“ဆရာ အေဖ နာေနတယ္ေျပာလို႔”

“ဟုတ္ကြ်န္ေတာ္လူနာသက္သာေအာင္ေဆးတစ္လံုးထိုးေပးပါမယ္”

“အေဖ႔အေျခအေနက ဘယ္လိုရိွလဲ ဆရာရယ္”

“ဟုတ္ေျပာရတာေတာ႔စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊ သိျပီးသားထင္ပါတယ္။ လူနာက အသည္းကင္ဆာဆုိေတာ႔သိပ္ေတာ႔အေျခအေနမေကာင္းဘူး။ ေနာက္ဆံုးအဆင္႔ဆိုေတာ႔ေလ။တတ္ႏိုင္သေရြ႕သက္ေတာင္႔သက္သာျဖစ္ေအာင္ေတာ႔လုပ္ေပးေနပါတယ္။”

“ဟုတ္ဆရာ အဓိကကေတာ႔အရမ္းၾကီး မခံစားေစခ်င္တာပါ။”

အသည္းကင္ဆာျဖစ္ပြားေနေသာလူနာ၏ လူနာရွင္ႏွင္႔သမားေတာ္တို႔ေျပာေနေသာစကားမ်ားျဖစ္သည္။လူနာက အရက္ႏွင္႔ေၾကာင္႔အသည္းေျခာက္ရာမွတဆင္႔အသည္းကင္ဆာေျပာင္းကာ
ေနာက္ဆံုးအဆင္႔ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မိသားစုက လုပ္လို႔ရေသာ ကုသမွဳေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလုပ္ေပးထားေသာ္လည္း လူနာအေျခအေနက မေကာင္းခဲ႔။ ကင္ဆာမွန္းသိခ်ိန္မွာပင္ခြဲစိတ္ကုသ၍မရႏိုင္ေတာ႔သျဖင္႔ေသြးေၾကာအတြင္းသို႔ေဆးသြင္းကုသျခင္းကုိသာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္အသည္းကင္ဆာ၏ ေရာဂါသေဘာသဘာဝအတိုင္း ေရာဂါအေျခအေနမွာ ေပ်ာက္ကင္းသြားျခင္းမရိွဘဲ
ခဏသက္သာသြားရံုသာရိွျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ျပန္ဆိုးလာခဲ႔သည္။ ယခုအေနအထားတြင္ေရာဂါမွာအဆိုးဆံုးအေနအထားသို႔ေရာက္ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။

အသည္းေျခာက္ျခင္းႏွင္႔ အသည္းကင္ဆာအသည္းေျခာက္ျခင္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။အသည္းေျခာက္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားတြင္အရက္ႏွင္႔အသည္းေရာင္အသားဝါ B ပိုး C ပိုးမ်ားသည္အျဖစ္မ်ားေသာ အေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ပါဝင္ပါသည္။အသည္းေရာဂါျဖစ္လာျပီဆိုလွ်င္အသည္းေရာဂါမွာ စတင္ျဖစ္ပြားစတြင္တစ္ခါတစ္ရံသိသိသာသာ လကၡဏာမျပဘဲလည္း
ရိွတတ္သည္။ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ အသားဝါျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ရင္ေခါင္း ညာဘက္ပိုင္းတြင္နာျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။အသည္းေျခာက္လာျပီဆိုလွ်င္ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင္႔ကိုယ္လက္မ်ားေဖာေယာင္ျခင္း၊ ေရဖ်ဥ္းစြဲျခင္း၊
အသားဝါျခင္း၊ ေသြးအန္ျခင္း၊ ေသြးဝမ္းႏွင္႔ဝမ္းအမည္းမ်ားသြားျခင္း မ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္အသည္းဆိပ္မ်ား ဦးေႏွာက္ေရာက္ျပီး သတိမေကာင္းေတာ႔ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင္႔အဆုတ္မ်ားပါထိခိုက္လာျခင္းမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္။

အသည္းေျခာက္ျခင္းမွတစ္ခါတစ္ရံအသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားသည္အထိျဖစ္တတ္ပါသည္။အသည္းကင္ဆာမွာလည္း ကင္ဆာမ်ားထဲတြင္ေရာဂါအပြားျမန္ေသာ ကင္ဆာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သိရိွခ်ိန္တြင္ေရာဂါအဆင္႔မွာ ေနာက္က်ေနတတ္သည္။ သိသာေသာ လကၡဏာမျပဘဲႏွင္႔လည္းအသည္းကင္ဆာျဖစ္ေနတတ္ရာ အသည္းေျခာက္သူမ်ား၊ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသူမ်ား (ေအာက္တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းရိွသူမ်ား) အေနျဖင္႔ပံုမွန္Ultrasound ရိုက္စစ္ေဆးျခင္းကဲ႔သို႔စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္သင္႔ပါသည္။အရက္ႏွင္႔ အသည္းအရက္ကိုအလြန္အကြ်ံေသာက္သံုးျခင္းသည္အသည္းေျခာက္ျခင္း အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္းႏွင္႔တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ပါသည္။ အရက္ကိုတစ္ေန႔၂ယူနစ္ထက္ပိုမိုေသာက္သံုးျခင္းသည္က်န္းမာေရးႏွင္႔ညီညြတ္ပါေခ်။ အရက္၂ ယူနစ္သည္အၾကမ္းအားျဖင္႔ဘီယာခြက္တစ္ခြက္၊ ဝီစကီစပ္ျပီးသား တစ္ခြက္ႏွင္႔ညီမွ်သည္။ ပို၍ ေျပာရခက္သည္မွာ အရက္ပါဝင္မွဳ အတိအက် မရိွေသာ အရက္မ်ားကိုေသာက္သံုးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အရက္ပမာဏကိုတြက္ရခက္၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္မ်ားေသာ အားျဖင္႔
အရက္ကိုစြဲသူအမ်ားစုမွာ အရက္ကိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပမာဏအတိင္းသာ ေသာက္သံုးေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆို မနက္ကတည္းကပင္အရက္ေသာက္ေနၾကသည္။ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင္႔အသည္းေရာင္ျခင္း၊ အသည္းအဆီဖံုးျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္းမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အသည္းေရာင္ပိုးမ်ားအသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးမ်ားသည္လည္း ေသခ်ာမကုသပါက အသည္းေရာင္ျခင္းမွတဆင္႔အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ ယခင္က ထိုပိုးမ်ားသည္ကုသရခက္ခဲျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျခင္းမ်ားရိွခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုေပၚလာေသာ ေဆးဝါးအသစ္မ်ားသည္ယခင္ေဆးမ်ားေလာက္ေဆးမၾကီးေတာ႔ပါေခ်။ ယခင္က အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုးျဖစ္လွ်င္တစ္ႏွစ္ခန္႔အထိေဆးထိုး ေသာက္ေဆးေသာက္စသည္ျဖင္႔လုပ္ရျပီး ကုန္က်စရိတ္မွာလည္းသိန္းရာခ်ီတတ္ပါသည္။ ယခုအခါ ေဆးဝါးအသစ္မ်ားေပၚလာျခင္းေၾကာင္႔ထိုးေဆးမထိုးဘဲႏွင္႔လည္းေသာက္ေဆးျဖင္႔သာ ကုသ၍ ရလာျပီး ကုန္က်စရိတ္မွာလည္းမ်ားစြာသက္သာလာပါသည္။

၃လသာကုရေသာ အေနအထားဆိုလွ်င္ကုန္က်စရိတ္မွာ သံုးရေသာ ေဆးေပၚမူတည္ျပီး ၁၀-၂၀ သိန္းခန္႔သာကုန္က်ေတာ႔သည္။ ထို႔အျပင္ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္အသည္းေဖာင္ေဒးရွင္းစသည္မ်ားမွလွဴဒါန္းမွဳျဖင္႔အသည္းေရာင္အသားဝါ စီပိုးကိုအခမဲ႔ကုသေပးမွဳမ်ားစတင္လာေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရေဆးရံုမ်ားရိွအသည္းအထူးကုဌာနမ်ားတြင္ျပသႏိုင္ပါသည္။အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးမ်ားသည္မသန္႔ရွင္းေသာ ေဆးထိုးအပ္ႏွင္႔ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမွကူးစက္ျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံမွဳမွကူးစက္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးရိွသူ၏ ေသြးမွတဆင္႔ကူးစက္ျခင္း၊ေရာဂါပိုးရိွသူမိခင္မွသေႏၶသားသို႔ကူးစက္ျခင္း စသည္တို႔မွကူးစက္တတ္ရာ အဆိုပါ အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုသတိထားၾကရန္လိုပါသည္။ အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးသည္ကာကြယ္ေဆးရိွေနျပီျဖစ္ရာ ေရာဂါပိုးရိွမရွိစစ္ေဆးျပီး မရိွပါက ကာကြယ္ေဆးထိုးႏိုင္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးလွ်င္လည္း ဆရာဝန္၏ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင္႔အညီေဆးေအာင္မေအာင္စစ္ေဆးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ေဆးထပ္ထိုးျခင္းမ်ားကိုလည္းလုပ္ေဆာင္သင္႔သည္။ ေဆးထိုးျပီးသူမ်ားသည္လည္း ၅ႏွစ္တစ္ခါ ျပန္လည္စစ္ေဆးျပီး လိုအပ္ပါက
ကာကြယ္ေဆးထပ္ထိုးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင္႔ပါသည္။

တျခားအသည္းေရာင္အသားဝါပိုးမ်ား ဥပမာ အသည္းေရာင္အသားဝါ A ပိုးသည္လတ္တေလာအသည္းေရာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ျပီး ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ေတာ႔အသည္းကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ထိုအဆင္႔ကို ေသခ်ာကုသပါက ေနာက္ဆက္တြဲအသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္းမ်ားေတာ႔ဆက္ျဖစ္ပြားေလ႔မရိွပါေခ်။ေဆးဝါးမ်ားႏွင္႔ အသည္းအသည္း၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေဆးဝါးႏွင္႔တျခား အဆိပ္အေတာက္မ်ားကိုဖယ္ရွားေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင္႔အသည္းကိုျပန္လည္ထိခိုက္မွဳမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ အသည္းထိႏို္င္ေသာ ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားကားမ်ားျပားလွပါသည္။ အဂၤလိပ္ေဆးမ်ားသာမက တစ္ခ်ိဳ႕တိုင္းရင္ေဆးမ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕သည္အသားဝါလာ၍ဟုဆိုကာ လက္လွမ္းမွီရာ ေဆးမ်ားကို ေသာက္ရာမွအသည္းအေျခအေနပိုဆိုးသြားျပီးအသက္ဆံုးရံွဴးရသည္အထိျဖစ္သြားၾကရသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔အသည္းမေကာင္းသည္႔လကၡဏာမ်ားရိွလာပါကလည္း မိမိဘာသာ စပ္ေဆးမ်ား၊ ေဆးျမီးတိုမ်ားႏွင္႔ကုမေနဘဲကြ်မ္းက်င္သည္႔ဆရာဝန္ႏွင္႔တိုင္ပင္ကုသရန္အေရးၾကီးလွပါသည္။ မိမိဘာသာေသာက္လုိက္ေသာေဆးမ်ားသည္အခန္႔မသင္႔လွ်င္အသည္းကို ပိုမိုပင္ထိခိုက္သြားတတ္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။အသည္းႏွင္႔ မိွဳအသည္းကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားထဲတြင္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္အေရးၾကီးေသာတစ္ခ်က္မွာ မိွဳတစ္မ်ိဳးမွထြက္သည္႔ Aflatoxin ဟုေခၚေသာ အဆိပ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုမွိဳပိုးသည္မသန္႔ရွင္းေသာ၊ မိွဳတက္ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ပါဝင္တတ္ရာအစားအေသာက္သန္႔ရွင္းမွဳသည္လည္း အေရးၾကီးလွပါသည္။အသည္းအဆီဖံုးျခင္းအသည္းအဆီဖံုးျခင္းသည္လည္း အခန္႔မသင္႔ပါက အသည္းေရာင္ျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္းတို႔ကိုဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္။ အသည္းအဆီဖံုးျခင္းသည္အဝလြန္သူမ်ား၊ ေသြးခ်ိဳ ေသြးတိုးရိွသူမ်ားတြင္ပိုမို ျဖစ္ပြားတတ္သျဖင္႔သတိထားစစ္ေဆးရန္
အေရးၾကီးပါသည္။

အသည္းထိေစေသာ တျခားအေၾကာင္းမ်ားအစားအေသာက္တြင္ပါေသာ ဆိုးေဆးမ်ား၊ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းသံဓာတ္မ်ားျခင္း၊ ေၾကးဓာတ္(copper) မ်ားျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာ
ခုခံအားစနစ္မမွန္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ အသည္းေရာဂါ (autoimmune hepatitis)၊သည္းေျခလမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ အသည္းေရာဂါမ်ားစသည္ျဖင္႔တျခားအသည္းေရာဂါမ်ားစြာရိွပါေသးသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ဆိုေသာ္အသည္းေရာဂါမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါအျဖစ္ပါဝင္ေနပါသည္။ အသည္းေရာင္ျခင္းမွသည္အသည္းေျခာက္ျခင္း၊အသည္းကင္ဆာျဖစ္ပြားျခင္းတို႔အထိအသည္းေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုစနစ္တက် ကာကြယ္ရန္လိုပါသည္။အစားအေသာက္ဆင္ျခင္ျခင္း၊ အရက္ကုိအလြန္အကြ်ံေသာက္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊အသည္းေရာင္အသားဝါ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊ မိမိသေဘာႏွင္႔မိမိစပ္ေဆး တိုင္းရင္းေဆးမ်ားကိုေသာက္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အသည္းေရာင္အသားဝါ B, C ပိုးမ်ားကူးစက္ႏိုင္သည္႔အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္႔လိင္အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္း၊ မလိုအပ္ဘဲ (အထူးသျဖင္႔တရားဝင္ေဆးကုသခြင္႔မရိွသူႏွင္႔) ေဆးထိုးျခင္းစသည္႔အခ်က္မ်ား ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရပါမည္။ အသည္းေရာဂါ ျဖစ္လာျပီဟုထင္ပါကလည္း ေဆးျမီးတိုႏွင္႔ကုသျခင္းမလုပ္ဘဲ ကြ်မ္းက်င္သူႏွင္႔စနစ္တက် တိုင္ပင္ကုသျခင္းအားျဖင္႔အသည္းေရာဂါပိုမိုဆိုးရြားလာျခင္းမ်ားကိုကာကြယ္သင္႔ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 8, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း နိုဝင်ဘာ 8, 2018

Dr Pyae Phyo Kyaw Internal Medicine
ေဒါက္တာျပည္႔ျဖိဳးေက်ာ္သည္အထက ၆ ဗိုလ္တေထာင္မွတကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို၂၀၀၂ ...
ထပ္ျပပါ
Dr Pyae Phyo Kyaw Internal Medicine
ေဒါက္တာျပည္႔ျဖိဳးေက်ာ္သည္အထက ၆ ဗိုလ္တေထာင္မွတကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ျပီး ေဆးတကၠသိုလ္၂ ရန္ကုန္တ ြင္ေဆးပညာဆည္းပူးခဲ႔သည္။ တန္းစဥ္ခႏၶာေဗဒ၊ ဇီဝကမၼေဗဒ၊ ဇီဝဓာတုေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ၊ အဏုဇီဝေဗဒ၊ သားဖြားႏွင္႔မီးယပ္ပညာစသည္တို႔တ ြင္ ဂုဏ္ထူးမ်ားရရိွခဲ႔ျပီး M.B.,B.S ဘြဲ႔ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ရရိွခဲ႔သည္။ ဘ ြဲ႔ရရိွျပီးေနာက္အစိုးရအလုပ္မေခၚမီွအထူးစိတ္ဝင္စားေသာ အေထြေထ ြ ေဆးပညာ ဘာသာရပ္ကုိ ေလ႔လာႏိုင္ရန္ေျမာက္ဥကၠလာပ သင္ၾကားေရးႏွင္႔အေထ ြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးတ ြင္ပါေမာကၡ သမားေတာ္ၾကီး ေဒၚသန္းသန္းေအး၏ လက္ေအာက္၌ Volunteer အျဖစ္၃ ႏွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ျပီးေနာက္လက္ေထာက္ဆရာဝန္အျဖစ္ေျမာက္ဥကၠလာပ သင္ၾကားေရးႏွင္႔ အေထ ြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီး ႏွင္႔အထူးကုေဆးရံု(ေဝဘာဂီ) တို႔တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ ေဆးပညာ အထူးကုဘ ြဲ႔လြန္မာစတာ M.Med.Sc (Internal Medicine) သင္တန္းကို ေဆးတကၠသိုလ္၂ ရန္ကုန္တြင္၂၀၁၅ - ၂၀၁၇ ၃ႏွစ္ဆည္းပူးခဲ႔ျပီး ေဆးပညာ အထူးကုသမားေတာ္ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ သမားေတာ္အျဖစ္အင္းစိန္အေထ ြေထြ ေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးတြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ျပီး လက္ရိွတ ြင္ေျမာက္ဥကၠလာပ သင္ၾကားေရးႏွင္႔အေထ ြေထ ြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ ျပင္ပအထူးကုေဆးခန္းမ်ားတ ြင္ေဆးကုသျခင္း၊ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ ဘ ြဲ႔လြန္သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူဆရာဝန္မ်ားအတြက္စာသင္ၾကားျခင္း၊ နယ္အေဝးေရာက္ဆရာဝန္မ်ားအတြက္Online တ ြင္စာသင္ၾကားျခင္း၊ ဆရာဝန္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆးပညာေလ႔လာေရးအတ ြက္Online CME မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအတ ြက္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင္႔အေမးအေျဖက႑မ်ား ေရးသားျခင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ Hello ဆရာဝန္ႏွင္႔ လက္တ ြဲ၍ က်န္းမာေရးအသိပညာ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင္႔အေမးအေျဖက႑မ်ား ေရးသားေပးေနပါသည္။
ထပ္ျပပါ