အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကို ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္မလဲ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win.

အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေနစဥ္တြင္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကို ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္မလဲ။

အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းသည္ ကင္ဆာလူနာမ်ား အထူးသျဖင့္ အသည္းကင္ဆာ လူနာမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကင္ဆာ ကုသမႈႏွင့္ ေရာဂါအေျဖ ရွာမႈ၏ ပံုမွန္တံု႔ျပန္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပံုေပၚသည္။ သင္သည္ အိပ္ယာေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းျပီး အိပ္ေပ်ာ္ရန္ နာရီေပါင္းမ်ား စြာ ၾကာေနသည္။ သင့္ ေန႔စဥ္ဘဝကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစ ေသာ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကို ခံစားေနသျဖင့္ ပင္ပန္းေနေသာ္ လည္း အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ပါ။

အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကို ဘယ္လိုကုသမလဲ။ ပထမဦးစြာ ေဆး ကုသမႈ လုပ္လိုပါက သင္၏ က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့သူကို ေမးျမန္းရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေဆာင္းပါးတြင္ အိပ္စက္မႈ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ရန္ ေဆးမပါေသာ နည္းလမ္း အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

လႈံ႕ေဆာ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ကုထံုး

လူအမ်ားစုသည္ အသည္းကင္ဆာ ကုသမႈ ခံယူေနစဥ္ အတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ရန္ အားစိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ သည္ တစ္ခါတစ္ရံ က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစျပီး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစသည္။ မအိပ္ခ်င္ေသာ အခ်ိန္တြင္ အိပ္ယာထဲ လဲေနမည့္အစား အိပ္ခန္းမွထြက္၍ အိပ္ခ်င္လာ ေသာ အခ်ိန္မွ ျပန္လာျခင္းသည္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ၎ သည္ အိပ္စက္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အိပ္စက္မႈ အက်င့္အတြင္း ဆက္စပ္မႈ ျဖစ္ေစျပီး လြယ္ကူစြာ အိပ္စက္ရန္ ကူညီေပး သည္။

အျခားအၾကံမ်ားမွာ အိပ္စက္မႈ အခ်ိန္ဇယားကို ထိန္း သိမ္းထားျပီး တစ္ေမွးေမွးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ တစ္ေမွးေမွး ျခင္းကို အလြန္လိုအပ္ပါက မိနစ္ ၃၀ သာ သတ္မွတ္ျပီး ညေန ၃နာရီ မတိုင္ခင္သာ ျပဳလုပ္ပါ။ အိပ္ယာေပၚ ေရာက္ ခ်ိန္တြင္ တီဗီၾကည့္ျခင္း၊ အစာစားျခင္း၊ စာအုပ္ဖတ္ျခင္း တို႔ကို ေလ်ာ့ခ်သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔ သည္ အိပ္စက္ျခင္းကို တားဆီးေသာ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စိတ္ေျဖေလ်ာ့မႈ ကုထံုး

ဤနည္းလမ္းတြင္ ႂကြက္သား ေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ ဇီဝ တံု႔ျပန္ ခ်က္ ( ႏွလံုး ခုန္ႏႈန္း စေသာ စိတ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ကိရိယာတစ္ခု ျဖင့္ တိုင္း ကာ ေဖာ္ျပျခင္း) ၊ စိတ္ကူး ေလ့က်င့္ျခင္း၊ အိပ္ေငြ႕ခ်ျခင္း ႏွင့္ ေတြးေခၚမႈမ်ား ရပ္တန္႔ျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။

ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို အထူးျပဳထားေသာ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားထံမွ အၾကံညဏ္ရယူျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕ကို သင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အသက္ျပင္းျပင္းရွဴျခင္း၊ ဆန္႔ကား ျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းတို႔ကို ေလ့က်င့္ပါ။ ေႏြးေသာ ေရျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ပူေႏြးေသာ ႏြားႏို႔တစ္ခြက္ ေသာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း အၾကံျပဳ ေထာက္ခံပါသည္။

သိျမင္ျခင္း ကုထံုး

ဤကုထံုးသည္ အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အိပ္စက္မႈျပႆနာမ်ား အေၾကာင္း ပ်က္ျပားေနေသာ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ သေဘာထား မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎သည္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။ သိျမင္ ျခင္းကုထံုးသည္ သဘာဝမက်ေသာ ထံုးနည္းမ်ားကို ဖယ္ရွား ျခင္း၊ အိပ္ေရးပ်က္ပါက ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ သက္ ေရာက္သည္ကို ပညာေပးျခင္း၊ အိ္ပ္မေပ်ာ္ျခင္း၏ အေျခခံ ဗဟုသုတ မ်ားကို ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

က်န္းမာစြာ အိပ္စက္ျခင္း

က်န္းမာစြာ အိပ္စက္ျခင္းသည္ လက္ရိွ က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္ အိပ္စက္ျခင္းကို ေႏွာင့္ယွက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးေသာ နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းျဖစ္ေသာ လူမ်ားကို ၄-၆ နာရီတြင္ caffeine ႏွင့္ အရက္မေသာက္ရန္ မအိပ္ခင္တြင္ ပူစပ္ေသာ အစာမ်ား မစားရန္ အၾကံေပးရသည္။ ထပ္ေပါင္း ၍ အိပ္စက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေမွာင္ရန္ ျငိမ္သက္ရန္ သက္ေတာင့္သက္တာ ရိွရန္ ထားရသည္။

အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ အလုပ္ကိစၥကို သင္ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးပါ။

သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ ကိစၥမ်ားမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းကို နားေထာင္ျခင္း၊ ပူေႏြးေသာ ေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းသည္ အသည္းကင္ဆာ လူနာမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ တိုင္းသည္ ဤအေျခအေနကို အေျခခံနားလည္မႈ ရွိရန္ လိုျပီး သင့္ေတာ္ေသာ ကုသမႈရရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 16, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။