လူေနမႈပံုစံႏွင္႔ က်န္းမာေရး
ေလ့က်င့္ခန္းအလြန္အကၽြံလုပ္ျခင္းက ကိုယ္ခံအားကိုက်ေစသလား
ေလ့က်င့္ခန္းအလြန္အကၽြံလုပ္ျခင္းက ကိုယ္ခံအားကိုက်ေစသလား
Hello ဆရာဝန္ပရိသတ္ၾကီးထဲမွာ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားလွပခ်င္လို႔ဆိုျပီး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရႊဝတ္ျခင္းရဲ႕ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး
ေရႊဝတ္ျခင္းရဲ႕ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး
ေရႊဆိုတာ ေရွးယခင္ေခတ္တည္းက တန္ဖိုးထားျပီးဝတ္ဆင္သံုးစြဲခဲ့ၾကတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
တစ္ေန႔တာမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းေစဖို႔ ဒါေတြစားေပးပါ
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
တစ္ေန႔တာမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းေစဖို႔ ဒါေတြစားေပးပါ
မနက္အလုပ္သြားတုန္းကေတာ့ ဘာေတြေတာ့ျပီးေအာင္လုပ္မယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အလုပ္ခြင္မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္ေစဖို႔ ေမြးျမဴသင့္တဲ့အေလ့အထအခ်ိဳ႕
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
အလုပ္ခြင္မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္ေစဖို႔ ေမြးျမဴသင့္တဲ့အေလ့အထအခ်ိဳ႕
တာဝန္ေတြကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္လို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
စိတ္ဖိစီးမႈေတြေျပခ်င္ရင္ အိုးတိုက္ပန္းကန္ေဆးပါ
စိတ္ဖိစီးမႈေတြေျပခ်င္ရင္ အိုးတိုက္ပန္းကန္ေဆးပါ
စိတ္ညစ္တယ္တို႔၊ စိတ္ဓာတ္က်တယ္တို႔ျဖစ္လာရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလလည္ခ်င္တာ ေအာင့္ထားလိုက္ရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေလလည္ခ်င္တာ ေအာင့္ထားလိုက္ရင္ ဘာျဖစ္မွာလဲ
လူၾကားထဲ ေလလည္တာမေကာင္းဘူး၊ ေလထုညစ္ညမ္းတယ္(နံတယ္ေပါ့)၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ