ကေလးက်န္းမာေရး
ကေလးခ်က္ၾကိဳးနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ေမေမတို႕ သိထားသင့္သည္မ်ား။ ။
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကေလးခ်က္ၾကိဳးနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ေမေမတို႕ သိထားသင့္သည္မ်ား။ ။
ကေလးရဲ႕ခ်က္ကို ဘယ္လိုဂရုစိုက္ရမလဲဆိုတာ မေျပာခင္  ခ်က္ၾကိဳးဆုိုဘာလဲ၊ သူ႔တာဝန္က ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
“ပ႐ုတ္ေအး၊ ေတာင္ႀကီးပဲေလွာ္ စတာေတြနဲ႔ မတည့္တဲ့ေရာဂါ (သို႔) G6PD အင္ဇိုင္း ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း”
G6PD ခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။ G6PD ဆိုတာ Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase  ဆိုတဲ့ အင္ဇိုင္းကို အတိုေကာက္ေခၚတာျဖစ္ျပီး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကေလးမ်ားတြင္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း
ကေလးမ်ားတြင္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အေတြ႔ရမ်ားေသာ ျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးမ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကေလး အသား၀ါ
ကေလးအသား၀ါျခင္းသည္ ေရာဂါမဟုတ္ဘဲ လကၡဏာ တစ္ရပ္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ အသား၀ါဟု ဆိုရာတြင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကေလးမ်ားတြင္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း
အရြယ္ေရာက္သူ မ်ားတြင္သာမကဘဲ ကေလးမ်ားတြင္လည္း ေန႔စဥ္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကေလးေတြမွာအနာေပါက္ျခင္းနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ဘာေတြသိထားသင့္လဲ
အစာအိမ္ သုိ႔ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းပိုင္းရွိ ကုိယ္တြင္းအဂၤါမ်ား၏ နံရံမ်ားေပါက္ျပဲကာအနာျဖစ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့လာမည္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ဆီးခ်ိဳတက္ျခင္းေႀကာင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး 100 တြင္ 2 ေယာက္မွ 5ေယာက္ အထိသည္ ဆီးခ်ိဳရွိသည္ ဟု တြက္ခ်က္ၾကသည္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
ကေလးကို တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေစရန္နည္းလမ္းေတြ ဘယ္လိုသင္ေပးမလဲ
ကေလးမ်ားက်န္းမာေစေရးႏွင့္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကင္းရွင္းေစ ရန္တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးသည္အလြန္အေရးပါပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေျခလက္ပါးစပ္ေရာဂါမ်ားကို သင့္ကေလးအေနနဲ့ စီမံႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေျခလက္ႏွင့္ ပါးစပ္ေရာဂါမ်ား(HFMD) သည္ ေကာက္ဇကီးဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ အန္တရိုဗိုင္းရပ္စ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေရာဂါရွိေနသည္
ေရေက်ာက္၏လကၡဏာမ်ားကို စီမံႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား
ေရေက်ာက္သည္ ေရယုန္ဗိုင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဗဲရီဇဲလားဇိုစတာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ