ရာသီအလိုက္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
အပူရွပ္တာအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း
ေႏြရာသီ
အပူရွပ္တာအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း
ရာသီဥတုတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီမွာ ေကာင္းကြက္ေတြရွိသလို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ခၽြဲၾကပ္ျခင္း
ေဆာင္းရာသီ
ခၽြဲၾကပ္ျခင္း
ခုရက္ပိုင္းရာသီဥတုေလးေအးလာေတာ့ လည္ေခ်ာင္းထဲကနာသလိုလို၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဆာင္းရာသီမွာ ေျခေထာက္ေလးေတြကို ဒီလိုဂရုစိုက္
ေဆာင္းရာသီ
ေဆာင္းရာသီမွာ ေျခေထာက္ေလးေတြကို ဒီလိုဂရုစိုက္
ေဆာင္းရာသီက အသားေျခာက္တဲ့ရာသီပါ။ ေဆာင္းရာသီမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရၾကီးျခင္းနဲ႕အတူ မေခၚဘဲ ေရာက္ရွိလာတတ္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြအေၾကာင္း
မိုးရာသီ
ေရၾကီးျခင္းနဲ႕အတူ မေခၚဘဲ ေရာက္ရွိလာတတ္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြအေၾကာင္း
ဒီရက္ပိုင္း မိုးၾကီးပါတယ္။ တာေတြက်ိဳးပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ျခင္ကိုက္ခံရရင္ ဒီနည္းေလးေတြလုပ္ၾကည့္ပါ
မိုးရာသီ
ျခင္ကိုက္ခံရရင္ ဒီနည္းေလးေတြလုပ္ၾကည့္ပါ
ေနရာတကာမွာ ေရွာင္မရေအာင္ၾကံဳေတြ႔ေနရတာ ျခင္အႏၱရာယ္ပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ