Fatty Liver (အသည္းအဆီဖုံးျခင္း) ကဘာလဲ။

အသည္းအဆီဖုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ steatosis ဆိုသည္မွာ အသည္းအတြင္း အဆီမ်ားစုပံုလာျခင္းကိုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အသည္းတြင္ အဆီမ်ားရွိသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အသည္း၏အေလးခ်ိန္ ၅-၁၀ % မွာ အဆီေၾကာင့္ဆိုပါက အသည္းအဆီဖံုးၿပီဟုသတ္မွတ္ပါသည္။ အသည္းအဆီဖံုးျခင္းမွာ အျပဳအမူေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ျပန္ေကာင္းႏုိင္ေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။

လကၡဏာမ်ား မျပတတ္သလို လံုး၀အသည္းပ်က္စီးသြားျခင္းကိုလည္း မျဖစ္ေစပါ။ အသည္းမွာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဒုတိယအႀကီးဆံုး အဂၤါျဖစ္သည္။ အသည္း၏လုပ္ငန္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေန႔စဥ္စားေသာက္သမွ်ကို ျပဳျပင္ေပးၿပီး အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို စစ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဆီမ်ားလာပါက ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ အေႏွာက္အယွက္ခံရပါမည္။

အသည္းသည္ ဆဲလ္ေဟာင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားသည့္အခါ ဆဲလ္အသစ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပန္ေကာင္းေအာင္လုပ္၏။ အသည္းကို ထပ္ခါထပ္ခါ ထိခိုက္မႈရွိလာသည့္အခါ ျပင္မရသည့္ အမာရြတ္မ်ားအစားထိုးလာပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို အသည္းေျခာက္သည္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

Fatty Liver (အသည္းအဆီဖုံးျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါသည္ အျဖစ္မ်ား၏။ အေမရိကန္တြင္ ၁၀ – ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိလူမ်ား၌ အသည္းေရာင္ျခင္း ပ်က္စီးျခင္းမရွိေသာ အသည္းအဆီဖံုးသည့္အေျခအေန ရွိေနၾကပါသည္။ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားမရွိေသာ္ အထူးသျဖင့္ အသည္းေရာင္အသားဝါဘီေရာဂါပိုးဟာဆိုရင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီး ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္ျပီျဖစ္လိ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အသည္းအဆီဖံုးသည့္ အေျခအေနမွာ အလြန္အျဖစ္မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

Fatty Liver (အသည္းအဆီဖုံးျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အသည္းအဆီဖံုးျခင္းတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လကၡဏာမ်ား မရွိတတ္ပါ။ ေမာပန္းလြယ္ျခင္း ဗိုက္ထဲမအီမသာ ခံစားရျခင္းမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အသည္းအနည္းငယ္ ႀကီးေနတတ္ၿပီး ဆရာ၀န္မွစမ္းသပ္စဥ္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။

အဆီမ်ားျခင္းက အသည္းကိုေရာင္ေစတတ္သည္။ အသည္းေရာင္လာလွ်င္ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊ ဗုိက္ေအာင့္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ေထြျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးပင္။

Fatty Liver (အသည္းအဆီဖုံးျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အသည္းအဆီဖုံးျခင္းျဖစ္ရသည့္ အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းရင္းမွာ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ အရက္မေသာက္သူမ်ား၌ အသည္းအဆီဖံုးျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းကို ဆရာ၀န္မ်ား မသိရပါ။ အသည္းအဆီဖုံးျခင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္မွအဆီထုတ္လုပ္မႈ မ်ားေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အဆီမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ မေခ်ဖ်က္ႏုိင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္လာတတ္၏။

ပိုလွ်ံေနေသာ အဆီမ်ားကို အသည္းဆဲလ္မ်ားတြင္ သိုေလွာင္ရာမွာ အသည္းအဆီဖံုးရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆီမ်ားမ်ားစားျခင္းက အသည္းဆီဖံုးျခင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေတာ့လည္း မသက္ဆုိင္တတ္ပါ။

Fatty Liver (အသည္းအဆီဖုံးျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အသည္းအဆီဖုံးျခင္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

 • အ၀လြန္ျခင္
 • ေသြးထဲတြင္ အဆီပမာဏျမင့္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ Hyperlipidemia
 • ဆီးခ်ိဳ – အသည္းအဆီဖုံးျခင္းမွာ အသည္းတြင္ အဆီစုလာျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္အ၀လြန္သည့္အခါ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳရွိျခင္းက အသည္းအဆီဖုံးျခင္းျဖစ္ႏုိင္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ အသည္းတြင္ပံုလာေသာအဆီမ်ားမွာ အင္ဆူလင္ ခုခံမႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး ၎မွာ အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
 • မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း
 • အလ်င္အျမန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်သြားျခင္း
 • တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး (အက္စ္ပရင္၊ စတီးရြိဳက္၊ tamoxifen, tetracycline)
 • အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္း
 • ပါရာစီတေမာလိုေဆးမ်ားကို ညႊန္ထားသည္ထက္ ပိုေသာက္ျခင္း
 • ကိုယ္၀န္ရွိျခင္း
 • ကိုလက္စထေရာမ်ားေနျခင္း
 • ထရိြဳင္ဂလစ္စရိုက္မ်ားေနျခင္း
 • အာဟာရျပတ္လတ္ျခင္း
 • ဇီ၀ရုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈဆိုင္ရာ ေရာဂါ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ။

Fatty Liver (အသည္းအဆီဖုံးျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သင့္၌ ေရာဂါရွိေနေၾကာင္း သံသယရွိပါက စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ အသည္းအဆီဖုံးျခင္းကို အတည္ျပဳရန္…

ေသြးစစ္ျခင္း အသည္းအင္ဇိုင္းမ်ားျမင့္တက္ေနသည္ကို ေသြးစစ္မႈမွသိႏုိင္သည္။ ၎မွာ အသည္းအဆီဖုံးျခင္းကို အတည္ျပဳႏုိင္သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ေရာင္ရမ္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို သိႏုိင္ရန္ တျခားေသာ ခြဲျခမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားလိုအပ္ပါေသးသည္။

တီဗီဓာတ္မွန္ – အသည္းတြင္အဆီရွိေနသည့္ေနရာမ်ားကို တီဗီဓာတ္မွန္၌ အျဖဴေရာင္အျဖစ္ျမင္ရပါမည္။ တျခားေသာ ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာမ်ားကိုလည္း လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။ (CT သို႔မဟုတ္ MRI) ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာမ်ားမွာ အသည္းတြင္ရွိေသာ အဆီမ်ားကို သိရႏုိင္ေသာ္လည္း ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္ေနေၾကာင္းကိုသိရန္ ဆရာ၀န္အတြက္ အကူအညီသိပ္မျဖစ္ပါ။

အသည္းစစစ္ျခင္း အသည္းစယူရာတြင္ ဆရာ၀န္သည္ အသည္းဆီသို႔ ေဆးထိုးအပ္ထိုးၿပီး တစ္ရွဴးစအနည္းငယ္ကို ယူပါလိမ့္မည္။ နာက်င္မႈသက္သာေစရန္ ထံုေဆးႏွင့္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အသည္းအဆီဖုံးျခင္းရွိမရွိ တိတိက်က်သိႏုိင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အသည္းစကိုစစ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို အတိအက်သိရႏုိင္၏။

Fatty Liver (အသည္းအဆီဖုံးျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ အသည္းအဆီဖံုးျခင္းကို ကုသရန္ ေဆး သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္မႈ ဆိုတာမ်ိဳး မရွိပါ။ ထိုအစား အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္သာ ဆရာ၀န္မွ လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ –

 • အယ္လ္ကိုေဟာပါေသာအရည္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ျခင္း
 • ကိုလက္စထေရာကို စီမံျခင္း
 • ၀ိတ္ေလွ်ာ႔ျခင္း
 • ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကို ထိန္းျခင္း

အ၀လြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္ပံုစံေၾကာင့္ အသည္းအဆီဖုံးရသည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္မွ သင့္ကို အစားေရွာင္ခိုင္းၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ခိုင္းပါလိမ့္မည္။ ေန႔စဥ္စားသံုးေနသည့္ ကယ္လိုရီကုိေလ်ာ့ခ်ျခင္းက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုက်ေစၿပီး အသည္းကို ျပန္ကုစားခ်ိန္ရေစပါသည္။

အဆီမ်ားေသာအစာမ်ား၊ သၾကားမ်ားေသာ အစာမ်ားကို ေရွာင္ျခင္း ေလ်ာ့ျခင္းျဖင့္ အသည္းအဆီဖုံးျခင္းမွ ျပန္ေကာင္းလာေစပါသည္။ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ဂ်ံဳၾကမ္းမ်ားလို က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္သည္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားေသာက္ပါ။ အနီေရာင္အသားမ်ားအစား ၾကက္သားႏွင့္ ငါးလို အဆီနည္းသည့္ ပရိုတင္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ပါ။

 လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက အသည္းအဆီဖုံးျခင္း ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ကိုလက္စထေရာမ်ားျခင္းအတြက္ ေပးေသာေဆးမ်ားကို ေသခ်ာေသာက္ပါ။ ထို႔အျပင္ တစ္ရက္ကို အနည္းဆံုး မိနစ္ ၃၀ တစ္ပတ္ကို ၅ ရက္ခန္႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေသာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းပါ။

အကယ္၍သင့္၌ ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 5, 2019 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 5, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။