ရာသီအလိုက္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ေႏြရာသီ
ေႏြရာသီမွာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈ မျဖစ္ေစဖို႔ ကာကြယ္မယ္
ခုရက္ပိုင္း ရာသီဥတုက အရမ္းပူတယ္ေနာ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အပူဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမ်ား
ေႏြရာသီ
အပူဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမ်ား
အခုရာသီဥတုမတရားပူတယ္။ အျပင္ထြက္ရရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ပူလြန္းလို႔ ပန္ကာဖြင့္အိပ္တာ အႏၱရာယ္ရွိလား
ပူလြန္းလို႔ ပန္ကာဖြင့္အိပ္တာ အႏၱရာယ္ရွိလား
 ျပင္းလြန္းတဲ့အပူရွိန္ကုိ အံတုျပီး လႈပ္ရွားသြားလာေနရတာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သၾကၤန္လည္ရင္ ဘာေတြယူသြားမလဲ
ေႏြရာသီ
သၾကၤန္လည္ရင္ ဘာေတြယူသြားမလဲ
ဧျပီလ စလာရင္အေပ်ာ္ဆံုးခံစားခ်က္က သၾကၤန္ကိုေမွ်ာ္ရတာပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သၾကၤန္လည္ရင္ ေရစိုခံမိတ္ကပ္လူးမယ့္ေလဒီေလးတို႔ ဒါေလးေတာ့ သိထားဖို႔လိုပါမယ္ေနာ္
ေႏြရာသီ
သၾကၤန္လည္ရင္ ေရစိုခံမိတ္ကပ္လူးမယ့္ေလဒီေလးတို႔ ဒါေလးေတာ့ သိထားဖို႔လိုပါမယ္ေနာ္
ေရေတြ စိုမယ့္ သၾကၤန္မွာ အလွမပ်က္ေစဖို႔ ေရစိုခံမိတ္ကပ္လူးျပီး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သၾကၤန္လည္ျပီးျပန္လာရင္ အသားအေရကို ဒီလိုေလးထိန္းသိမ္းပါ
ေႏြရာသီ
သၾကၤန္လည္ျပီးျပန္လာရင္ အသားအေရကို ဒီလိုေလးထိန္းသိမ္းပါ
တစ္ႏွစ္မွာတစ္ခါပဲက်တဲ့ သၾကၤန္မွာ ဘာလုပ္မယ္လို႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ