ဓါတ္မတည့္ျခင္း အေၾကာင္း
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ေျမပဲနဲ႔ ဓာတ္မတည့္တဲ့သူေတြထဲမွာ သင္ေရာပါလား
ဓာတ္မတည့္စာေတြထဲမွာ ေျမပဲနဲ႔ ဓာတ္မတည့္တဲ့ ျပႆနာက ေတာ္ေတာ္ေလးကို အေတြ႔မ်ားတဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ပ်ားရည္နဲ႔ ဓာတ္မတည့္တဲ့သူေတြ ရွိလား
ပ်ားရည္ဆိုတာ သဘာဝပ်ားေကာင္ေလးေတြ ပန္းဝတ္ရည္ကို စုပ္ျပီးေနာက္မွ ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ဆုိးရြားျပင္းထန္တဲ့ ဓာတ္မတည္႔မွဳအေၾကာင္း
အသက္အႏၱရာယ္ ထိခိုက္ေလာက္တဲ့အထိ ျဖစ္ပြားတဲ့ ဓာတ္မတည္႔ျခင္း အမ်ဳိးအစားကုိ ဆုိးရြားျပင္းထန္ေသာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ဓာတ္မတည္႔မွဳ တုံ႔ျပန္ျခင္း
ဓာတ္မတည္႔မွဳမ်ားဟာ ကုိယ္ခံအားစနစ္ကေန ေဘးမျဖစ္တတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ဟန္႔တားရာကေန ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ဓာတ္မတည္႔ျခင္းကုသမွဳ။ ကုိယ္ခံအားစနစ္ကုသျခင္း၊ ဓာတ္မတည္႔မွဳ ထည္႔သြင္းျခင္း
သင္ဟာ ဓာတ္မတည္႔မွဳ ျဖစ္တတ္တယ္ဆုိပါစုိ႔။ ဓာတ္မတည္႔မွဳျဖစ္ျခင္းကေန ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ဓာတ္မတည္႔မွဳလကၡဏာ။ မူးေ၀ျခင္း
မူးေ၀ျခင္းဟာ အေၾကာင္းအရင္းေပါင္းစုံေၾကာင္႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းကေန ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ဓာတ္မတည္႔ႏွာေစးျခင္း
ႏွာေစးျခင္းဆုိတာ ႏွာေခါင္းအတြင္းသား အေျမွးပါးေတြ ေရာင္ရမ္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ဓာတ္မတည္႔မွဳျပသရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္
ဓာတ္မတည္႔မွဳကုသသူ ဆရာ၀န္မ်ားဟာ ဓာတ္မတည္႔မွဳျဖစ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါရွာေဖြကုသျခင္းေတြမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ဓာတ္မတည္႔ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
၁။ ဓာတ္မတည္႔မွဳဆုိတာ ဘာလဲ ဓာတ္မတည္႔မွဳမ်ားဟာ ကုိယ္ခံအားစနစ္ကေန ေဘးမျဖစ္တတ္တဲ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေခြးခ်စ္တတ္ေပမယ့္ တိရစာၦန္ေတြနဲ႔ ဓာတ္မတည့္တဲ့သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေခြးအမ်ိဳးအစားမ်ား
တကယ္လို႔ သင္က ေခြးခ်စ္တတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး အဆိုးဆံုး ဓာတ္မတည့္မႈကလည္းရွိေနတယ္ဆိုရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ