Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

Generic Name: Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) Brand Name(s): Generics only. No brands available.

အသံုးျပဳပံုမ်ား

Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Zithromax® သည္ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေသာ ပဋိဇီဝေဆး တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ Zithromax® ကို ဘတ္တီးရီးယားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကုသရန္အတြက္ သံုးသည္။ ဥပမာ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ၊ အေရျပား ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈ၊ နား ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ ႏွင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည္။

Zithromax® ကို ေဆးလမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္လည္း သံုးႏိုင္သည္။

Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) ဘယ္လိုေသာက္သံုးသင့္သလဲ

Zithromax® ကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း တိက်စြာ ေသာက္ပါ။ ေဆးညႊန္းတြင္ပါေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အားလံုးကို လိုက္နာပါ။ ဤေဆးကို သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုမ်ားစြာ၊ ပိုနည္းစြာ သို႔မဟုတ္ ပို၍ ၾကာရွည္စြာ မေသာက္ပါႏွင့္။ azithromycin ကုသမႈ၏ ပမာဏႏွင့္ ၾကာခ်ိန္သည္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈတိုင္းတြင္ မတူညီႏိုင္ပါ။

Zithromax® ကို အစာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အစာမပါဘဲ ေသာက္ႏိုင္သည္။

သင္သည္ ေဆးပမာဏကို မခ်ိန္တြယ္ခင္ ေဆးရည္ကို ေကာင္းစြာ လႈပ္ပါ။ ေပးထားေသာ ေဆးပမာဏ ခ်ိန္သည့္ ျပြန္၊ ဇြန္း သို႔မဟုတ္ ခြက္ျဖင့္ ေဆးရည္ကို ခ်ိန္ပါ။ သင့္တြင္ ေဆးခ်ိန္ ေသာ ကိရိယာမရိွပါက ေဆးေရာင္းသူထံမွ တစ္ခုေတာင္းယူပါ။

ဤေဆးကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အထိ အျပည့္ ေသာက္ပါ။ သင္၏ လကၡဏာမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ လံုးဝ မေပ်ာက္ခင္ သက္သာလာႏိုင္သည္။ ေဆးကို ပံုမွန္ မေသာက္ပါက ေနာက္ထပ္ ကူးစက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ ကူးစက္မႈသည္ ပဋိဇီဝေဆးကို ခံႏိုင္လာသည္။ Zithromax သည္ ဗိုင္းရပ္ကူးစက္မႈမ်ား ဥပမာ တုပ္ေကြး၊ အေအးမိျခင္းကို မကုသႏိုင္ပါ။

Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) ဘယ္္လိုသိမ္းဆည္းရမလဲ

Zithromax® ကို အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ တိုက္ရိုက္အလင္း ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈတို႔မွ ကင္းေဝးေအာင္ သိမ္းဆည္းရမည္။ ေဆးပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Zithromax® ကို ေရခ်ိဳးခန္း သို႔မဟုတ္ ေရခဲ ေသတၱာတြင္ မသိမ္းဆည္းပါႏွင့္။ Zithromax® တြင္ မတူညီေသာ ကုန္တံဆိပ္မ်ားစြာရိွသည္။ တံဆိပ္ေပၚ မူတည္ျပီး သိမ္းဆည္းမႈပံုစံ ကဲြျပားႏိုင္သည္။ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆး၏ ဘူးကို အျမဲစစ္ရန္ အေရး ၾကီးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေဆးေရာင္းသူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ေဆးမ်ားအားလံုးကို ကေလးႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွ ေဝးရာေနရာတြင္ ထားပါ။

ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရိွဘဲ Zithromax® ကို အိမ္သာထဲ ထည့္ျခင္း၊ ေရဆင္းပိုက္ထဲ ထည့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ သက္တမ္းကုန္သြားပါက သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက ထိုထုတ္ကုန္ကို သင့္ေတာ္စြာ စြန္႔ပစ္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ထုတ္ကုန္ကို ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ ေဆးဝါး ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

  ဤေဆးကို အသံုးမျပဳမီ သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ေျပာပါ။

 • သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ရိွပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးႏို႔တိုက္ေနရပါက ဆရာဝန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံ ေသာ ေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သင့္သည္။
 • သင္သည္ အျခားေဆးမ်ား ေသာက္ေနရပါက။ ၎တြင္ ေဆးဖက္ဝင္မ်ား၊ အားေဆးမ်ား စေသာ ေဆးစာမပါဘဲ ဝယ္၍ ရေသာေဆးမ်ား ပါဝင္သည္။
 • သင္သည္ Zithromax® သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးမ်ား၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက။
 • သင့္တြင္ အျခား ဖ်ားနာမႈ၊ ေရာဂါမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ရိွပါက။

သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ပါက Zithromax® ကို မသံုးသင့္ပါ။

 • သင္သည္ Zithromax ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အသားဝါျခင္း သို႔မဟုတ္ အသည္း ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ဖူးပါက
 • သင္သည္ အလားတူ ေဆးမ်ား ဥပမာ clarithromycin, erythromycin, သို႔မဟုတ္ telithromycin ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ပါက

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ကေလးႏို႔တုိက္ေနခ်ိန္မွာ Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) ကိုသံုးစြဲဖို႔ စိတ္ခ်ရပါသလား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္စဥ္တြင္ Zithromax® သံုးလွ်င္ရႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာထားျခင္း မရိွပါ။ Zithromax® မေသာက္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ပါ။ Zithromax® သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ B ရိွသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး၏ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်အဆင့္ သတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

 • A = ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • B = ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕အရ ဆိုးက်ိဳးမရိွပါ။
 • C = ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။
 • D = ဆိုးကိ်ဳးမ်ားရိွသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရိွသည္။
 • X = ေသာက္သံုး၍မရပါ။ (လံုးဝ မတည့္ပါ)
 • N = အေျခအေနကို မသိရေသးပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ႏုိင္သလဲ

  သင္သည္ Zithromax® ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက အေရးေပၚ က်န္းမာေရး အကူအညီ ရယူပါ။ ဥပမာ အင္ပ်ဥ္၊ အသက္ရွဴရ ခက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ လွ်ာ သို႔မဟုတ္ လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း။

အခ်ိဳ႕ ရွားပါးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ azithromycin သည္ ျပင္းထန္ေသာ အေရျပား တံု႔ျပန္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါက ေသေစႏိုင္သည္။ သင္သည္ အဖ်ားတက္ျပီး အေရျပား အဖုအပိမ့္မ်ား ထြက္လာပါက၊ ပိုဆိုးလာပါက၊ ဂလန္းမ်ား ေရာင္ျခင္း၊ တုပ္ေကြး လကၡဏာမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ ယားယံျခင္း သို႔မဟုတ္ ထံုက်ဥ္ျခင္း စသည္တို႔ ခံစားရပါက က်န္းမာေရး ကုသမႈ ရယူပါ။

သင့္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ရိွပါက ဆရာဝန္အား ခ်က္ခ်င္း ေခၚပါ။

 • ျပင္းထန္ေသာ အစာအိမ္ေအာင့္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း ( အရည္က်ဲက်ဲ သို႔မဟုတ္ ေသြးပါေသာ)
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ မူးေဝျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္သံ ျမန္ျခင္း၊ တဒိန္းဒိန္း ျမည္ျခင္း
 • အသည္း ျပႆနာမ်ား – မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္ အေပၚပိုင္း ေအာင့္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ အစာ စားခ်င္စိတ္ မရိွျခင္း၊ ဆီးအေရာင္ မည္းျခင္း၊ ဝမ္းအေရာင္ ေဖ်ာ့ျခင္း၊ jaundice ( အေရျပား သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုး ဝါျခင္း)
 • ျပင္းထန္ေသာ အေရျပား တံု႔ျပန္မႈ – အဖ်ားတက္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ မ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ လွ်ာ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ မ်က္လံုး ပူျခင္း၊ အေရျပား နာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ဝက္ျခံတြင္ ျပည္မ်ား ျပည့္ေနျခင္း၊ အနီေရာင္ သို႔မဟုတ္ ခရမ္းေရာင္ အေရျပား အဖုမ်ား ( အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္းတြင္) ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ အေရျပား ေဖာင္းၾကြျပီး အလႊာလိုက္ ကြာက်သည္။

Zithromax® ေသာက္ေနေသာ ကေလးသည္ စိတ္တိုလြယ္လာပါက သို႔မဟုတ္ စားေနစဥ္ ေအာ့အန္ပါက ဆရာဝန္အား ခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။

လူၾကီးမ်ားတြင္ ႏွလံုးခုန္သံ စည္းခ်က္အေပၚ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရေသာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ျမန္ျခင္း ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။

အျဖစ္မ်ားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ

 • ဝမ္းေလွ်ာျခင္း
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ အစာအိမ္ ေအာင့္ျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း

လူတိုင္းတြင္ ထိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အခ်ိဳ႕ ရိွႏိုင္သည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကို စိုးရိမ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ျဖင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘယ္ေဆးေတြက Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Zithromax® သည္ သင္လက္ရိွေသာက္ေနေသာ အျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံုကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဆး တံု႔ျပန္မႈမ်ား ကို ေရွာင္ရန္ သင္အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးမ်ား အားလံုးကို စာရင္းျပဳျပီး ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္အား ျပပါ။ ေဘးကင္း ေစရန္ ဆရာဝန္ သေဘာတူမႈမပါဘဲ ေဆးပမာဏ ကို  ေျပာင္းျခင္း၊ ရပ္ျခင္း၊ စတင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ ေဆးမ်ားမွာ

 • Nelfinavir
 • ေသြးက်ဲေဆး – warfarin, Coumadin, Jantoven

အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ အရက္က Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလား

  Zithromax® သည္ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ျပီး ေဆး၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို  ေျပာင္းလဲေစ သည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည္။ ေဆးမေသာက္မီ အစာ သို႔မဟုတ္ အရက္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သလားကို ဆရာဝန္၊ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနေတြက Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) နဲ႔ ဓာတ္ျပဳႏုိင္သလဲ

  Zithromax® သည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၏အလုပ္လုပ္ပံု ေျပာင္းသြားျခင္း ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ သည္။ သင့္တြင္ လက္ရိွ ရိွေနေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန အားလံုးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္အား အသိေပးထား ရန္ အေရးၾကီးသည္။

ဤေဆးႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေန မ်ားမွာ

 • အသည္း ေရာဂါ
 • ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ
 • Myasthenia gravis
 • ႏွလံုးခုန္သံ စည္းခ်က္ ေရာဂါ
 • QT ရွည္ေသာ ေရာဂါ ရာဇဝင္

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံေပးမႈကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြအတြက္ Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

  Zithromax® ေဆးရည္ ( 1g တစ္ခါေသာက္ အထုပ္) ကို ေဖ်ာ္ျပီးေနာက္ အစာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အစာမပါဘဲ ေသာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဆးျပားမ်ားကို အစာျဖင့္ ေသာက္ပါက ေဆးယဥ္ပါးမႈ ပိုျဖစ္ေစသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Zithromax ေဆးရည္ ( 1g တစ္ခါေသာက္ အထုပ္) ကို ကေလးမ်ားတြင္ မသံုးရပါ။ ကေလး ေဆးရည္အတြက္ Zithromax® ( azithromycin ေဆးရည္) 100 mg/5mL ႏွင့္ 200 mg/5mL ေဆးဘူးမ်ား၏ ေဆးညႊန္းကို ဖတ္ပါ။

လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား

Gonococcus ေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ ဆီးထုတ္ျပြန္ ေရာင္ျခင္း၊ C. trachomatis ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သားအိမ္ေခါင္းေရာင္ျခင္း၏ ကုသမႈအတြက္ ေထာက္ခံထားေသာ Zithromax® ပမာဏမွာ 1 gram (1000 mg) တစ္ခါေသာက္ ျဖစ္သည္။ ဤပမာဏကို တစ္ခါေသာက္ အထုပ္ (1g) ျဖင့္ ေပးႏိုင္သည္။

Mycobacteria ကူးစက္မႈမ်ား

disseminated MAC ကူးစက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္။ disseminated Mycobacterium avium complex (MAC) ေရာဂါကို ကာကြယ္ရန္ ေထာက္ခံထားေသာ ပမာဏမွာ 1200 mg တစ္ပတ္ တစ္ၾကိမ္ ျဖစ္သည္။ ဤပမာဏကို သတ္မွတ္ထားေသာ rifabutin ေဆးညႊန္းႏွင့္ ေပါင္းေပးႏိုင္သည္။

Disseminated MAC ကူးစက္မႈမ်ားအား ကုသရန္။ Zithromax® ကို ေန႔စဥ္ 600 mg ေသာက္သင့္သည္။ ethambutol 15 mg/kg ေန႔စဥ္ ပမာဏျဖင့္ ေပါင္းေပးသင့္သည္။ Mycobacteria ကိုႏိုင္ေသာ အျခားေဆးမ်ားကို ဆရာဝန္၏ ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္အတူ azithromycin အေပါင္း ethambutol ေဆးညႊန္းတြင္ ထပ္ထည့္ႏိုင္သည္။

ကေလးေတြအတြက္ Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) ရဲ႕ အသံုးျပဳရမယ့္ပမာဏကဘယ္ေလာက္လဲ

ကေလးလူနာ မ်ားအတြက္ ေဆးညႊန္းမွာ အတိအက် မရိွေသးပါ။ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်ရပါ။ အသံုးမျပဳခင္ ေဆး၏ ေဘးကင္းမႈကို အျပည့္နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

Zithromax (ဇင္သရိုမက္စ္) ကိုဘယ္လိုရရွိႏုိင္သလဲ

  Zithromax®  ကို ေအာက္ပါပံုစံ၊ ျပင္းအားမ်ားျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

 • အလႊာပါး အုပ္ထားေသာ ေဆးျပား၊ ေဆးရည္။ azithromycin dehydrate 600 mg

အေရးေပၚအေျခအေန ဒါမွမဟုတ္ ေဆးပမာဏလြန္သြားခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

အေရးေပၚအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ေဆးအလြန္အကၽြံ ေသာက္မိပါက ေဒသတြင္း အေရးေပၚဌာနကို ေခၚပါ။ သို႔ မဟုတ္ အနီးဆံုး အေရးေပၚအခန္းကို သြားပါ။

ေဆးေသာက္ရမယ့္အခ်ိန္လြတ္သြားခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

Zithromax®  ေသာက္ရန္ ေမ့သြားပါက တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပန္ ေသာက္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသာက္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္သြားပါက ေမ့သြားေသာ အၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျပီး ပံုမွန္အတိုင္း ဆက္ေသာက္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ ထပ္မေသာက္ပါႏွင့္။
Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2019 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။