ပန္္းနာရင္က်ပ္
ရင္ၾကပ္ျခင္းႏွင္႔ သိေကာင္းစရာ
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ရင္က်ပ္ျခင္းႏွင္႔ သိေကာင္းစရာ
Dr Pyae Phyo Kyaw
ေရာဂါရွိေနသည္
အံျသစရာေကာင္းေသာ ပန္းနာရင္ျကပ္ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္((၅)ခ်က္
သင့္တြင္ပန္းနာရင္ျကပ္ရွိပါက သင့္အနီးအနားရွိအရာမ်ားႏွင့္ပတ္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
သင့္ကေလးရဲ့ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္မလဲ
သင့္ကေလးရဲ့ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါကို အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မလဲဆိုတာဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကေလးမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာပန္းနာရင္ၾကပ္
အဆုတ္ပန္းနာရင္ၾကပ္သည္ စိတ္ပူရမည့္ေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား