အရိုး နဲ ့ၾကြက္သား က်န္းမာေရး
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေက်ာရိုးထိခိုက္ျခင္းအတြက္ သင္ဘာေတြသိထားသလဲ
ခါးနာေနတယ္၊ လႈပ္ရွားလို႔မေကာင္းဘူး။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
အရိုးအဆစ္ေရာင္ေရာဂါ(Osteoarthritis) သင့္မွာရွိေနျပီလား
အရိုးအဆစ္ေရာင္ရမ္းမႈေၾကာင့္ အရိုးႏုပ်က္စီးသြားတဲ့ေရာဂါ Osteoarthritis ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
အေရးေပၚကုသမႈလိုအပ္တဲ့ အရိုးအေၾကာအဆစ္ျပႆနာမ်ား
အရိုးအေၾကာအဆစ္မွာ ျဖစ္တဲ့ ထိခိုက္မႈေတြက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ထိခုိက္ဒဏ္ရာေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ ဘယ္လိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ အနာဆိုတဲ့စကားလံုးေတြက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
တင္ပါးအေၾကာနာျခင္းကို သက္သာေစမည့္ အစားအေသာက္မ်ား
လူတုိင္းလုိလုိ တင္ပါးအေၾကာနာျခင္းကုိ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
လည္ပင္းနာသက္သာေစဖုိ႔ ကိုင္နီဆီယုိတိပ္ကုိ ဘယ္လုိအသုံးခ်မလဲ
လည္ပင္းနာျခင္းဟာ အေတြ႔ရမ်ားတဲ့ ျပာသနာျဖစ္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
လက္ေခ်ာင္းမ်ား ေတာင့္တင္းသူမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း ၅ မ်ိဳး
သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ အေကြးအဆန္႕ ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား