အတက္ေရာဂါ
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္အတက္ေရာဂါသည္ေလးေတြကို ကူညီပံ့ပိုးျခင္း
အတက္ေရာဂါရွိေနတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ေယာက္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
အတက္ေရာဂါရွိတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား
မိဘတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိကေလးကို အေကာင္းဆံုးေတြေပးခ်င္ၾကတာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
၀က္ရူးျပန္ရွိေနတဲ့ ကိုယ့္ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ကို ဘယ္လိုကူညီပံ့ပိုးေပးမလဲ
ကိုယ့္ဘ၀လက္တြဲေဖာ္မွာ ၀က္ရူးျပန္ေရာဂါရွိျပီလား။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
၀က္ရူးျပန္ေနတဲ့သူေတြ႕ရင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ
လူတစ္ေယာက္၀က္္ရူးျပန္ေနျပီဆိုရင္ သူရဲ႕ကံၾကမၼာဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
မသိမသာတက္ျခင္းရဲ့ အေျခခံအခ်က္မ်ား
အတက္ေရာဂါဆုိတာ ဦးေႏွာက္ကဆဲလ္ေတြရဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
သင့္တြင္အတက္ေရာဂါ႐ွိပါက ယဥ္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္
အတက္ေရာဂါ႐ွိတဲ့သူေတြအတြက္ ေမာင္းႏွင္ရျခင္းသည္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားရဲ႕ အတက္ေရာဂါကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကမလဲ
အတက္ေရာဂါဆိုတာ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ