မ်က္စိက်န္းမာေရး
သူမ်ားကိုကူညီမည္
သင့္ ကေလးရဲ႕ မ်က္လုံးမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ား
မ်က္လုံးမ်ားဟာ စိတ္ရဲ႕ တံခါးေပါက္မ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
စိတ္ထင္တိုင္း မေသာက္သင့္တဲ့ 'ၾကာေဆး'ေတြ
ေရာဂါရွိေနသည္
မ်က္လုံးထိခိုက္ျခင္းကို ဘယ္လုိ ကုသမလဲ
မ်က္လုံးဟာ ထိခုိက္လြယ္ေသာ ခႏၶာကုိယ္၏ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
#
အရွာမ်ားသည့္ စာလံုးအတြဲမ်ား
အၾကည့္မ်ားေသာေရာဂါအေၾကာင္းမ်ား
ေရာဂါရွိေနသည္
သင့္မ်က္လုံးက်န္းမာေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဗီတာမင္မ်ား
အာဟာရ ပညာရွင္မ်ားအရ ဗီတာမင္မ်ားသည္ မ်က္လုံးက်န္းမာေရးတြင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
မ်က္ကပ္မွန္တပ္သည့္အခါ ပိုးမ၀င္ေအာင္ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ
ယေန႔ေခတ္တြင္ ပါ၀ါမ်က္မွန္အစားထုိး မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကိုု ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
မ်က္စိပူျခင္း ေညာင္းျခင္းကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ
မ်က္စိပူျခင္း ေညာင္းျခင္း ပင္ပန္းျခင္းတို့မွမ်က္လံုးကိုက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
မ်က္စိေစြျခင္းဆိုတာဘာလဲ
မ်က္စိေစြျခင္း သည္ ကေလးမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
အျမင္အာရံုခ်ိဳ့ယြင္းျခင္းဆိုတာဘာလဲ
အျမင္အာရံုခ်ိဳ့ယြင္းျခင္းသည္ မ်က္ၾကည္လြာပံုစံျပသာနာေၾကာင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ားျခင္းႏွင္႔ မ်က္စိျပသနာမ်ား
သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ားျခင္းဟာ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္းအေနနဲ႔ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ