အာမခံအေၾကာင္း ဘာေတြသိထားဖို႔လိုမလဲ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အာမခံဆိုတာဘာလဲ……

အာမခံဆိုတာက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ထားရွိထားတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ပါ။ အာမခံကုမၸဏီနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတို႔ၾကား ဒါမွမဟုတ္ အာမခံကုမၸဏီနဲ႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစညး္တစ္ခုခုၾကားမွာထားရွိတဲ့ ပဋိညာဉ္သေဘာတူညီခ်က္ေပါ့။ အာမခံထားတဲ့သူဘက္မွာ ထိခိုက္မႈဆံုးရံႈးမႈ တစ္စံုတရာျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေပးေလ်ာ္ရမယ့္ ေငြေၾကးပမာဏကို အာမခံကုမၸဏီဘက္ကထုတ္ေပးမွာပါ။ ဒီလိုထုတ္ေပးဖို႔အတြက္ အာမခံထားတဲ့သူဘက္က လစဉ္အာမခံေၾကးေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပရီမီယံေၾကးသြင္းတယ္လို႔လည္း သိၾကပါတယ္။

အာမခံအမ်ိဳးအစား ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိတာလဲ……

အၾကမ္းဖ်င္းကေတာ့ အာမခံအမ်ိဳးအစားက ၂ မ်ိဳးပဲရွိတာပါ။ ဒါကေတာ့

  • အသက္အာမခံ နဲ႔
  • အေထြေထြအာမခံဆိုျပီးေတာ့ေပါ့။

အသက္အာမခံဆိုတာက…….

အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ထားရွိတဲ့အာမခံ အမ်ိဳးအစားပါ။ အာမခံထားသူ ေသဆံုးခ်ိန္မွာ အာမခံကုမၸဏီက က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မိသားစုကို အာမခံေၾကးထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတိုင္း အသက္အာမခံထားႏိုင္ျပီး အာမခံေၾကးထုတ္ေပးတဲ့မူဝါဒအရ အသက္အာမခံကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းထုတ္ေပးႏိုင္သလို ႏွစ္စဉ္ေၾကးအေနနဲ႔ ထုတ္ေပးတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။

Whole life Assurance(တစ္သက္တာ အသက္အာမခံ) – ဒီအာမခံအမ်ိဳးအစားက တစ္သက္လံုးစာထားရွိတဲ့ အာမခံအမ်ိဳးအစားပါ။ အာမခံထားသူ ေသဆံုးခ်ိန္မွာ က်န္ရစ္သူမိသားစုကထုတ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Term Life Assurance(အခ်ိန္အပိုင္းအျခား အသက္အာမခံ) – ဒီအာမခံအမ်ိဳးအစားကေတာ့ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတိုင္းထားရွိႏိုင္ျပီး အာမခံထားတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ထုတ္ေပးတာပါ။ ဥပမာ ကိုယ္က အသက္အာမခံကို ၁၀ ႏွစ္ ထားမယ္ ဒါမွမဟုတ္ ၁၅ ႏွစ္ ထားမယ္ဆိုပါစို႔၊ ဒီကာလကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိကိုယ္က ထိခိုက္မႈတစ္စံုတရာမရွိဘူးဆိုရင္ အာမခံကုမၸဏီဘက္က လစဉ္ေပးသြင္းထားတဲ့ အသက္အာမခံေၾကးေတြကို ျပန္ထုတ္ေပးမွာပါ။

အေထြေထြအာမခံဆိုတာက……

အာမခံအမ်ိဳးအစားေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားက ဒီအလံုးစံုအာမခံထဲမွာ အက်ံဳးဝင္ေနတာပါ။ ဒီအာမခံအမ်ိဳးအစားမွာေတာ့ အာမခံထားသူက သူပိုင္ဆိုင္တဲ့အရာတစ္ခုခုထိခိုက္ဆံုးရံႈးတိုင္းမွာ အာမခံမူဝါဒနဲ႔ ကိုက္ညီေနမယ္ဆိုရင္  အာမခံေၾကး ရရွိမွာပါ။ ဥပမာ ကားကို အာမခံထားထားမယ္။ ကိုယ္က ယာဉ္မေတာ္တဆျဖစ္မယ္။ ကိုယ့္ကားေရာ တစ္ဖက္ကားပါ ထိခိုက္မိတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ အာမခံထားထားမယ္ဆိုရင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေတြအတြက္ ကိုယ္က ေပးေလ်ာ္စရာမလိုဘဲ အာမခံ ကုမၸဏီက ေပးေလ်ာ္ေပးမွာပါ။

အေထြေထြအာမခံထဲမွာ ဘာေတြပါလဲ….

ဒီအာမခံအမ်ိဳးအစားေအာက္မွာ အသက္အာမခံကလြဲလို႔ က်န္တဲ့အာမခံအမ်ိဳးအစားအားလံုးပါပါတယ္။

မီးအာမခံ – ဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာေတာ့ အာမခံထားသူအေပၚ အာမခံကုမၸဏီက မီးေဘးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈတစ္စံုတရာကို ေပးေလ်ာ္မယ္ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ပါရွိပါမယ္။ အာမခံထားသူရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းျဖစ္တဲ့ ေနအိမ္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုခုက မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့မယ္ဆိုရင္ အာမခံကုမၸဏီဘက္က ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ သေဘာတူထားတဲ့ ပမာဏအတိုင္း ေပးေလ်ာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္းအာမခံ – ဒီအာမခံ ပဋိညာဉ္ကေတာ့အာမခံကုမၸဏီနဲ႔  ေရယာဉ္ပိုင္ရွင္ေတြ၊ ေရေၾကာင္းနဲ႔ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္သူေတြၾကားမွာ ထားရွိတဲ့ အာမခံအမ်ိဳးအစားပါ။ ေရေၾကာင္းသြားလာပို႔ေဆာင္မႈအတြင္း ပ်က္စီးမႈတစ္စံုတရာရွိခဲ့ရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဖိုးစားနားအတိုုင္း အာမခံ ကုမၸဏီဘက္က ေပးေလ်ာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအာမခံထဲမွာမွ ကုန္စည္အတြက္ထားတဲ့ အာမခံ၊ ေရယာဉ္အတြက္ သီးသန္႔ထားတဲ့အာမခံ နဲ႔ တင္ေဆာင္လာတဲ့ ကုန္စည္အတြက္ ထားတဲ့ အာမခံဆိုျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။

Miscellaneous Insurance – အေပၚကအာမခံအမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔မတူဘဲ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈေတြအတြက္ထားတဲ့ ေငြေၾကးအာမခံ အမ်ိဳးအစားပါ။ ဥပမာေျပာျပရရင္ ကားအခိုးခံရတယ္ဆိုပါစို႔၊ အာမခံထားထားမယ္ဆိုရင္ ဆံုးရံႈးနစ္နာသြားမႈအတြက္ အာမခံကုမၸဏီဘက္က ေပးေလ်ာ္မွာပါ။ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္အာမခံ၊ ပစၥည္းခိုးခံရမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအတြက္ အာမခံ၊ မသမာမႈနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုရံႈးေတြအတြက္လည္း အာမခံထားလို႔ရပါတယ္။

အသက္အာမခံနဲ႔အေထြေထြအာမခံ ဘာကြာလဲ……..

အသက္အာမခံနဲ႔အေထြေထြအာမခံရဲ႕ အဓိကကြာျခားခ်က္က အသက္အာမခံက အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေလာက္တဲ့ အေျခအေနအတစ္ရပ္ရပ္နဲ႔သာသက္ဆိုင္ျပီး အေထြေထြအာမခံထဲမွာ ဒီအသက္အာမခံက အက်ံဳးမဝင္ပါဘူး။ အသက္အာမခံမွာေတာ့ အာမခံေၾကးက သတ္မွတ္ထားတဲ့ကာလအတြင္းမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏကိုေပးသြင္း ရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အေထြေထြအာမခံမွာေတာ့ အာမခံေၾကးကိုတစ္ႏွစ္စာအတြက္ အလံုးအရင္းနဲ႔ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာမခံကို ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တာလဲ…..

ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈ၊ ထိိခိုက္ပ်က္စီးမႈတစ္စံုတရာၾကံဳေတြ႔တဲ့အခါ ေငြေၾကးအားျဖင့္ အေထာက္အပံ့ရရွိေစဖို႔ အာမခံထားသင့္ပါတယ္။ ေနထိုင္မေကာင္းတဲ့အခါမွာလည္း က်န္းမာေရးအာမခံထားထားမယ္ဆိုရင္ ေဆး ကုသစရိတ္အတြက္ အာမခံကုမၸဏီကထုတ္ေပးမွာပါ။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးခဲ့ရင္ေတာင္ ေပးဆပ္စရာရွိတဲ့ ေၾကြးျမီေတြနဲ႔ အျခားေသာ စရိတ္စကေတြအတြက္ အသက္အာမခံရွိေနတာေၾကာင့္ က်န္ရစ္သူေတြအတြက္ စိုရိမ္မႈကင္းေစမွာပါ။ အာမခံေၾကးပံုမွန္သြင္းထားရံုနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊ မီးေဘးနဲ႔ ေရေဘး၊ ခိုးယူခံရမႈေတြေၾကာင့္ ပစၥည္းေတြဆံုးရံႈးမႈတိုင္းအတြက္ စိုးရိမ္မႈ ကင္းကင္းေနႏိုင္မွာပါ။ မေတာ္တဆမႈဆိုတာမျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈအတြက္ ကိုယ္တိုင္မွာျဖစ္ျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္စံုတရာမွာျဖစ္ျဖစ္ ၾကံဳေတြ႔လာရတဲ့အခါ ေငြေၾကးဆံုးရံႈးနစ္နာမႈကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေစဖို႔ အာမခံကို ထားသင့္တာပါ။

Hello Health Group သည္ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားမျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇွန် 11, 2019 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇွန် 11, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။