အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆို ့ေရာဂါ
ေလ့လာမည္
နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါနဲ႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုထံုးအေၾကာင္း
ေအာက္ဆီဂ်င္ကုထံုးဆိုတာ ဘာလဲ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုထံုးဆိုတာ လံုေလာက္တဲ့ေအာက္ဆီဂ်င္ရဖို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါ (COPD) လူနာမ်ားအတြက္ ေဆးေငြ႕ရွဴစက္ (nebulizer) အသံုးျပဳနည္း
ေဆးေငြ႕ရွဴစက္ (nebulizer) ဆိုတာတာ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါ (COPD) စတဲ့ အဆုတ္ေရာဂါေတြကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါ (COPD) ရဲ႕ လကၡဏာႏွင့္ အဆင့္မ်ား
COPD ေခၚ နာတာရွည္အဆုတ္ေရာဂါရဲ႕ လကၡဏာေတြဟာ အဆုတ္ထိိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အတိုင္းအတာေပၚမူတည္ျပီး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါကို ေစာင့္ေရွာက္သူတဦးအေနျဖင့္ သိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား
ကၽြန္ုပ္တို႕သည္ မိမိခ်စ္ေသာသူတို႕ကို ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
အဆုတ္ကို က်န္းမာေစမည့္ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ား
အဆုတ္ကိုက်န္းမာေအာင္ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရႈလမ္းေႀကာင္းတစ္ခုလံုးကို က်န္းမာေအာင္ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ရန္မွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
သင့္ကို အသက္ရႈရပိုလြယ္ကူေစမည့္ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ား
နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ အဓိကအားျဖင့္ အသက္ရႈမ၀ျခင္းျပသနာကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါသည္မ်ားတြင္ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားနွင္ ့ပတ္သက္ျပီး သိေကာင္းစရာမ်ား
နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေ၀ဒနာမ်ားကို သက္သာေအာင္လုပ္ျပီး ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားျမင့္တက္လာေအာင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါသည္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား
နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါသည္မ်ား အေႀကာက္ဆံုးမွာ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရန္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
နာတာရွွည္အဆုတ္ေလျပြန္ေရာင္က်ဥ္းေရာဂါနဲ့ အစားအေသာက္မ်ား
နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ စားသံုးျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ နာတာရွည္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ