခံုေပၚတြင္သင္စိတ္သက္သက္သာသာ ေနႏိုင္ပါသလား။
လူအခ်ိဳ႕သည္ သြားဘက္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို နာက်င္မႈႏွင့္ တြဲျမင္တတ္ၾကသည္။ သြားဆရာ၀န္ထံသို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးခန္းတြင္ နာက်င္မွုႏွင့္ စိုးရိမ္မွုကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
လူအမ်ားစုသည္ သြားေဆးခန္းသို႔ သြားရန္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားတတ္ၾကသည္။ သြားက်န္မာေရးအတြက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ