လူေနမႈပံုစံႏွင္႔ က်န္းမာေရး
ေသာက္ျပီးသား ေရသန္႔ဘူးခြံကို ေရျပန္ထည့္ေသာက္တာ မလုပ္သင့္ပါ
က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာေရးစင္တာ
ေသာက္ျပီးသား ေရသန္႔ဘူးခြံကို ေရျပန္ထည့္ေသာက္တာ မလုပ္သင့္ပါ
ေရသန္႔ဘူးဝယ္ေသာက္တယ္၊ အိမ္က လူၾကီးေတြက ဘူးအေကာင္းေတြမို႔ ႏွေမ်ာျပီး ျပန္ေဆးျပီးသံုးတယ္။ ေရကုန္သြားရင္ ေရျပန္ျဖည့္ျပီး ေသာက္ေရဘူးအျဖစ္သံုးၾကတယ္။ ေသခ်ာေဆးေၾကာလိုက္ရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
လက္သည္းကိုက္ျခင္းရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြ ေၾကာက္စရာေကာင္းတာ သင္သိရဲ႕လား
က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာေရးစင္တာ
လက္သည္းကိုက္ျခင္းရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြ ေၾကာက္စရာေကာင္းတာ သင္သိရဲ႕လား
လစ္တာနဲ႔ လက္သည္းေလးေတြကိုက္ေနတတ္တာ ဘယ္သူေတြရွိလဲ။ ပ်င္းလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္ညစ္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
အအိပ္ဆတ္တဲ့သူေတြ ဒါေတြကို သိထားသင့္တယ္ေနာ္
အိပ္တဲ့အခါမွာ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က အသံဘယ္ေလာက္ဆူညံေနေန လံုးဝမႏိုးဘဲ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္တဲ့သူေတြကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိတ္ေနတာမဟုတ္တဲ့ တင္ပါးအဆီေတြ ေျဖရွင္းနုိင္မယ့္နည္းလမ္း(၉) ခု
က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း, က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာေရးစင္တာ
ကိတ္ေနတာမဟုတ္တဲ့ တင္ပါးအဆီေတြ ေျဖရွင္းနုိင္မယ့္ အလြယ္ေလ့က်င့္ခန္း (၅) ခု
ဟိတ္ ယူတို႔ေတြ အကိတ္အကိတ္နဲ႔ ဂုဏ္ယူေနလိုက္ၾကတာ။ တကယ့္အကိတ္က အဆီမရွိတဲ့ ပစၥည္းရွိလူတန္းစားကို ေခၚတာေနာ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ