သင့္ကို အသက္ရႈရပိုလြယ္ကူေစမည့္ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ား

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ အဓိကအားျဖင့္ အသက္ရႈမ၀ျခင္းျပသနာကို အခက္ခဲဆံုးရင္ဆိုင္ရပါသည္။ နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါကို မကုသနိုင္ေသာ္လည္း အသက္ရႈေခ်ာင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရိုးရွင္းေသာ ဘ၀

နာတာရွည္အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါသည္မ်ားတြင္ အိမ္အလုပ္မ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ခါ ႀကိဳတင္စီမံထားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ အစားအစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပိုလွ်င္ အလြယ္တကူသိမ္းထားျပီး ျပန္ေႏႊးစားနိုင္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စီမံထားျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ မည္သည့္တာ၀န္ကို မဆို မစမီတြင္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားပါ။ ျမင္ေယာင္ႀကည့္ပါ။ အေကာင္းဆံုးကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ျဖတ္လမ္းနည္းမ်ားကို စဥ္းစားပါ။ အသက္ရႈမ၀ျခင္းေ၀ဒနာမ်ား စတင္ခံစားလာရျပီ ဆိုလွ်င္ အနားယူပါ။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ အျခားသူမ်ားကို အကူအညီေတာင္းရန္ အားမနာပါနွင့္။

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းက နာတာရွည္အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ ပိုေမာေစမည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း စနစ္တက်ျပဳလုပ္ျခင္းက ပိုျပီး အသက္ရႈရေကာင္းေစပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရႈလမ္းေႀကာင္းရွိႀကြက္သားမ်ား ပံုစံမွန္လာေသာအခါ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ကို ပိုျပီး အသံုးျပဳနိုင္သည့္အတြက္ အဆုတ္ကို က်န္းမာေစပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ျခင္း၊ အိမ္တြင္ စက္ဘီးနင္းျခင္း သို႕မဟုတ္ အားကစားရံုမ်ားတြင္ စက္ဘီးနင္းျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစျပဳသင့္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေပါ့ပါးေသာ အေလးတံုးမ်ားျဖင့္ ကစားျခင္း၊ အေႀကာဆန္႕ျခင္းတို႕ကလည္း နာတာရွည္အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါသည္မ်ားကို အသက္ရႈေကာင္းေစနိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အစာနည္းနည္းခ်င္းစီကို အႀကိမ္မ်ားစြာစားပါ။

သည္ နာတာရွည္အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစပါသည္။ အစားအစာမ်ားကို တျပိဳင္နက္တည္း မ်ားစြာစားျခင္းေႀကာင့္ ဗိုက္ပြလာျပီး အဆုတ္ေပၚသို႕ ဖိအားသက္ေရာက္ကာ ပိုေမာလာေစပါသည္။ ထို႕ျပင္ ထိုေရာဂါသည္မ်ားတြင္ ကာဗိုဟိုက္ျဒိတ္ဓာတ္မ်ားကို သင့္တင့္ေစရန္ ဂရုျပဳစားသံုးသင့္ပါသည္။

စိတ္အပန္းေျပေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း

စိုးရိမ္ျခင္း၊ ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းတို႕ေႀကာင့္ နာတာရွည္အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားကို ပိုဆိုးလာေစျပီး စိုးရိမ္မႈမ်ား ပိုတိုးလာေစနိုင္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ စိတ္အပန္းေျပေစမည့္ သီခ်င္းေခြမ်ား ဖြင့္ျခင္း၊ အသက္ရႈေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႕က သင့္စိတ္ကို တည္ျငိမ္ေစရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ထို႕ေႀကာင့္ ထိုကုထံုးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာျပီး သင့္စိတ္ကို နဂိုအေနအထားအတိုင္း ျပန္ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မည္။

သင့္ေရာဂါ အေႀကာင္းကို သိေအာင္ေလ့လာပါ။ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါ။

နာတာရွည္အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါ အေႀကာင္းကို သင္လက္လွမ္းမွီသမၽွ ေလ့လာပါ။ အဆုတ္ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပီး က်န္းမာေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရယူပါ။ လိုက္နာပါ။ ထို႕ျပင္ သင့္ကိုပိုဆိုးလာေႀကာင္း ျပသေနေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ပိုေမာလာျခင္း၊ ပိုျပီးေခ်ာင္းဆိုးလာျခင္းနွင့္ သလိပ္မ်ားထြက္လာျခင္း စသည္တို႕ကို္ ဂရုျပဳပါ။ ထိုသို႕ပိုဆိုးလာပါက သင္ျပဳလုပ္ရမည္တို႕ကို ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ျပီးေမးျမန္းထားပါ။ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကို ခ်ေရးထားပါ။ သင္ဘက္က ျပင္ဆင္ထားလွ်င္ ပိုျပီး စိတ္ခ်ရပါသည္။

အနားယူပါ။ အျခားေသာ က်န္းမာေစမည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေလ့က်င့္ပါ။

သင္သည္ နာတာရွည္အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါ ရွိသူျဖစ္ပါက အနားယူသင့္ပါသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ အျခားသူမ်ား၏ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကို ရႈမိျခင္းကလည္း အဆုတ္ကို ထိခိုက္ေစျပီး ေရာဂါကို ပိုဆိုးေစပါသည္။

က်န္းမာေစေသာ အစားအစာမ်ားကို စားပါ။ ပံုမွန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ခံယူပါ။ ေယဘူက်အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ က်န္းမာေစသည့္ စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားက နာတာရွည္အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါသည္မ်ားကို လူေရာစိတ္ပါ က်န္းမာေစပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သင္သည္ အဆုတ္ေရာဂါသည္တစ္ဦးျဖစ္ပါလွ်င္ သ္ငေန႕စဥ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္မ်ားက သင့္ကို အသက္ရႈမ၀ျခင္းျဖစ္ေစနို္င္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေနနို္င္ပါသည္။  ထို႕ေႀကာင့္ ပံုမွန္အတိုင္း အသက္ရႈနိုင္ေစရန္ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္သည့္ အေနအထိုင္မ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

 

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 19, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။