အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆို ့ေရာဂါ
ေလ့လာမည္
နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါနဲ႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုထံုးအေၾကာင္း
ေအာက္ဆီဂ်င္ကုထံုးဆိုတာ ဘာလဲ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုထံုးဆိုတာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါ (COPD) လူနာမ်ားအတြက္ ေဆးေငြ႕ရွဴစက္ (nebulizer) အသံုးျပဳနည္း
ေဆးေငြ႕ရွဴစက္ (nebulizer) ဆိုတာတာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါ (COPD) ရဲ႕ လကၡဏာႏွင့္ အဆင့္မ်ား
COPD ေခၚ နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါရဲ႕ လကၡဏာေတြဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
အဆုတ္ကို က်န္းမာေစမည့္ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ား
အဆုတ္ကိုက်န္းမာေအာင္ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
သင့္ကို အသက္ရႈရပိုလြယ္ကူေစမည့္ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ား
နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား