လူအမ်ားစုမသိေသးၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ​ေစ့ (Clitoris) ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္ းထဲမွာ အ႐ႈပ္ ေထြးဆုံး အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ ခု ကုိ ေျပာပါဆုိရင္ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့လုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ Clitoris ဟာ ႏွစ္ ေပါင္ းမ်ားစြာကတည္ းက လူအမ်ား လြဲမွားစြာ နားလည္ ထားၾကတဲ့ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ ခုလည္ း ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ႏုိ႔တုိက္ သတၱဝါ အမသတၱဝါ ေတြအားလုံး၊ ငွက္ အမနဲ႔ တြားသြားသတၱဝါ တစ္ ခ်ဳိ႕ နဲ႔ ေႁမြတစ္ ခ်ဳိ႕တုိ႔မွာ Clitoris လုိ႔ ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ ႐ွိၾကပါတယ္ ။

လူသား ေတြမွာ ေတာ့ Clitoris လုိ႔ ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါက လိင္ ပုိင္ းဆုိင္ ရာ သာယာမႈ အတြက္ ေတာ္ ေတာ္ အ ေရးပါတဲ့ အဂၤါ တစ္ ခုျဖစ္ ပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီအဂၤါအစိတ္အပုိင္းဟာ ကမာၻလူဦးေရ တစ္ဝက္ခန္႕ရွိ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ရွိၾကတဲ့ အဂၤါတစ္ခု ျဖစ္ေပမဲ့ လူအမ်ားစုက ဒီအဂၤါအေၾကာင္း အေသးစိတ္ မသိေသးၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေဆာင္းပါးေလးထဲမွာေတာ့ Hello ဆရာ၀န္ က်န္းမာေရး ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ Clitoris လုိ႕ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ရဲ႕ ဖြဲစည္းပုံ၊ က်န္းမာေရးနဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး အေပၚ ဘယ္ေလာက္သက္ေရာက္မႈ ရွိလဲဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ဟာ အေစ့ေလး တစ္ခုသာ မဟုတ္ပါဘူး။

Image : Wiki

အမ်ိဳးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ Clitoris ရဲ႕ သဘာဝ ကုိ သူ႔ရဲ႕ နာမည္ မွာ တင္ အ႐ွင္ းသားျမင္ ရႏုိင္ ပါတယ္ ။ Clitoris ရဲ႕မူရင္ းစကားဟာ ေ႐ွး ေဟာင္ းဂရိစကား Kleitoris မွ ဆင္ းသက္ လာတာ ျဖစ္ ၿပီး အဓိပၸါယ္ က ေတာ့ ေတာင္ ကုန္ းက ေလး လုိ႔ အဓိပၸါယ္ သက္ ေရာက္ ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ Kleitoris ဆုိတဲ့ စာလုံးထဲက Kleis ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ကလည္ း ေသာ့ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရပါ ေသးတယ္ ။ တကယ္ ေတာ့ ဒီအဂၤါ ေလးဟာ အမ်ဴိးသမီး ေတြလိင္ ပုိင္ းဆုိင္ ရာ သာယာမႈ အတြက္ ေသာ့ခ်က္ အဂၤါ တစ္ ခု ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ဒါ ေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီးလိင္ အဂၤါအ ေစ့ Clitoris ဟာ ကြၽန္ ေတာ္ တုိ႔ ထင္ ထားသလုိ အျပင္ က ေန ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ အဂၤါ အေစ့ေလး တစ္ခုပဲ မဟုတ္ ပါဘူး။  ဒါဟာ Clitoris ရဲ႕ အစိတ္ အပုိင္ း ေသး ေသး ေလးတစ္ ခုသာ ႐ွိပါ ေသးတယ္ ။ ကြၽန္ ေတာ္ တုိ႔ မ်က္ စိနဲ႔ ျမင္ ရတဲ့ အေစ့ေလး ကုိ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ ထိပ္ေခါင္း (glans clitoris) လုိ႔ ေခၚပါတယ္ ။ ဒီအစိတ္ အပုိင္ းကုိပဲ ကြၽန္ ေတာ္ တုိ႔ မ်က္ လုံးနဲ႔အလြယ္ တစ္ ကူ ျမင္ ရတာျဖစ္ ပါတယ္ ။ တကယ္ ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အ ေစ့ဟာ ဒီထက္ ပုိႀကီးၿပီး ဒီ လုိ ကြၽန္ ေတာ္ တုိ႔ မ်က္ စိနဲ႔ ျမင္ ရတဲ့ အစိတ္ အပုိင္ းဟာ Clitoris တစ္ ခုလုံး မဟုတ္ ေၾကာင္ း လူအမ်ား သိ႐ွိလာတာ ႏွစ္ ေပါင္း အနည္ းငယ္ သာ ႐ွိပါ ေသးတယ္ ။

Clitoris မွာ အဓိ အစိတ္ အပုိင္ း ၃ ခု႐ွိပါတယ္ ။ အဲ့ဒါ ေတြက ေတာ့

(၁) glans clitoris။

ဒီအစိတ္ အပုိင္ းက မ်က္ လုံးနဲ႔ ျမင္ ရတဲ့ တစ္ ခုတည္ း ေတာ့ အပုိင္ း ျဖစ္ ၿပီး အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ ခုလုံးရဲ႕ ၅ ပုံတစ္ ပုံ (သုိ႔မဟုတ္ ) ဒီထက္ ပုိ ေသးပါတယ္ ။

(၂) Clitoris ေဘးအလႊာ ၂ ခု။

ဒီ Clitoris ရဲ႕ ေဘးအလႊာ ၂ ခုဟာ ေစာင္ လုိပဲ Clitoris ေခါင္ းမွ ဖ်ာစင္ းသြားၿပီး Vulva လုိ႔ ေခၚတဲ့ အမ်ဳိးသမီး အဂၤါ ႏႈတ္ ခမ္ းသားတစ္ ႐ႈး ေတြအတြင္ းပုိင္ းအထိ တစ္ ဖက္ တစ္ ခ်က္ စီ ဆင္ းသြားပါတယ္ ။

(၃) ေမြးလမ္းေၾကာင္း ဝင္ေပါက္ ေဘးနားက အဖု (၂) ခု။

Image : Hello clue

ေမြးလမ္းေၾကာင္း အဝင္ေပါက္ ေဘး ၂ ဘက္ ၂ ခ်က္မွာ တည္ရွိေနတဲ့ အဖု ၂ ခုဟာ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အေစ့ (Clitoris) ရဲ႕ အတြင္းပုိင္း အစိတ္အပုိင္းေတြ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး အဂၤါနမိတ္ဝက ၾကည့္ရင္ ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအဖု ႏွစ္ခုဟာ အမ်ဳိးသမီး အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသားရဲ႕ ေနာက္မွာ ရွိကာ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္း တုိ႕ကုိ ေဘးက ျဖတ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖု (၂) ခုနဲ႕ Clitoris ေဘးအလႊာ ၂ ခု (crura) မွာ ေထာင္မတ္တစ္ရႈးေတြ ပါဝင္ၿပီး လိင္စိတ္ လႈံ႕ေဆာ္ခံရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသြးမ်ားျပည့္တင္းလာၿပီး ေဖာင္းကားလာပါတယ္။ ေမြးလမ္းေၾကာင္း တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာ ေဖာင္းကားလာျခင္းျဖင့္ ေမြးလမ္းေၾကာင္း အတြင္း ေခ်ာဆီပုိထြက္ေစလာႏုိင္ၿပီး အာရုံခံစားမႈနဲ႕ လိင္ခံစားမႈကို ပုိတုိးတက္လာေစႏုုိင္ပါတယ္။

အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ ခုလုံးဆုိရင္ Clitoris ဟာ စုစု ေပါင္ း ၇ စင္ တီမီတာ ေလာက္ ႐ွိႏုိင္ ပါတယ္ ။ Clitoris ထိပ္ ေခါင္ းတစ္ ခု တည္ းက ကုိ ၄-၇ မီလီမီတာ ေလာက္ အထိ ႐ွိ ပါတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္ း ထိပ္ ေခါင္ းမွာ နာဗ္ ေၾကာထုံး ေတြ အမ်ားဆုံးပါဝင္ ေနတဲ့ အတြက္ လိင္ ပုိင္ းဆုိင္ ရာ သာယာမႈကို ျဖစ္ ဖုိ႕ အတြက္ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ေနတာပါ။

၂။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ ရာ ခံစားခ်က္အတြက္ အဓိကအက်ဆုံး ေနရာ အစိတ္ အပုိင္ းတစ္ခု။

အာ႐ုံခံႏုိင္ စြမ္ း ျမင္ ့မားတာ ေၾကာင္ ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္ အဂၤါ အစိတ္ အပုိင္းဟာ အမ်ဳိးသမီး လိင္ ခံစားမႈ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ ျခင္ းမွာ အဓိက က်တဲ့ ေနရာတစ္ ခု ျဖစ္ ပါတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ရဲ႕ ထိပ္ေခါင္းမွာ နာဗ္ေၾကာထုံး ၈၀၀၀ ခန္႕ ပါဝင္တဲ့အတြက္ အာရုံခံစားမႈ အျမင့္မားဆုံး အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနာဗ္ေၾကာပမာဏဟာ အမ်ဳိးသား လိင္တံမွာ ပါဝင္တဲ နာဗ္ေၾကာထုံး ပမာဏရဲ႕ ၂ ဆ ခန္႕ရွိပါတယ္။ အျပာကား ေတြေၾကာင့္ လူအမ်ားက အမ်ဳိးသမီး လိင္ ခံစားမႈ အထြတ္ အထိပ္ ေရာက္ ျခင္ းဟာ လိင္ အဂၤါ ထုိးသြင္ းဆက္ဆံျခင္းမွသာ ရတာ ျဖစ္ တယ္ လုိ႔ မွားယြင္းစြာ သိထားၾကပါတယ္ ။ ဒါ ေပမဲ့ သိပၸံပညာအရ ေတာ့ ဒီလုိဟုတ္ ပါဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ကို လႈံ႕ေဆာ္မွသာ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ ခံစားခ်က္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္တတ္ေလ့ ရွိတယ္လုိ႕ ေလ့လာသူေတြက ဆုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အမ်ဳိးသမီးေတြ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဖုိ႕ အတြက္ အဓိက အက်ဆုံးေနရာတစ္ခုလုိ႕ေခၚရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ေမြးလမ္းေၾကာင္း Vagina ဟာ ေဆးပညာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ အမ်ဳိးသမီး အဂၤါ နမိတ္ဝ (Vulva) နဲ႕ သားအိမ္ေခါင္းကုိ ဆက္သြယ္ေပးထားတဲ့ မ်ဳိးပြားအဂၤါ ျပြန္ေခ်ာင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီးလိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံမရွိဘူးလုိ႕ ေဆးပညာရွင္ေတြက ဆုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ျခင္းဟာ နာဗ္ေၾကာဆုံးေတြ တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ေၾကာင့္သာ ေရာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အမ်ဳိးသား လိင္အဂၤါ (Penis) နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံတူတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ။

အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ဟာ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ လိင္တံ (Penis) နဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံဆင္ပါတယ္။ အမိဝမ္းတြင္း သေႏၶသားဘဝမွာ သေႏၶာသားေတြအားလုံးက ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပုိင္းေတြ အတူတူျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႕ အမွ် ဖြဲ႕စည္းပုံျခင္း ကြာသြားလုိ႕သာ က်ား၊ မကြဲသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြလုိရင္ေသြးေတြကုိ ႏုိ႕တုိက္စရာမလုိတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြမွာေတာင္ ရင္သားထိပ္ေခါင္းေတြ ပါဝင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြဟာ ရင္သားထိပ္ေခါင္းေတြပါဝင္ေနေပမဲ့ ဒီရင္သားေတြဟာ သေႏၶသား အဆင့္တုန္းကလုိပဲ ဆက္လက္မႀကီးထြားေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိပုံစံပဲ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) နဲ႕ အမ်ဳိးသားလိင္တံက တူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေႏၶေအာင္ မ်ဳိးဥက သားအိမ္ထဲမွာ တြယ္ကပ္အၿပီး ၆ ပတ္ အၾကာမွာ အမ်ဳိးသား သဘာဝ ေဟာ္မုန္းေတြက သေႏၶသားကုိ သက္ေရာက္ပါတယ္။ အဲ့အခ်ိန္မွာ သေႏၶသား အမ်ဳိးသားဆဲလ္ ေတြက ဒီေဟာ္မုန္းေတြကုိ အမ်ဳိးသား ခႏၶာကိုယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံေတြ ျဖစ္တဲ့ လိင္တံ၊ေဝွးေစ့ နဲ႕ ကပ္ပယ္အိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖင့္ တုံ႕ျပန္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး သေႏၶသားဆဲလ္ေတြကေတာ့ ဒီေဟာ္မုန္းေတြကို မတုံ႕ျပန္ဘဲ ပုံမွန္ လိင္အဂၤါ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အေစ့၊ မ်ဳိးဥအိမ္နဲ႕ အမ်ဳိးသမီး အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္း အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) မွာ Glans လုိ႕ေခၚတဲ့ ထိပ္ေခါင္း ၊ Hood လုိ႕ေခၚတဲ့ ထိပ္ငုံအေရျပား၊ ေထာင္မတ္တစ္ရႈးေတြနဲ႕ ေသးငယ္တဲ့ အတံေလးတစ္ခုပါ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြအားလုံးဟာ အမ်ဳိးသား လိင္တံမွာလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

၄။ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ရဲ႕ အခန္း က႑က ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ။

အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) နဲ႕ အမ်ဳိးသား လိင္တံက ပုံစံျခင္း ဆင္တူတယ္ဆုိေပမဲ့ အမ်ဳိးသား လိင္တံမွာက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားမႈ၊ မ်ဳိးပြားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႕ ဆီးစြန္႕ထုတ္ျခင္းကုိ ပါ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပမဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အေစ့မွာေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က တစ္ခုတည္း ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားမႈကုိ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခႏၶာကုိယ္ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ လက္ေဆာင္တစ္ခုလုိ႕လည္း ေဆးပညာရွင္ေတြက ေခၚဆုိၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္ အထြတ္ထိပ္ ေရာက္သြားၿပီဆုိရင္ သုက္ထြက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ သုက္ထြက္ျခင္းဟာ မ်ဳိးပြားျခင္းအတြက္ အရမ္းအေရးပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုပါ။ အမ်ဳိးသမီး ေတြမွာက်ေတာ့ မ်ဳိးဥေၾကြျခင္းဟာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းနဲ႕ မဆုိင္ဘဲ သူ႕ဘာသာ အမွီအခုိ ကင္းစြာနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဆးပညာရွင္ေတြကေတာ့ လိင္ဆက္ဆံခ်ိန္ အထြတ္အထိပ္ရာက္ျခင္းဟာ မ်ဳိးပြားျခင္းနဲ႕ မဆုိင္ဘဲ ခံစားခ်က္ေကာင္းေစရန္အတြက္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

(၅) လူအမ်ားစု မသိၾကေသးတဲ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ။

ေခတ္မွီတုိးတက္ေနတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အေၾကာင္းကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ေသခ်ာေလ့လာၿပီး တိတိက်က် ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) ရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္အတြက္သာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မိဘမ်ားနဲ႕ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဆးပညာရွင္မ်ားကပါ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အေၾကာင္းကုိ ထုတ္မေျပာတတ္ၾကပါဘူး။ ဒီလုိ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္အေၾကာင္း လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းက အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးနဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဘဝေတြကိုပါ ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ အ ေစ့ (Clitoris) အေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ထားမယ္ဆုိရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ သူတုိ႕ရဲ႕ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သာယာမႈအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလာေစႏုိင္ၿပီး သာယာတဲ့ ဘဝတစ္ခုကုိ ပုိင္ဆုိင္လာေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 9, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 9, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။