ေမ့ေဆး ပညာေပး
ေမ့ေဆး၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား
ေလ့လာမည္
ေမ့ေဆး၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား
ေမ့ေဆး (Anesthesia)ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ ဂရိဘာသာကေန ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အရံအာရံုေၾကာပိတ္ဆို႔မႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
ေလ့လာမည္
အရံအာရံုေၾကာပိတ္ဆို႔မႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
အကယ္၍ သင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာကို ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ ထံုေဆး၊ ေမ့ေဆးတို႔ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ေလ့လာမည္
စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ ထံုေဆး၊ ေမ့ေဆးတို႔ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ခြဲစိတ္ခန္းအျပင္ဘက္ေနရာေတြမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Regional Anesthesia ဆိုတာဘာလဲ သူ႔ရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြက ဘာလဲ
ေလ့လာမည္
Regional Anesthesia ဆိုတာဘာလဲ သူ႔ရဲ႕ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြက ဘာလဲ
ခြဲစိတ္ေနစဥ္မွာ နာက်င္မႈသက္သာေစရန္နဲ႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား