ရာသီအလိုက္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
မုတ္သံုမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတို႔ က်န္းမာေစဖို႔
မိုးရာသီ
မုတ္သံုမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေမေမတို႔ က်န္းမာေစဖို႔
မုတ္သံုရာသီရဲ႕ မိုးရြာသြန္းမႈက အျငိဳးတာၾကီးပူထားတဲ့ ေႏြရဲ႕ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မုတ္သံုမွာဘာေတြစားေပးသင့္လဲ
မိုးရာသီ
မုတ္သံုမွာဘာေတြစားေပးသင့္လဲ
စိတ္ကူးယဉ္ဆန္တဲ့ သဘာဝအလွတရားကို ခံစားႏိုင္မယ့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မုတ္သံုမွာ ေျခေထာက္ေလးကို ဒီလိုဂရုစုိက္ပါ
မိုးရာသီ
မုတ္သံုမွာ ေျခေထာက္ေလးကို ဒီလိုဂရုစုိက္ပါ
မိုးေလးစ ရြာလာမႈနဲ႔အတူ အပူေတြေလ်ာ႔ျပီး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေႏြရာသီ
ေႏြရာသီ ပူေနတဲ့ၾကားက ေခၽြးလံုးဝမထြက္တာ စိုးရိမ္စရာပါ
အျပင္က ရာသီဥတုရဲ႕ အပူခ်ိန္က သက္ေရာက္တဲ့အခါ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေႏြရာသီ
ေႏြရာသီမွာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈ မျဖစ္ေစဖို႔ ကာကြယ္မယ္
ခုရက္ပိုင္း ရာသီဥတုက အရမ္းပူတယ္ေနာ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အပူဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမ်ား
ေႏြရာသီ
အပူဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမ်ား
အခုရာသီဥတုမတရားပူတယ္။ အျပင္ထြက္ရရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ