ကေလးအရြယ္တြင္ခံစားရေသာ အဆုတ္ကင္ဆာကို ကုသျပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

ကေလးအရြယ္တြင္ခံစားရေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ  အဆုတ္ကင္ဆာမ်ားသည္ ကုသျပီးေနာက္ပိုင္း ေအာက္ပါအက်ိဳးဆက္မ်ားခံစားရနိုင္ပါသည္။

·       ေဟာ့ခ်္ကင္း အႀကိတ္ကင္ဆာ

·       ေက်ာက္ကပ္အႀကိတ္ကင္ဆာ

·       ပင္မဆဲလ္ကိုအစားထိုးကုသရေသာ ကင္ဆာ

အခ်ိဳ႕ေသာကင္ဆာေဆး(ဓာတုေဗဒေဆး)မ်ားနွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးျခင္းတို႕သည္ ကင္ဆာကုျပီးေနာက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပိုျဖစ္ေစပါသည္။

ေအာက္ပါတုိ႕သည္ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။

·       အဆုတ္တြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေနေသာအစိတ္အပိုင္း နွင့္ ရင္ဘတ္ကို ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားျခင္း

·       Bleomycin, Busulfan, Carmustine, Lomustine စသည့္ကင္ဆာေဆး (ဓာတုေဗဒေဆး)ျဖင့္ကုသျခင္း၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္းတို႕သည္ အဆုတ္ကိုထိခိုက္ေစသည္။

·       ရင္ဘတ္ကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္းသည္ ဓာတ္ေ၇ာင္ျခည္ပမာဏအနည္းအမ်ား၊ ဓာတ္ေ၇ာင္ျခည္ေပးေသာ အစိတ္အပိုင္းနွင့္ ဓာတ္ေ၇ာင္ျခည္လက္ခံရရွိမႈအေပၚမူတည္ျပီးအဆုတ္ကို ထိခိုက္မႈ အနည္းအမ်ားကြာျခားပါသည္။

·       ပင္မဆဲလ္ကိုအစားထိုးမကုသမီ တကိုယ္လံုးကို ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးျခင္း။

အဆုတ္ကင္ဆာကုထံုး၏ ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရးျပသနာမ်ားသည္ ခြဲစိတ္ျခင္း၊ စသည့္ကင္ဆာေဆး (ဓာတုေဗဒေဆး)ျဖင့္ကုသျခင္း၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသျခင္းတို႕တြဲကုသရေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေအာက္ပါေရာဂါမ်ားရွိလွ်င္လည္း ေဆးဒဏ္ကို ပိုခံရနိုင္ပါသည္။

·       ပင္မဆဲလ္ အစားထိုးျပီးေနာက္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ျခင္း၊ ပိုး၀င္ျခင္း

·       ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါနွင့္ အသက္ရႈလမ္းေႀကာင္းေရာဂါ ရွိသူမ်ား

·       ေဆးလိပ္နွင့္ အျခားေသာမူးကစ္ေဆးသံုးသူမ်ား

အဆုတ္ကင္ဆာသည္မ်ားသည္ေဆးဒဏ္ေႀကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားခံစားရနိုင္ပါသည္။

အဆုတ္တြင္ခံစားရေသာ ေဆးဒဏ္ေႀကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႕ျဖစ္သည္။

·       ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးေႀကာင့္ အဆုတ္ေရာင္ျခင္း

·       အဆုတ္တြင္ အမာရြတ္မ်ားျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ အဆုတ္သိပ္သည္းဆမ်ားလာျခင္း

·       နာတာရွည္ ေလျပြန္က်ဥ္းေရာဂါ၊ နမိုးနီးယားအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ရက္ရွည္ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ရင္က်ပ္ပန္းနာေရာဂါ စသည္တို႕ခံစားရျခင္း

ေအာက္ပါတို႕သည္ အသက္ရႈက်ပ္ျခင္း နွင့္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းတို႕ သည္ အဆုတ္ကိုထိခိုက္ျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္လာနိုင္မည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

·       ေမာပန္းျခင္း (အသက္ရႈမ၀ျခင္း)

·       အသက္ရႈလွ်င္ တရႊီရႊီျမည္ျခင္း

·       ဖ်ားျခင္း

·       ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း

·       ရင္က်ပ္ျခင္း (အဆုတ္တြင္ ခၽြဲမ်ားပိတ္ျခင္းေႀကာင့္ရင္က်ပ္ျခင္း)

·       ေမာပန္းျခင္း

အထက္ပါတို႕ခံစားရလွ်င္ ကေလးဆရာ၀န္ထံသြားျပပါ။

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ကင္ဆာေဆးဒဏ္သည္ တေျဖးေျဖးခံစားလာရသည္ရွိသကဲ့သို႕ မခံစားရသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ႀကာလာသည္နွင့္အမွ် ပိုဆိုးလာတတ္ပါသည္။တခါတရံတြင္ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္းနွင့္ အဆုတ္ကိုေဆးစစ္ျခင္းမ်ားလုပ္မွသာ အဆုတ္၏အေျခအေနကို သိနိုင္သည္။

အဆုတ္၏ အေျခအေနကို သိရွိရန္ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္၇န္လိုပါသည္။

ေအာက္ပါတို႕သည္ အဆုတ္၏ အေျခအေနကို သိရွိရန္ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

·       လူနာ၏ ရာဇ၀င္ကိုေမးျမန္းျခင္းနွင့္ စစ္ေဆးျခင္း

ခႏာကိုယ္တခုလံုးကို က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈျပဳျခင္း၊ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ အႀကိတ္မ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ အျခားေသာ မူမမွန္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္သည္။ထုိ႕အျပင္လူနာ၏နဂိုေရာဂါမ်ားနွင့္ ေနထုိင္စားေသာက္မႈပံုစံမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း။

·       ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

အဂၤါမ်ားနွင့္အရိုးမ်ားကို ဓာတ္မွန္ရိုက္ျပီးစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ ဓာတ္မွန္ဆိုသည္မွာ ခႏာကိုယ္ထဲရွိမျမင္နိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုေတြ႕ရန္ ေရာင္ျခည္တခုထုတ္လႊတ္ကာ ပံုရိပ္ဖမ္းယူျခင္းျဖစ္သည္။

· အဆုတ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စစ္ေဆးျခင္း

၎သည္ အဆုတ္တြင္ ရႈသြင္းရႈထုတ္လုပ္နိုင္ေသာ ေလပမာဏ၊ ေအာက္ဆီဂ်င္သံုးစြဲသည္ပမာဏ၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ရႈထုတ္သည့္ပမာဏကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္ အဆုတ္၏ အလုပ္လုပ္နိုင္စြမ္းကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

·       သင့္ကေလးတြင္ခံစားေနရေသာ က်န္းမာေရးျပသနာမ်ားနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္ကာစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားနွင့္ လိုအပ္သလိုထပ္ျပီး ျပဳလုပ္ပါ။

က်န္းမာေစေသာ စားေသာက္ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားရွိရန္လည္း ကင္ဆာေဆးဒဏ္ခံစားေနရေသာ ကေလးအရြယ္တြင္ခံစားရေသာ  အဆုတ္ကင္ဆာမ်ားအတြက္ အေ၇းႀကီးပါသည္။

ကင္ဆာေဆးဒဏ္ခံစားေနရေသာ ကေလးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္

·       ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း

·       ရာသီတုပ္ေကြး နွင့္ နမိုးနီးယားေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးျခင္း တို႕ျပဳလုပ္သင့္သည္။

 

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 25, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။