ေအာက္ဆီဂ်င္အသံုးျပဳရေသာ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳပါသနည္း။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ hellosayarwon.

ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိအသံုးျပဳရေသာ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကုိ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္းကို ပို၍အသံုးျပဳေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ၎သည္ သင္၏ႏွလံုး ႏွင့္ အရိုးမ်ားကို သန္မာေစျပီး စိတ္ဖိစီးမွဳကိုသက္သာေစသည္၊ ေသြးလည္ပတ္မွုကို ေကာင္းေစျပီး ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္၊ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစျပီးေသြးေပါင္ကို က်ေစေသည္၊ ကိုလက္စထေရာကို တက္ေစသည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္-

ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အသင့္အတင့္မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ျခင္းကို မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ တစ္ပတ္တြင္ အနည္းဆံုး ၅ ရက္ သို႔မဟုတ္ ၁၅၀ မိနစ္ လုပ္ရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ တစ္ပတ္တြင္ အနည္းဆံုး ၃ရက္ ဆက္တိုက္လုပ္ေပးျပီး ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ပဲ ၂ ရက္ထက္ပို၍ မေနသင့္ပါ။

မွတ္ခ်က္- အသင့္အတင့္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနစဥ္ သင္သည္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနစဥ္အတြင္း သီခ်င္မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း စကားေျပာႏိုင္သည္။ အျပင္းအထန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနစဥ္တြင္မူ သင္သည္ အသက္ရွဴျခင္းကိုမရပ္တန္႔ပဲ စကားအနည္းကိုပင္ မေျပာႏိုင္ပါ။

စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

သင္သည္ ယခုမွေလ့က်င့္ခန္းစတင္လုပ္မည္ ဆိုပါက တစ္ေန႔လ်ွင္၅ မိနစ္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခ်ိန္ကို တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မိနစ္အနည္းငယ္စီ အပတ္စဥ္တိုးသြားႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ခႏၶာကိုယ္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ၾကံ႕ခိုင္က်န္းမာလာသည္ကို သတိထားမိလာႏိုင္ျပီး သင့္ဘ၀တြင္မလုပ္ႏိုင္သည့္ အရာမရွိဆိုသည္ကို သင္သိလာပါလိမ့္မည္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အခ်ိန္ရွာေဖြျခင္း

သင္၏ အလုပ္ရွဳပ္ျခင္းသည္ သင့္ကို ေန႔စဥ္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ၾကားထဲတြင္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူျပီး အၾကိမ္ခြဲ၍ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အၾကိမ္ေရခြဲလုပ္ျခင္းသည္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ အကိ်ဳးေက်းဇူးတူတူပင္ ရရွိေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ထမင္းစားျပီးခ်ိန္တြင္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔အခ်ိန္ယူျပီးလမ္းေလ်ာက္ႏိုင္သည္။ မနက္ အလုပ္မသြားမီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူျပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ အလုပ္မွ အျပန္တြင္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါက တစ္ေန႔လ်ွင္ မိနစ္ ၆၀ ခန္႔ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ေအာက္ပါတို႔သည္ ကာယေလ့က်င့္ခန္း ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

  • လမ္းေလ်ာက္ျခင္း (စက္ႏွင့္သို႔မဟုတ္ အျပင္တြင္ ေလ်ာက္ျခင္း)
  • စက္ဘီးစီးျခင္း၊ စက္ျဖင့္ စက္ဘီးနင္းျခင္း၊
  • ကျခင္း
  • ေရကုူးျခင္း၊ ေရထဲတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း
  • တင္းနစ္ရိုက္ျခင္း၊
  • ေလွကားတက္ျခင္း
  • အေႏွးေျပးျခင္း၊ အျမန္ေျပးျခင္း
  • ေတာင္တက္ျခင္း၊ ေလွေလွာ္ျခင္း၊
  • ေရခဲစကိတ္စီးျခင္း၊ ႏွင္းေလ်ာစီးျခင္း၊
  • ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။

သန္မာေအာင္ေလ့က်င့္ေပးျခင္း

Strength training  (  resistance training  ဟုလည္း ေခၚသည္) သည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ အင္ဆူလင္ေဟာ္မုန္းကို ပိုထြက္ေစျပီး ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ကို က်ေစသည္။ ၎သည္ ၾကြက္သားမ်ားႏွင့္ အရိုးမ်ားကိုသန္မာေစျပီး အရိုးပြျခင္းႏွင့္ အရိုးက်ိဳးျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္။

သင့္တြင္ ၾကြက္သားမ်ားေလေလ ကယ္လိုရီမ်ားမ်ားပို၍ေလာင္ကၽြမ္းေလေလ ျဖစ္သည္။ သင္အနားယူေနခ်ိန္တြင္ပင္ ထိုသို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ၾကြက္သားမ်ား အားနည္းလာျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ ထိုသို႔ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို လိုအပ္ျပီး အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္ အမွ် သင့္ဘ၀ေနထိုင္မွုကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

တစ္ပတ္လွ်င္ ၂ ၾကိမ္ခန္႔ ထိုသို႔ သန္မာလာေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။

ေအာက္ပါတို႔သည္ သန္မာလာေစရန္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖစ္သည္။

·        အားကစားေလ့က်င့္ရံုတြင္ အေလးျပားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

·        ဘားတန္းမ်ား၊ ကြင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

·        အိမ္တြင္ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ေရဘူး စသည္တို႔ကုိအသံုးျပဳ၍ အေလးမသကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း

·        အိပ္ထမတင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဒိုက္ထိုးျခင္း၊ ထိုင္ထလုပ္ျခင္း တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

·        ဥယ်ာဥ္ျခံလုပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ၾကြက္သားမ်ားကို သန္မာေစေသာ အျခားေသာလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား

၎တို႔အျပင္ အျခားေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ သင့္ကို ပို၍က်န္းမာေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သင့္အတြက္ တကယ့္ကို အက်ိဳးရွိေစေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

Hello Health Group  သည္ က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါအမည္တပ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ကုုသျခင္းမ်ားကိုု မျပဳလုုပ္ပါ။

 

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ နိုဝင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း နိုဝင်ဘာ 12, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။